Enbridge Inc (ENB)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
35.18
+0.31(+0.89%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
35.24+0.06(+0.17%)
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
34.8735.33
Biên độ 52 tuần
31.0342.11
Giá đ.cửa hôm trước
34.87
Giá mở cửa
34.91
Biên độ ngày
34.87-35.33
Biên độ 52 tuần
31.03-42.11
Khối lượng
5,895,887
KLTB (3 thg)
6,281,276
Thay đổi 1 năm
-13.37%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
2,125,574,412
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

42.60
MO
+1.33%
54.59
O
+1.17%
16.77
T
+1.18%
13.87
ET
-0.14%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về ENB?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc