Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

DISA Ltd (DISA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.002 +0.001    +100.00%
15/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG0532000247 
S/N:  532
 • Khối lượng: 12,200
 • Giá Mua/Bán: 0.001 / 0.002
 • Biên độ ngày: 0.001 - 0.002
DISA 0.002 +0.001 +100.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dragonfly Doji 1M Hiện tại
Three Inside Up 1W Hiện tại
Morning Star 1W Hiện tại
Morning Doji Star 1W Hiện tại
Bullish Engulfing 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Hanging Man 1D Hiện tại
Dragonfly Bearish 1D Hiện tại
Dragonfly Doji 1D Hiện tại
Dragonfly Bearish 5H Hiện tại
Hanging Man 5H Hiện tại
Dragonfly Doji 5H Hiện tại
Dragonfly Bearish 1H Hiện tại
Hanging Man 1H Hiện tại
Dragonfly Doji 1H Hiện tại
Homing Pigeon 30 Hiện tại
Homing Pigeon 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 1 9/21
Harami Bullish 1M 1 9/21
Harami Cross 1M 1 9/21
Bullish doji Star 1W 1 03/10/2021
Harami Bullish 1W 1 03/10/2021
Harami Cross 1W 1 03/10/2021
Bullish doji Star 1D 1 14/10/2021
Harami Bullish 1D 1 14/10/2021
Harami Cross 1D 1 14/10/2021
Belt Hold Bearish 30 1 15/10/2021 14:30
Engulfing Bearish 30 1 15/10/2021 14:30
Belt Hold Bearish 15 1 15/10/2021 14:45
Engulfing Bearish 15 1 15/10/2021 14:45
Homing Pigeon 1M 2 8/21
Stick Sandwich 1W 2 26/09/2021
Belt Hold Bearish 1W 2 26/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 2 13/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 2 14/10/2021 11:00
Stick Sandwich 5H 2 14/10/2021 11:00
Homing Pigeon 1M 3 7/21
Belt Hold Bullish 1W 3 19/09/2021
Gravestone Doji 1D 3 12/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 3 14/10/2021 06:00
Tri-Star Bullish 15 3 15/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 1M 4 6/21
Belt Hold Bearish 1W 4 12/09/2021
Engulfing Bearish 1W 4 12/09/2021
Gravestone Doji 1D 4 11/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 4 13/10/2021 15:00
Engulfing Bearish 5H 4 13/10/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 4 15/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 30 4 15/10/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 4 15/10/2021 12:15
Harami Cross Bearish 1M 5 5/21
Hanging Man 1W 5 05/09/2021
Dragonfly Bearish 1W 5 05/09/2021
Dragonfly Doji 1W 5 05/09/2021
Bullish doji Star 1D 5 08/10/2021
Harami Bullish 1D 5 08/10/2021
Harami Cross 1D 5 08/10/2021
Belt Hold Bullish 1M 6 4/21
Doji Star Bearish 1W 6 29/08/2021
Hanging Man 1W 6 29/08/2021
Dragonfly Bearish 1W 6 29/08/2021
Dragonfly Doji 1W 6 29/08/2021
Evening Star 1D 6 07/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 6 07/10/2021
Evening Doji Star 1D 6 07/10/2021
Engulfing Bearish 1D 6 07/10/2021
Belt Hold Bearish 1M 7 3/21
Engulfing Bearish 1M 7 3/21
Evening Doji Star 1M 7 3/21
Evening Star 1M 7 3/21
Belt Hold Bullish 1W 7 22/08/2021
Bullish Engulfing 1W 7 22/08/2021
Doji Star Bearish 1D 7 06/10/2021
Hanging Man 1D 7 06/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 7 06/10/2021
Dragonfly Doji 1D 7 06/10/2021
Dragonfly Bearish 1M 8 02/21
Hanging Man 1M 8 02/21
Doji Star Bearish 1M 8 02/21
Tri-Star Bearish 1W 8 15/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 8 05/10/2021
Bullish Engulfing 1D 8 05/10/2021
Morning Doji Star 1D 8 05/10/2021
Morning Star 1D 8 05/10/2021
Three Inside Up 1D 8 05/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 8 11/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 8 14/10/2021 15:30
Engulfing Bearish 30 8 14/10/2021 15:30
Belt Hold Bullish 1M 9 01/21
Bullish Engulfing 1M 9 01/21
Hanging Man 1W 9 08/08/2021
Dragonfly Bearish 1W 9 08/08/2021
Dragonfly Doji 1W 9 08/08/2021
Harami Cross 1D 9 04/10/2021
Bullish doji Star 1D 9 04/10/2021
Harami Bullish 1D 9 04/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 9 14/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 15 9 14/10/2021 15:45
Engulfing Bearish 15 9 14/10/2021 15:45
Belt Hold Bearish 1M 10 12/20
Hanging Man 1W 10 01/08/2021
Dragonfly Bearish 1W 10 01/08/2021
Dragonfly Doji 1W 10 01/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 10 01/10/2021
Homing Pigeon 1D 10 01/10/2021
Bullish doji Star 5H 10 11/10/2021 03:00
Harami Bullish 5H 10 11/10/2021 03:00
Harami Cross 5H 10 11/10/2021 03:00
Tri-Star Bullish 1H 10 14/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 10 14/10/2021 13:00
Gravestone Doji 1M 11 11/20
Belt Hold Bearish 1W 11 25/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 11 30/09/2021
Engulfing Bearish 1D 11 30/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 11 08/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 1H 11 14/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 11 14/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 11 14/10/2021 13:15
Bullish doji Star 1M 12 10/20
Harami Bullish 1M 12 10/20
Harami Cross 1M 12 10/20
Belt Hold Bullish 1W 12 18/07/2021
Bullish Engulfing 1W 12 18/07/2021
Dragonfly Doji 1D 12 29/09/2021
Hanging Man 1D 12 29/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 12 29/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 12 08/10/2021 05:00
Bullish Engulfing 5H 12 08/10/2021 05:00
Morning Doji Star 5H 12 08/10/2021 05:00
Morning Star 5H 12 08/10/2021 05:00
Three Inside Up 5H 12 08/10/2021 05:00
Tri-Star Bearish 15 12 14/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1M 13 9/20
Engulfing Bearish 1M 13 9/20
Bullish doji Star 1D 13 28/09/2021
Harami Bullish 1D 13 28/09/2021
Harami Cross 1D 13 28/09/2021
Harami Cross 5H 13 07/10/2021 09:00
Harami Bullish 5H 13 07/10/2021 09:00
Bullish doji Star 5H 13 07/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 13 14/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 13 14/10/2021 11:45
Hanging Man 1M 14 8/20
Dragonfly Bearish 1M 14 8/20
Dragonfly Doji 1M 14 8/20
Bullish doji Star 1W 14 04/07/2021
Harami Bullish 1W 14 04/07/2021
Harami Cross 1W 14 04/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 14 27/09/2021
Engulfing Bearish 1D 14 27/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 14 07/10/2021 04:00
Engulfing Bearish 5H 14 07/10/2021 04:00
Belt Hold Bearish 1H 14 13/10/2021 15:00
Dragonfly Doji 1M 15 7/20
Dragonfly Bearish 1M 15 7/20
Hanging Man 1M 15 7/20
Engulfing Bearish 1W 15 27/06/2021
Hanging Man 1D 15 24/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 15 24/09/2021
Dragonfly Doji 1D 15 24/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 15 06/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 15 12/10/2021 16:00
Bullish doji Star 30 15 14/10/2021 07:30
Harami Bullish 30 15 14/10/2021 07:30
Harami Cross 30 15 14/10/2021 07:30
Dragonfly Doji 1M 16 6/20
Hanging Man 1D 16 23/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 16 23/09/2021
Dragonfly Doji 1D 16 23/09/2021
Belt Hold Bearish 30 16 13/10/2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 16 14/10/2021 07:45
Dragonfly Doji 1M 17 5/20
Hanging Man 1D 17 22/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 17 22/09/2021
Dragonfly Doji 1D 17 22/09/2021
Doji Star Bearish 5H 17 06/10/2021 03:00
Tri-Star Bearish 30 17 12/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 17 13/10/2021 15:45
Belt Hold Bullish 1M 18 4/20
Doji Star Bearish 1D 18 21/09/2021
Hanging Man 1D 18 21/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 18 21/09/2021
Dragonfly Doji 1D 18 21/09/2021
Bullish Engulfing 5H 18 05/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 18 05/10/2021 12:00
Dragonfly Doji 1M 19 3/20
Engulfing Bearish 1W 19 30/05/2021
Belt Hold Bullish 1D 19 20/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 19 11/10/2021 15:00
Bullish doji Star 15 19 12/10/2021 16:00
Harami Bullish 15 19 12/10/2021 16:00
Harami Cross 15 19 12/10/2021 16:00
Belt Hold Bearish 1D 20 17/09/2021
Engulfing Bearish 1D 20 17/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 20 04/10/2021 16:00
Belt Hold Bearish 15 20 12/10/2021 15:45
Engulfing Bearish 15 20 12/10/2021 15:45
Belt Hold Bullish 1M 21 01/20
Harami Cross 1W 21 16/05/2021
Harami Bullish 1W 21 16/05/2021
Bullish doji Star 1W 21 16/05/2021
Bullish Engulfing 5H 21 04/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 21 04/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 21 11/10/2021 15:30
Belt Hold Bullish 1M 22 12/19
Belt Hold Bearish 1W 22 09/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 22 15/09/2021
Engulfing Bearish 1D 22 15/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 22 04/10/2021 06:00
Tri-Star Bullish 1H 22 11/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1M 23 11/19
Tri-Star Bullish 5H 23 01/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 23 11/10/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1M 24 10/19
Dragonfly Doji 1D 24 13/09/2021
Hanging Man 1D 24 13/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 24 13/09/2021
Tri-Star Bullish 30 24 11/10/2021 08:30
Tri-Star Bullish 15 24 11/10/2021 15:30
Hanging Man 1D 25 10/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 25 10/09/2021
Dragonfly Doji 1D 25 10/09/2021
Doji Star Bearish 5H 25 01/10/2021 03:00
Tri-Star Bearish 15 25 11/10/2021 14:15
Belt Hold Bullish 1M 26 8/19
Dragonfly Doji 1W 26 11/04/2021
Doji Star Bearish 1D 26 02/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 30/09/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 26 08/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1W 27 04/04/2021
Belt Hold Bullish 1D 27 01/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 27 30/09/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 27 30/09/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1H 27 08/10/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 27 08/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 27 11/10/2021 08:30
Homing Pigeon 1W 28 28/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 28 31/08/2021
Engulfing Bearish 1D 28 31/08/2021
Evening Doji Star 1D 28 31/08/2021
Evening Star 1D 28 31/08/2021
Belt Hold Bearish 30 28 08/10/2021 10:30
Tri-Star Bearish 15 28 11/10/2021 07:45
Doji Star Bearish 1D 29 30/08/2021
Belt Hold Bullish 30 29 08/10/2021 09:30
Bullish Engulfing 30 29 08/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1W 30 14/03/2021
Bullish Engulfing 1W 30 14/03/2021
Belt Hold Bullish 1D 30 27/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 30 29/09/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 30 29/09/2021 06:00
Tri-Star Bullish 1H 30 07/10/2021 09:00
Bullish doji Star 15 30 08/10/2021 12:30
Harami Bullish 15 30 08/10/2021 12:30
Harami Cross 15 30 08/10/2021 12:30
Tri-Star Bearish 1W 31 07/03/2021
Hanging Man 1D 31 26/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 31 26/08/2021
Dragonfly Doji 1D 31 26/08/2021
Belt Hold Bearish 15 31 08/10/2021 10:30
Hanging Man 1W 32 28/02/2021
Dragonfly Bearish 1W 32 28/02/2021
Dragonfly Doji 1W 32 28/02/2021
Hanging Man 1D 32 25/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 32 25/08/2021
Dragonfly Doji 1D 32 25/08/2021
Tri-Star Bullish 30 32 07/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 15 32 08/10/2021 09:45
Bullish Engulfing 15 32 08/10/2021 09:45
Doji Star Bearish 1W 33 21/02/2021
Hanging Man 1W 33 21/02/2021
Dragonfly Bearish 1W 33 21/02/2021
Dragonfly Doji 1W 33 21/02/2021
Gravestone Doji 1D 33 24/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 33 28/09/2021 05:00
Bullish Engulfing 5H 33 28/09/2021 05:00
Tri-Star Bullish 1H 33 06/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 33 07/10/2021 08:30
Belt Hold Bullish 1W 34 14/02/2021
Bullish doji Star 1D 34 23/08/2021
Harami Bullish 1D 34 23/08/2021
Harami Cross 1D 34 23/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 34 06/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1D 35 20/08/2021
Engulfing Bearish 1D 35 20/08/2021
Evening Doji Star 1D 35 20/08/2021
Evening Star 1D 35 20/08/2021
Tri-Star Bullish 30 35 06/10/2021 13:30
Evening Star 1W 36 31/01/2021
Engulfing Bearish 1W 36 31/01/2021
Evening Doji Star 1W 36 31/01/2021
Belt Hold Bearish 1W 36 31/01/2021
Doji Star Bearish 1D 36 19/08/2021
Hanging Man 1D 36 19/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 36 19/08/2021
Dragonfly Doji 1D 36 19/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 36 27/09/2021 04:00
Engulfing Bearish 5H 36 27/09/2021 04:00
Tri-Star Bearish 30 36 06/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 36 07/10/2021 08:45
Deliberation Bearish 1W 37 24/01/2021
Doji Star Bearish 1W 37 24/01/2021
Hanging Man 1W 37 24/01/2021
Dragonfly Bearish 1W 37 24/01/2021
Belt Hold Bullish 1D 37 18/08/2021
Doji Star Bearish 1H 37 06/10/2021 07:00
Tri-Star Bearish 15 37 07/10/2021 08:30
Bullish doji Star 1M 38 8/18
Harami Bullish 1M 38 8/18
Harami Cross 1M 38 8/18
Belt Hold Bearish 1D 38 17/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 38 05/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 38 05/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 38 06/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1W 39 10/01/2021
Belt Hold Bullish 1D 39 16/08/2021
Doji Star Bearish 5H 39 24/09/2021 06:00
Tri-Star Bearish 30 39 06/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 39 06/10/2021 13:45
Belt Hold Bullish 1W 40 03/01/2021
Bullish Engulfing 1W 40 03/01/2021
Hanging Man 1D 40 13/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 40 13/08/2021
Dragonfly Doji 1D 40 13/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 40 23/09/2021 15:00
Bullish Engulfing 5H 40 23/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 40 06/10/2021 12:15
Harami Cross Bearish 1W 41 27/12/2020
Doji Star Bearish 1D 41 12/08/2021
Hanging Man 1D 41 12/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 41 12/08/2021
Dragonfly Doji 1D 41 12/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 42 20/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 42 11/08/2021
Three Outside Down 1M 43 3/18
Belt Hold Bearish 1W 43 13/12/2020
Belt Hold Bearish 1D 43 10/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 43 22/09/2021 14:00
Engulfing Bearish 5H 43 22/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 43 04/10/2021 16:00
Engulfing Bearish 1M 44 02/18
Belt Hold Bullish 1W 44 06/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 44 06/08/2021
Bullish Engulfing 1D 44 06/08/2021
Tri-Star Bullish 15 44 06/10/2021 08:15
Harami Cross Bearish 1M 45 01/18
Belt Hold Bullish 1W 45 29/11/2020
Gravestone Doji 1D 45 05/08/2021
Engulfing Bearish 5H 45 22/09/2021 04:00
Belt Hold Bearish 5H 45 22/09/2021 04:00
Tri-Star Bearish 15 45 06/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1W 46 22/11/2020
Bullish doji Star 1D 46 04/08/2021
Harami Bullish 1D 46 04/08/2021
Harami Cross 1D 46 04/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 47 15/11/2020
Bullish Engulfing 1W 47 15/11/2020
Belt Hold Bearish 1D 47 03/08/2021
Engulfing Bearish 1D 47 03/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 47 21/09/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 47 21/09/2021 08:00
Tri-Star Bearish 30 47 04/10/2021 16:00
Dragonfly Doji 1D 48 02/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 48 02/08/2021
Hanging Man 1D 48 02/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 48 04/10/2021 07:00
Gravestone Doji 1D 49 30/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 49 20/09/2021 12:00
Stick Sandwich 1M 50 8/17
Gravestone Doji 1W 50 25/10/2020
Tri-Star Bullish 1W 50 25/10/2020
Gravestone Doji 1D 50 29/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 50 20/09/2021 07:00
Bullish doji Star 1D 51 28/07/2021
Harami Bullish 1D 51 28/07/2021
Harami Cross 1D 51 28/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 51 01/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 51 01/10/2021 12:00
Dragonfly Doji 1W 52 11/10/2020
Dragonfly Bearish 1W 52 11/10/2020
Hanging Man 1W 52 11/10/2020
Belt Hold Bearish 1D 52 27/07/2021
Engulfing Bearish 1D 52 27/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 52 17/09/2021 04:00
Engulfing Bearish 5H 52 17/09/2021 04:00
Tri-Star Bullish 30 52 04/10/2021 11:30
Tri-Star Bullish 15 52 05/10/2021 07:45
Belt Hold Bearish 1W 53 04/10/2020
Hanging Man 1D 53 26/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 53 26/07/2021
Dragonfly Doji 1D 53 26/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 53 01/10/2021 08:00
Tri-Star Bearish 30 53 04/10/2021 07:30
Tri-Star Bearish 15 53 04/10/2021 16:00
Belt Hold Bullish 1W 54 27/09/2020
Hanging Man 1D 54 23/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 54 23/07/2021
Dragonfly Doji 1D 54 23/07/2021
Tri-Star Bullish 30 54 01/10/2021 14:30
Belt Hold Bullish 1W 55 20/09/2020
Hanging Man 1D 55 22/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 55 22/07/2021
Dragonfly Doji 1D 55 22/07/2021
Tri-Star Bullish 1H 55 30/09/2021 15:00
Deliberation Bearish 1M 56 02/17
Doji Star Bearish 1M 56 02/17
Belt Hold Bullish 1W 56 13/09/2020
Dragonfly Doji 1D 56 21/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 56 21/07/2021
Hanging Man 1D 56 21/07/2021
Doji Star Bearish 1D 56 21/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 56 30/09/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1W 57 06/09/2020
Belt Hold Bullish 1D 57 19/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 57 13/09/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1H 57 30/09/2021 13:00
Advance Block Bearish 1M 58 12/16
Belt Hold Bullish 1W 58 30/08/2020
Belt Hold Bearish 1D 58 16/07/2021
Stick Sandwich 1D 58 16/07/2021
Tri-Star Bullish 15 58 04/10/2021 11:45
Belt Hold Bullish 1W 59 23/08/2020
Belt Hold Bullish 1D 59 15/07/2021
Tri-Star Bullish 30 59 01/10/2021 11:30
Tri-Star Bearish 15 59 04/10/2021 07:45
Three Outside Up 1M 60 10/16
Belt Hold Bullish 1W 60 16/08/2020
Belt Hold Bearish 1D 60 14/07/2021
Engulfing Bearish 1D 60 14/07/2021
Evening Doji Star 1D 60 14/07/2021
Evening Star 1D 60 14/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 60 30/09/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 60 30/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 60 01/10/2021 08:30
Tri-Star Bullish 15 60 01/10/2021 14:30
Bullish Engulfing 1M 61 9/16
Belt Hold Bullish 1W 61 09/08/2020
Dragonfly Bearish 1D 61 13/07/2021
Dragonfly Doji 1D 61 13/07/2021
Hanging Man 1D 61 13/07/2021
Doji Star Bearish 1D 61 13/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 61 10/09/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 61 10/09/2021 07:00
Tri-Star Bearish 15 61 01/10/2021 14:00
Hanging Man 1W 62 02/08/2020
Dragonfly Bearish 1W 62 02/08/2020
Dragonfly Doji 1W 62 02/08/2020
Belt Hold Bullish 1D 62 12/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 62 30/09/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 62 30/09/2021 08:00
Doji Star Bearish 1W 63 26/07/2020
Hanging Man 1W 63 26/07/2020
Dragonfly Bearish 1W 63 26/07/2020
Dragonfly Doji 1W 63 26/07/2020
Homing Pigeon 1D 63 09/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 63 09/07/2021
Engulfing Bearish 30 63 30/09/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 63 30/09/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 63 01/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1M 64 6/16
Belt Hold Bullish 1W 64 19/07/2020
Belt Hold Bearish 1D 64 08/07/2021
Engulfing Bearish 1D 64 08/07/2021
Tri-Star Bullish 30 64 30/09/2021 14:30
Tri-Star Bearish 15 64 01/10/2021 12:15
Belt Hold Bearish 1W 65 12/07/2020
Engulfing Bearish 1W 65 12/07/2020
Hanging Man 1D 65 07/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 65 07/07/2021
Dragonfly Doji 1D 65 07/07/2021
Dragonfly Doji 1W 66 05/07/2020
Hanging Man 1W 66 05/07/2020
Dragonfly Bearish 1W 66 05/07/2020
Doji Star Bearish 1D 66 06/07/2021
Hanging Man 1D 66 06/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 66 06/07/2021
Dragonfly Doji 1D 66 06/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 66 31/08/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 66 29/09/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 66 29/09/2021 14:00
Hanging Man 1W 67 28/06/2020
Dragonfly Bearish 1W 67 28/06/2020
Dragonfly Doji 1W 67 28/06/2020
Belt Hold Bullish 1D 67 05/07/2021
Tri-Star Bullish 1H 67 29/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 67 30/09/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 67 30/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 67 01/10/2021 08:45
Hanging Man 1W 68 21/06/2020
Dragonfly Bearish 1W 68 21/06/2020
Dragonfly Doji 1W 68 21/06/2020
Belt Hold Bearish 1D 68 02/07/2021
Engulfing Bearish 1D 68 02/07/2021
Tri-Star Bullish 30 68 30/09/2021 12:30
Hanging Man 1W 69 14/06/2020
Dragonfly Bearish 1W 69 14/06/2020
Dragonfly Doji 1W 69 14/06/2020
Hanging Man 1D 69 01/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 69 01/07/2021
Dragonfly Doji 1D 69 01/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 69 27/08/2021 08:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DISA

Viết cảm nghĩ của bạn về DISA Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.