Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
10,000
-200(-1.96%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
10,00010,000
Biên độ 52 tuần
8,70016,800
Giá đ.cửa hôm trước
10,200
Giá mở cửa
10,000
Biên độ ngày
10,000-10,000
Biên độ 52 tuần
8,700-16,800
Khối lượng
1,000
KLTB (3 thg)
664
Thay đổi 1 năm
-49.24%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
58,018,600
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần là công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm thi công xây lắp các công trình nước; sản xuất và kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành nước; thu gom, xử lý và cung cấp nước thô, nước sinh hoạt, và tư vấn, thiết kế, cung cấp dịch vụ kỹ thuật xây dựng công trình nước.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B