Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC)

Ho Chi Minh
41,900.0
-50.0(-0.12%)
 • Khối lượng:
  100
 • Giá Mua/Bán:
  41,950.0/42,950.0
 • Biên độ ngày:
  41,900.0 - 41,900.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000LGC4

Bình luận LGC

Bạn cảm thấy thế nào về Cầu đường CII?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)