Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Grupo Financiero Valores Sociedad Anonima (GFVA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
26.100 0.000    0.00%
06/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo ARS ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Argentina
Mã ISIN:  ARP6479Z1046 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 26.100 / 26.350
 • Biên độ ngày: 26.050 - 26.400
Grupo Financiero Valores 26.100 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Falling Three Methods 1H Hiện tại
Homing Pigeon 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Hanging Man 1W 1 26/12/2021
Belt Hold Bearish 1D 1 04/01/2022
Hanging Man 1H 1 06/01/2022 01:00
Evening Doji Star 30 1 06/01/2022 02:00
Three Inside Up 1H 2 06/01/2022 00:00
Doji Star Bearish 30 2 06/01/2022 01:30
Kicking Bearish 15 2 06/01/2022 02:15
Harami Bullish 1M 3 10/21
Belt Hold Bearish 5H 3 04/01/2022 18:00
Harami Cross 1D 4 29/12/2021
Falling Three Methods 1H 4 05/01/2022 22:00
Gravestone Doji 30 4 06/01/2022 00:30
Bullish Engulfing 1H 6 05/01/2022 02:00
Inverted Hammer 1H 7 05/01/2022 01:00
Dragonfly Doji 30 7 05/01/2022 23:00
Gravestone Doji 15 7 06/01/2022 00:45
Bullish Engulfing 1M 8 5/21
Belt Hold Bullish 30 8 05/01/2022 22:30
Hanging Man 1D 9 20/12/2021
Inverted Hammer 1H 9 04/01/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1H 9 04/01/2022 23:00
Stick Sandwich 30 9 05/01/2022 22:00
Engulfing Bearish 1W 10 24/10/2021
Upside Gap Three Methods 1W 10 24/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 11 04/01/2022 21:00
Dark Cloud Cover 1H 11 04/01/2022 21:00
Engulfing Bearish 1M 12 01/21
Three Outside Up 30 12 05/01/2022 02:30
Tri-Star Bullish 15 12 05/01/2022 23:30
Dragonfly Bearish 15 12 05/01/2022 23:30
Hanging Man 15 12 05/01/2022 23:30
Advance Block Bearish 1M 13 12/20
Bullish Engulfing 30 13 05/01/2022 02:00
Bullish doji Star 1W 15 19/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 15 03/01/2022 23:00
Three Outside Down 1M 16 9/20
Three Outside Down 1W 16 12/09/2021
Belt Hold Bullish 15 16 05/01/2022 22:30
Bullish Engulfing 15 16 05/01/2022 22:30
Engulfing Bearish 1M 17 8/20
Engulfing Bearish 1W 17 05/09/2021
Evening Doji Star 1W 17 05/09/2021
Doji Star Bearish 30 17 05/01/2022 00:00
Doji Star Bearish 1W 18 29/08/2021
Doji Star Bearish 1H 18 31/12/2021 02:00
Belt Hold Bullish 30 18 04/01/2022 23:00
Inverted Hammer 30 18 04/01/2022 23:00
Belt Hold Bearish 15 18 05/01/2022 22:00
Engulfing Bearish 15 18 05/01/2022 22:00
Three Outside Up 1M 20 5/20
Belt Hold Bearish 5H 20 15/12/2021 18:00
Dark Cloud Cover 5H 20 15/12/2021 18:00
Dragonfly Doji 30 20 04/01/2022 22:00
Bullish Engulfing 1M 21 4/20
Harami Bullish 1W 21 08/08/2021
Harami Cross 1W 21 08/08/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 21 01/12/2021
Morning Doji Star 1D 21 01/12/2021
Bullish doji Star 1D 22 30/11/2021
Engulfing Bearish 1H 22 23/12/2021 23:00
Belt Hold Bearish 1H 22 23/12/2021 23:00
Belt Hold Bearish 30 22 04/01/2022 21:00
Hanging Man 1H 23 23/12/2021 22:00
Belt Hold Bullish 15 23 05/01/2022 02:45
Belt Hold Bearish 1H 24 23/12/2021 21:00
Dark Cloud Cover 1H 24 23/12/2021 21:00
Inverted Hammer 30 24 04/01/2022 02:00
Three Outside Up 15 24 05/01/2022 02:30
Bullish Hammer 5H 25 10/12/2021 23:00
Bullish Engulfing 15 25 05/01/2022 02:15
Belt Hold Bullish 15 25 05/01/2022 02:15
Doji Star Bearish 1M 26 11/19
Abandoned Baby Bullish 1D 26 24/11/2021
Bullish doji Star 1D 27 23/11/2021
Three Outside Down 5H 27 09/12/2021 22:00
Three Inside Up 1H 27 23/12/2021 00:00
Engulfing Bearish 5H 28 09/12/2021 17:00
Harami Bullish 1H 28 22/12/2021 23:00
Harami Cross 1H 28 22/12/2021 23:00
Three Black Crows 30 28 04/01/2022 00:00
Belt Hold Bullish 15 28 05/01/2022 01:30
Doji Star Bearish 1M 30 7/19
Belt Hold Bullish 1H 30 22/12/2021 21:00
Inverted Hammer 1H 30 22/12/2021 21:00
Belt Hold Bearish 30 30 03/01/2022 23:00
Bullish Engulfing 15 30 05/01/2022 01:00
Abandoned Baby Bullish 1M 32 5/19
Harami Bullish 15 32 05/01/2022 00:30
Harami Cross 15 32 05/01/2022 00:30
Harami Cross Bearish 1H 34 21/12/2021 23:00
Three Outside Up 1M 35 02/19
Doji Star Bearish 1D 35 10/11/2021
Doji Star Bearish 30 35 31/12/2021 02:30
Doji Star Bearish 15 35 04/01/2022 23:15
Bullish Engulfing 1M 36 01/19
Belt Hold Bullish 15 36 04/01/2022 23:00
Inverted Hammer 15 36 04/01/2022 23:00
Three Inside Up 1D 37 08/11/2021
Belt Hold Bearish 15 37 04/01/2022 22:45
Harami Cross 1D 38 05/11/2021
Harami Bullish 1D 38 05/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 39 04/11/2021
Dark Cloud Cover 1D 39 04/11/2021
Dragonfly Doji 5H 39 30/11/2021 23:00
Homing Pigeon 15 39 04/01/2022 22:15
Bullish Engulfing 1M 40 9/18
Bullish Engulfing 1W 40 28/03/2021
Morning Doji Star 1W 40 28/03/2021
Bullish Hammer 5H 40 30/11/2021 18:00
Belt Hold Bearish 30 40 24/12/2021 00:30
Bullish doji Star 1W 41 21/03/2021
Belt Hold Bearish 1H 42 20/12/2021 21:00
Engulfing Bearish 1H 42 20/12/2021 21:00
Three Black Crows 15 42 04/01/2022 21:30
Belt Hold Bearish 30 43 23/12/2021 23:00
Belt Hold Bearish 15 44 04/01/2022 21:00
Belt Hold Bearish 30 45 23/12/2021 22:00
Bullish Engulfing 15 45 04/01/2022 02:45
Harami Bullish 30 46 23/12/2021 21:30
Harami Cross 30 46 23/12/2021 21:30
Bullish Engulfing 5H 47 24/11/2021 22:00
Belt Hold Bearish 30 47 23/12/2021 21:00
Engulfing Bearish 30 47 23/12/2021 21:00
Bullish Engulfing 1W 48 31/01/2021
Three Inside Down 1D 48 22/10/2021
Harami Cross Bearish 15 48 04/01/2022 02:00
Belt Hold Bearish 30 50 23/12/2021 01:30
Harami Bullish 1W 51 10/01/2021
Harami Cross 1W 51 10/01/2021
Bullish Engulfing 15 51 04/01/2022 01:15
Belt Hold Bullish 15 51 04/01/2022 01:15
Harami Bullish 1H 52 16/12/2021 23:00
Harami Cross 1H 52 16/12/2021 23:00
Three Black Crows 1W 55 13/12/2020
Homing Pigeon 15 56 03/01/2022 23:45
Bullish doji Star 5H 57 17/11/2021 00:00
Homing Pigeon 1H 58 15/12/2021 23:00
Thrusting Bearish 15 58 03/01/2022 23:15
Bullish Engulfing 1D 59 05/10/2021
Three Outside Down 5H 59 15/11/2021 23:00
Three Outside Down 1H 59 15/12/2021 22:00
Belt Hold Bullish 30 59 22/12/2021 21:00
Belt Hold Bearish 15 59 03/01/2022 23:00
Engulfing Bearish 15 59 03/01/2022 23:00
Engulfing Bearish 5H 60 15/11/2021 18:00
Belt Hold Bearish 1H 60 15/12/2021 21:00
Engulfing Bearish 1H 60 15/12/2021 21:00
Hanging Man 1H 61 15/12/2021 02:00
Harami Cross Bearish 30 61 22/12/2021 02:00
Belt Hold Bullish 30 62 22/12/2021 01:30
Stick Sandwich 1H 64 14/12/2021 23:00
Belt Hold Bearish 1D 66 24/09/2021
Engulfing Bearish 1D 66 24/09/2021
Harami Cross 5H 66 10/11/2021 18:00
Belt Hold Bearish 30 66 21/12/2021 23:30
Engulfing Bearish 5H 67 09/11/2021 22:00
Upside Gap Three Methods 5H 67 09/11/2021 22:00
Stick Sandwich 1H 68 14/12/2021 01:00
Three Outside Up 5H 69 09/11/2021 02:00
Belt Hold Bearish 15 69 24/12/2021 02:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GFVA

Viết cảm nghĩ của bạn về Grupo Financiero Valores Sociedad Anonima
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email