Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CNMC Goldmine Holdings Ltd (CNMC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.215 +0.005    +2.38%
21/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG2D72974892 
S/N:  5TP
 • Khối lượng: 290,400
 • Giá Mua/Bán: 0.210 / 0.215
 • Biên độ ngày: 0.210 - 0.215
CNMC Goldmine Holdings Ltd 0.215 +0.005 +2.38%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Gravestone Doji 1D 1 20/10/2021
Doji Star Bearish 1D 2 19/10/2021
Gravestone Doji 1D 2 19/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 3 20/10/2021 12:00
Falling Three Methods 1M 4 6/21
Belt Hold Bearish 1D 4 15/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 4 20/10/2021 07:00
Bullish Engulfing 5H 4 20/10/2021 07:00
Morning Doji Star 1M 6 4/21
Morning Star 1M 6 4/21
Harami Cross Bearish 5H 6 19/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 7 3/21
Harami Cross Bearish 1D 7 12/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 9 20/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 1H 10 20/10/2021 09:00
Hanging Man 1D 11 06/10/2021
Harami Bullish 5H 11 15/10/2021 12:00
Harami Cross 5H 11 15/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 5H 12 15/10/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 12 15/10/2021 07:00
Evening Doji Star 5H 12 15/10/2021 07:00
Evening Star 5H 12 15/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 12 20/10/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1W 13 18/07/2021
Deliberation Bearish 5H 13 14/10/2021 16:00
Doji Star Bearish 5H 13 14/10/2021 16:00
Separating Lines Bullish 5H 15 14/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 15 19/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 15 19/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 15 20/10/2021 10:00
Advance Block Bearish 1M 16 6/20
Belt Hold Bearish 5H 16 13/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 1H 16 19/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 16 20/10/2021 09:45
Harami Cross 1W 17 20/06/2021
Harami Bullish 1W 17 20/06/2021
Bullish doji Star 1W 17 20/06/2021
Bullish doji Star 5H 18 13/10/2021 05:00
Harami Bullish 5H 18 13/10/2021 05:00
Harami Cross 5H 18 13/10/2021 05:00
Tri-Star Bullish 1H 18 19/10/2021 11:00
Belt Hold Bearish 5H 19 12/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 19 19/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 19 19/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 30 19 19/10/2021 15:00
Falling Three Methods 1M 20 02/20
Harami Cross Bearish 30 20 19/10/2021 14:30
Harami Cross Bearish 5H 21 12/10/2021 04:00
Belt Hold Bullish 30 21 19/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 21 19/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 22 19/10/2021 13:30
Harami Cross Bearish 15 22 19/10/2021 16:00
Belt Hold Bullish 5H 23 11/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 23 11/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 15 23 19/10/2021 15:45
Bullish Engulfing 15 23 19/10/2021 15:45
Tri-Star Bearish 1H 24 18/10/2021 14:00
Harami Bullish 1W 25 25/04/2021
Harami Cross 1W 25 25/04/2021
Harami Cross Bearish 15 25 19/10/2021 15:15
Harami Cross Bearish 5H 26 07/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 26 19/10/2021 10:30
Bullish Engulfing 30 26 19/10/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 26 19/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 15 26 19/10/2021 15:00
Three Outside Up 1M 27 7/19
Tri-Star Bearish 30 27 19/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 1M 28 6/19
Belt Hold Bearish 5H 28 07/10/2021 04:00
Belt Hold Bearish 1W 29 28/03/2021
Harami Cross Bearish 15 29 19/10/2021 14:15
Belt Hold Bullish 5H 30 06/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 30 15/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 30 19/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 15 30 19/10/2021 14:00
Three Inside Up 1W 31 14/03/2021
Morning Doji Star 1W 31 14/03/2021
Doji Star Bearish 1D 31 08/09/2021
Hanging Man 1D 31 08/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 31 08/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 31 06/10/2021 03:00
Tri-Star Bullish 15 31 19/10/2021 13:45
Bullish doji Star 1W 32 07/03/2021
Harami Bullish 1W 32 07/03/2021
Harami Cross 1W 32 07/03/2021
Harami Cross 1H 32 15/10/2021 09:00
Bullish doji Star 1H 32 15/10/2021 09:00
Harami Bullish 1H 32 15/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 32 18/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 32 19/10/2021 13:30
Deliberation Bearish 1D 33 06/09/2021
Doji Star Bearish 1D 33 06/09/2021
Gravestone Doji 1D 33 06/09/2021
Tri-Star Bearish 30 33 18/10/2021 14:30
Harami Bullish 1W 34 21/02/2021
Harami Cross 1W 34 21/02/2021
Three Outside Up 1D 34 03/09/2021
Tri-Star Bullish 15 34 19/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1D 35 02/09/2021
Bullish Engulfing 1D 35 02/09/2021
Deliberation Bearish 5H 35 04/10/2021 06:00
Doji Star Bearish 5H 35 04/10/2021 06:00
Tri-Star Bearish 15 35 19/10/2021 11:45
Inverted Hammer 1D 36 01/09/2021
Tri-Star Bearish 30 37 18/10/2021 07:30
Tri-Star Bullish 15 37 19/10/2021 10:30
Tri-Star Bearish 15 38 19/10/2021 10:15
Homing Pigeon 1M 39 7/18
Tri-Star Bearish 5H 39 30/09/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 39 15/10/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1H 40 14/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 1D 41 24/08/2021
Bullish Engulfing 1D 42 23/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 42 29/09/2021 06:00
Bullish doji Star 30 42 15/10/2021 08:30
Harami Bullish 30 42 15/10/2021 08:30
Harami Cross 30 42 15/10/2021 08:30
Inverted Hammer 1M 43 3/18
Belt Hold Bullish 5H 43 28/09/2021 15:00
Bullish Engulfing 5H 43 28/09/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 43 15/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 30 43 15/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 1M 44 02/18
Stick Sandwich 1M 44 02/18
Harami Bullish 1H 44 13/10/2021 16:00
Harami Cross 1H 44 13/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 45 18/10/2021 14:45
Belt Hold Bearish 1D 47 16/08/2021
Tri-Star Bullish 15 48 18/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1W 49 08/11/2020
Dark Cloud Cover 1W 49 08/11/2020
Three Inside Up 1D 49 12/08/2021
Tri-Star Bearish 15 49 18/10/2021 07:45
Bullish Engulfing 1W 50 01/11/2020
Belt Hold Bullish 1W 50 01/11/2020
Bullish Hammer 1D 50 11/08/2021
Tri-Star Bullish 15 51 15/10/2021 13:15
Harami Cross Bearish 1H 52 12/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 52 15/10/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1D 53 05/08/2021
Doji Star Bearish 5H 53 22/09/2021 14:00
Doji Star Bearish 1W 54 04/10/2020
Bullish Engulfing 1D 54 04/08/2021
Bullish Engulfing 1W 55 27/09/2020
Harami Cross Bearish 1D 55 03/08/2021
Doji Star Bearish 1H 55 12/10/2021 13:00
Harami Bullish 1M 56 02/17
Harami Cross 1M 56 02/17
Belt Hold Bullish 1H 56 12/10/2021 12:00
Bullish Engulfing 1H 56 12/10/2021 12:00
Bullish doji Star 15 56 15/10/2021 08:15
Harami Bullish 15 56 15/10/2021 08:15
Harami Cross 15 56 15/10/2021 08:15
Tri-Star Bearish 1H 57 12/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 1D 58 29/07/2021
Hanging Man 1D 58 29/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 58 29/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 59 11/10/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 60 13/10/2021 15:00
Engulfing Bearish 30 60 13/10/2021 15:00
Harami Bullish 1W 61 16/08/2020
Harami Cross 1W 61 16/08/2020
Belt Hold Bullish 1D 61 26/07/2021
Advance Block Bearish 1M 62 8/16
Dragonfly Doji 1D 62 23/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 62 11/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 62 11/10/2021 12:00
Evening Doji Star 1H 62 11/10/2021 12:00
Evening Star 1H 62 11/10/2021 12:00
Harami Cross 1D 63 22/07/2021
Harami Bullish 1D 63 22/07/2021
Bullish doji Star 1D 63 22/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 63 15/09/2021 12:00
Doji Star Bearish 1H 63 11/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 65 14/09/2021 11:00
Three Outside Up 5H 65 14/09/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 66 14/09/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 66 14/09/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 66 11/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 1H 66 11/10/2021 08:00
Harami Cross Bearish 30 67 12/10/2021 16:00
Bullish Engulfing 1M 68 02/16
Doji Star Bearish 1D 68 14/07/2021
Gravestone Doji 1D 68 14/07/2021
Harami Bullish 5H 68 13/09/2021 10:00
Harami Cross 5H 68 13/09/2021 10:00
Separating Lines Bullish 1W 69 21/06/2020
Belt Hold Bullish 1D 69 13/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 69 13/09/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 69 13/09/2021 05:00
Belt Hold Bearish 30 69 12/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 69 12/10/2021 14:00
Evening Doji Star 30 69 12/10/2021 14:00
Evening Star 30 69 12/10/2021 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CNMC

Viết cảm nghĩ của bạn về CNMC Goldmine Holdings Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email