First Horizon National Corporation (FHN)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
12.71
+0.57(+4.70%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
12.1912.79
Biên độ 52 tuần
8.9924.92
Giá đ.cửa hôm trước
12.14
Giá mở cửa
12.26
Biên độ ngày
12.19-12.79
Biên độ 52 tuần
8.99-24.92
Khối lượng
4,985,862
KLTB (3 thg)
6,887,323
Thay đổi 1 năm
-50.69%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
558,769,520
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

68.07
THC
+2.42%
8.89
NPWR
-9.42%
51.10
AAP
-1.05%
5.45
COYA
0.00%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FHN?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc