CTCP SCI E&C (SCI)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
9,100.0
-200.0
(-2.15%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
9,000.0
9,300.0
Biên độ 52 tuần
5,900.0
32,800.0
Khối lượng
57,600
Giá đ.cửa hôm trước
9,300
Giá mở cửa
9,200
Biên độ ngày
9,000-9,300
Biên độ 52 tuần
5,900-32,800
Khối lượng
57,600
K.Lg T.bình (3 thg)
68,005
Thay đổi 1 năm
-64.23%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
25,409,847
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP SCI E&C

Hồ sơ Công ty CTCP SCI E&C

Công ty cổ phần SCI E&C, trước đây là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9, là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với hoạt động kinh doanh chủ yếu là xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng dân dụng và công nghiệp, như nhà máy thuỷ điện, nhà máy nhiệt điện, đường ống cống, cầu và đường cao tốc. Ngoài ra, Công ty còn bán buôn lốp và ống xe cơ giới, cũng như sản xuất các bộ phận cơ khí phi tiêu chuẩn, cọc bê tông và kim loại và nhiều sản phẩm khác.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam