Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay
Đóng

Jollibee Foods Corp ADR (JBFCY)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
16.050 -0.970    -5.70%
02:59:59 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
 • Khối lượng: 136
 • Giá Mua/Bán: 0.000 / 0.000
 • Biên độ ngày: 16.050 - 16.050
Jollibee Foods ADR 16.050 -0.970 -5.70%

Mô hình Nến JBFCY

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Jollibee Foods Corp ADR và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Doji Star Bearish 1W 1 11/09/2022
Belt Hold Bullish 1M 2 7/22
Doji Star Bearish 1D 3 15/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 3 27/09/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 3 27/09/2022 02:30
Tri-Star Bullish 15 3 27/09/2022 02:30
Abandoned Baby Bullish 1D 4 02/09/2022
Morning Doji Star 1D 4 02/09/2022
Morning Star 1D 4 02/09/2022
Doji Star Bearish 5H 4 15/09/2022 17:00
Bullish doji Star 1D 5 29/08/2022
Harami Bullish 1H 5 15/09/2022 20:00
Harami Cross 1H 5 15/09/2022 20:00
Belt Hold Bearish 1H 6 02/09/2022 22:00
Harami Bullish 30 7 02/09/2022 22:30
Harami Cross 30 7 02/09/2022 22:30
Bullish Engulfing 1W 8 03/07/2022
Abandoned Baby Bullish 1W 8 03/07/2022
Belt Hold Bullish 1W 8 03/07/2022
Belt Hold Bearish 30 8 02/09/2022 22:00
Engulfing Bearish 30 8 02/09/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 8 02/09/2022 22:15
Evening Doji Star 1M 9 12/21
Bullish doji Star 1W 9 19/06/2022
Tri-Star Bearish 5H 9 25/08/2022 16:00
Doji Star Bearish 30 9 02/09/2022 21:30
Doji Star Bearish 1M 10 11/21
Gravestone Doji 1M 10 11/21
Doji Star Bearish 15 10 02/09/2022 21:45
Tri-Star Bearish 1H 11 25/08/2022 20:00
Belt Hold Bullish 1W 12 29/05/2022
Tri-Star Bullish 1H 12 18/08/2022 20:00
Doji Star Bearish 1D 14 18/07/2022
Three Outside Up 1D 14 18/07/2022
Tri-Star Bearish 30 14 25/08/2022 20:30
Belt Hold Bullish 1D 15 05/07/2022
Bullish Engulfing 1D 15 05/07/2022
Tri-Star Bullish 30 15 18/08/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 15 25/08/2022 20:45
Tri-Star Bullish 15 16 18/08/2022 20:30
Doji Star Bearish 5H 17 18/07/2022 18:00
Three Outside Up 5H 17 18/07/2022 18:00
Bullish doji Star 1D 18 14/06/2022
Belt Hold Bullish 5H 18 05/07/2022 20:00
Bullish Engulfing 5H 18 05/07/2022 20:00
Harami Cross Bearish 15 19 17/08/2022 01:45
Advance Block Bearish 1M 21 12/20
Tri-Star Bearish 1H 21 21/07/2022 20:00
Harami Cross Bearish 1W 22 20/02/2022
Tri-Star Bullish 1D 22 03/06/2022
Bullish doji Star 5H 22 13/06/2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 23 05/07/2022 21:00
Hanging Man 1W 24 30/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 25 03/06/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 25 21/07/2022 20:30
Tri-Star Bullish 30 26 05/07/2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 27 05/07/2022 21:45
Tri-Star Bullish 1H 32 04/06/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 34 10/06/2022 20:30
Belt Hold Bearish 1W 35 07/11/2021
Tri-Star Bearish 1D 35 11/03/2022
Tri-Star Bullish 30 35 04/06/2022 01:30
Tri-Star Bullish 15 36 04/06/2022 01:30
Tri-Star Bearish 5H 38 11/03/2022 19:00
Homing Pigeon 1M 39 6/19
Belt Hold Bearish 1D 40 17/02/2022
Tri-Star Bullish 5H 41 04/03/2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 41 30/04/2022 02:45
Tri-Star Bearish 15 43 23/04/2022 00:00
Tri-Star Bearish 1H 45 11/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 45 28/03/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 45 28/03/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 46 11/03/2022 22:00
Harami Bullish 1D 47 21/01/2022
Harami Cross 1D 47 21/01/2022
Tri-Star Bullish 15 47 10/03/2022 21:30
Tri-Star Bullish 1H 48 04/03/2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 48 04/03/2022 21:30
Tri-Star Bearish 1D 49 18/01/2022
Tri-Star Bullish 30 49 10/03/2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 49 18/02/2022 01:00
Tri-Star Bullish 1D 50 14/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 50 24/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 50 03/02/2022 22:15
Tri-Star Bullish 30 51 04/03/2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 51 24/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 52 20/01/2022 01:00
Tri-Star Bearish 30 53 18/02/2022 01:00
Tri-Star Bearish 15 53 18/01/2022 21:45
Doji Star Bearish 1H 54 15/02/2022 03:00
Tri-Star Bullish 15 54 15/01/2022 03:45
Doji Star Bearish 1W 55 30/05/2021
Tri-Star Bearish 1D 55 23/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 55 18/01/2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 55 24/12/2021 00:30
Tri-Star Bullish 1D 56 22/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 56 14/01/2022 23:00
Tri-Star Bullish 15 56 22/12/2021 21:45
Tri-Star Bearish 1D 57 21/12/2021
Tri-Star Bullish 1H 57 24/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 57 21/12/2021 21:30
Deliberation Bearish 1M 58 9/17
Tri-Star Bullish 15 58 07/12/2021 03:45
Bullish Engulfing 1W 59 02/05/2021
Tri-Star Bullish 15 59 15/11/2021 22:15
Tri-Star Bearish 15 60 09/11/2021 01:45
Tri-Star Bearish 5H 61 23/12/2021 21:00
Doji Star Bearish 15 61 28/10/2021 02:00
Tri-Star Bullish 5H 62 22/12/2021 20:00
Tri-Star Bearish 1H 62 18/01/2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 62 22/10/2021 02:15
Tri-Star Bearish 5H 63 21/12/2021 19:00
Tri-Star Bullish 1H 63 15/01/2022 03:00
Tri-Star Bearish 15 63 14/10/2021 22:45
Tri-Star Bearish 15 64 13/10/2021 23:30
Tri-Star Bearish 30 65 20/01/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 65 07/10/2021 23:30
Engulfing Bearish 1W 66 14/03/2021
Tri-Star Bullish 15 66 22/09/2021 23:45
Doji Star Bearish 1W 67 07/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 67 08/11/2021
Tri-Star Bearish 30 67 18/01/2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 67 20/09/2021 22:15
Tri-Star Bearish 1H 68 24/12/2021 00:00
Tri-Star Bullish 30 68 15/01/2022 03:30
Tri-Star Bullish 15 68 25/08/2021 21:15
Harami Cross 1W 69 21/02/2021
Tri-Star Bullish 1H 69 22/12/2021 21:00
Tri-Star Bearish 15 69 20/08/2021 20:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận JBFCY

Viết cảm nghĩ của bạn về Jollibee Foods Corp ADR
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email