Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
18,200.0 0.0    0.00%
18/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000GMX8 
 • Khối lượng: 2,200
 • Giá Mua/Bán: 17,700.0 / 18,400.0
 • Biên độ ngày: 18,200.0 - 18,500.0
Gốm Xây dựng Mỹ Xuân 18,200.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Outside Up 1M Hiện tại
Engulfing Bearish 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Engulfing 1M 1 7/22
Evening Doji Star 1W 1 07/08/2022
Harami Cross Bearish 1D 1 17/08/2022
Advance Block Bearish 1W 2 31/07/2022
Doji Star Bearish 1W 2 31/07/2022
Falling Three Methods 1M 3 5/22
Hanging Man 1D 3 15/08/2022
Doji Star Bearish 5H 3 16/08/2022 07:00
Falling Three Methods 1M 4 4/22
Belt Hold Bullish 1D 4 12/08/2022
Three Outside Up 1W 5 10/07/2022
Belt Hold Bullish 1H 5 16/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 5 16/08/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1W 6 03/07/2022
Bullish Engulfing 1W 6 03/07/2022
Doji Star Bearish 30 6 16/08/2022 14:30
Belt Hold Bullish 30 7 16/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 7 16/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 8 16/08/2022 14:45
Bullish Hammer 1W 9 12/06/2022
Abandoned Baby Bearish 5H 9 10/08/2022 11:00
Evening Doji Star 5H 9 10/08/2022 11:00
Evening Star 5H 9 10/08/2022 11:00
Deliberation Bearish 5H 10 09/08/2022 10:00
Doji Star Bearish 5H 10 09/08/2022 10:00
Doji Star Bearish 1H 10 15/08/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 11 03/08/2022
Tri-Star Bullish 1H 13 12/08/2022 13:00
Doji Star Bearish 30 13 15/08/2022 13:30
Belt Hold Bearish 5H 15 03/08/2022 09:00
Engulfing Bearish 5H 15 03/08/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 15 15/08/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1D 16 27/07/2022
Doji Star Bearish 5H 16 02/08/2022 13:00
Homing Pigeon 1H 16 11/08/2022 13:00
Gravestone Doji 1D 17 26/07/2022
Tri-Star Bearish 1H 18 10/08/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 18 12/08/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 19 11/08/2022 14:30
Doji Star Bearish 15 19 15/08/2022 13:30
Three Outside Up 1D 20 21/07/2022
Tri-Star Bullish 30 20 11/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 1D 21 20/07/2022
Belt Hold Bearish 15 21 15/08/2022 10:30
Three Outside Up 1M 22 10/20
Dragonfly Doji 1D 22 19/07/2022
Doji Star Bearish 5H 22 28/07/2022 13:00
Bullish Engulfing 1M 23 9/20
Belt Hold Bullish 1M 23 9/20
Belt Hold Bullish 5H 23 28/07/2022 08:00
Belt Hold Bearish 5H 24 27/07/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 24 27/07/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 24 05/08/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 24 10/08/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 24 12/08/2022 10:15
Belt Hold Bearish 1M 25 7/20
Tri-Star Bearish 15 25 11/08/2022 14:45
Tri-Star Bullish 15 26 11/08/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1M 27 5/20
Harami Bullish 1H 28 03/08/2022 13:00
Harami Cross 1H 28 03/08/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 29 03/08/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 29 03/08/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 29 05/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 30 05/08/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 30 10/08/2022 13:30
Belt Hold Bearish 5H 31 21/07/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1M 32 11/19
Engulfing Bearish 1M 32 11/19
Harami Bullish 1M 33 10/19
Harami Cross 1M 33 10/19
Belt Hold Bullish 1D 33 04/07/2022
Bullish Engulfing 1D 33 04/07/2022
Separating Lines Bullish 5H 33 20/07/2022 10:00
Harami Bullish 1W 34 12/12/2021
Three Outside Down 5H 34 19/07/2022 09:00
Three Outside Up 1D 35 29/06/2022
Belt Hold Bearish 5H 35 18/07/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 35 18/07/2022 13:00
Harami Bullish 30 35 03/08/2022 13:30
Harami Cross 30 35 03/08/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 35 05/08/2022 13:00
Harami Cross Bearish 5H 36 18/07/2022 08:00
Belt Hold Bearish 30 36 03/08/2022 09:30
Engulfing Bearish 30 36 03/08/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 36 05/08/2022 09:00
Belt Hold Bullish 5H 37 15/07/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 37 15/07/2022 10:00
Doji Star Bearish 1H 38 28/07/2022 13:00
Three Outside Up 1H 38 28/07/2022 13:00
Stick Sandwich 1M 39 4/19
Belt Hold Bullish 1H 39 28/07/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 39 28/07/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1H 40 27/07/2022 14:00
Harami Bullish 1W 41 24/10/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 42 17/06/2022
Tri-Star Bullish 15 42 03/08/2022 13:45
Bullish doji Star 1D 43 16/06/2022
Tri-Star Bearish 15 43 03/08/2022 09:45
Tri-Star Bearish 1H 44 26/07/2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 45 08/07/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 45 08/07/2022 13:00
Inverted Hammer 1D 48 08/06/2022
Harami Bullish 30 48 29/07/2022 09:00
Harami Cross 30 48 29/07/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 49 28/07/2022 13:30
Belt Hold Bearish 1D 50 06/06/2022
Harami Bullish 1M 51 4/18
Harami Cross 1M 51 4/18
Bullish doji Star 1W 51 15/08/2021
Harami Bullish 1W 51 15/08/2021
Harami Cross 1W 51 15/08/2021
Doji Star Bearish 5H 51 04/07/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 51 27/07/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 54 26/07/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 54 29/07/2022 14:15
Belt Hold Bearish 1H 55 21/07/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 55 26/07/2022 11:00
Abandoned Baby Bullish 1W 56 11/07/2021
Three Inside Up 1D 57 25/05/2022
Harami Bullish 1D 58 24/05/2022
Harami Cross 1D 58 24/05/2022
Harami Bullish 15 58 29/07/2022 09:15
Harami Cross 15 58 29/07/2022 09:15
Belt Hold Bearish 15 59 28/07/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 60 28/07/2022 10:30
Bullish Engulfing 15 60 28/07/2022 10:30
Three Inside Up 1M 61 6/17
Three Inside Up 1W 61 06/06/2021
Tri-Star Bearish 15 61 27/07/2022 14:00
Harami Bullish 1W 62 30/05/2021
Harami Cross 1W 62 30/05/2021
Belt Hold Bullish 5H 62 17/06/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 62 17/06/2022 12:00
Dark Cloud Cover 1W 63 23/05/2021
Bullish Hammer 1D 63 16/05/2022
Tri-Star Bearish 30 63 25/07/2022 10:30
Belt Hold Bullish 1W 64 16/05/2021
Bullish Engulfing 1W 64 16/05/2021
Bullish doji Star 5H 64 16/06/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 64 18/07/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 64 26/07/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 65 12/05/2022
Tri-Star Bearish 1H 65 18/07/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 65 26/07/2022 11:15
Three Inside Up 1M 66 01/17
Belt Hold Bullish 1D 66 10/05/2022
Harami Bullish 1M 67 12/16
Harami Cross 1M 67 12/16
Harami Bearish 1W 67 25/04/2021
Harami Cross Bearish 1W 67 25/04/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 69 05/05/2022
Belt Hold Bearish 5H 69 10/06/2022 10:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GMX

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email