CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX)

Hà Nội
18,200.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    2,200
  • Giá Mua/Bán:
    18,200.0/18,400.0
  • Biên độ ngày:
    18,200.0 - 18,500.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Bình luận GMX

Bạn cảm thấy thế nào về Gốm Xây dựng Mỹ Xuân?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)