Eni SpA ADR (E)

29.16
-0.46(-1.54%)
  • Khối lượng:
    243,696
  • Biên độ ngày:
    29.00 - 29.29
  • Biên độ 52 tuần:
    20.38 - 32.56
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử E

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/11/2022 - 02/12/2022
29.1629.2029.2929.00243.97K-1.52%
29.6129.6929.7929.32314.95K0.00%
29.6129.4029.8029.14800.78K+0.10%
29.5829.3329.6629.28468.23K+2.57%
28.8429.0729.2828.84540.20K-2.96%
29.7229.4829.8029.48308.89K+1.23%
29.3629.0729.4028.95374.78K+1.35%
28.9728.5729.0328.49578.46K+3.87%
27.8927.9627.9827.35903.98K-4.39%
29.1729.1429.2828.75868.88K-0.98%
29.4629.1629.4728.93474.10K-0.91%
29.7329.9130.0029.65443.59K-1.06%
30.0530.0030.2029.74476.48K+0.94%
29.7729.6229.9929.61578.34K+0.71%
29.5629.3929.6629.23530.91K+2.75%
28.7728.4028.7727.97921.64K+4.16%
27.6228.2128.4227.62333.32K-3.16%
28.5228.5128.7728.35369.81K+0.32%
28.4328.4828.5528.35296.06K+1.94%
27.8927.6927.9227.39326.40K+4.14%
26.7826.3926.8226.30335.07K+1.59%
26.3626.9827.0326.34312.06K-1.61%
Cao nhất: 30.20Thấp nhất: 26.30Chênh lệch: 3.90Trung bình: 28.86% Thay đổi: 8.85