CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,000
0(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
12,00012,000
Biên độ 52 tuần
10,90028,900
Giá đ.cửa hôm trước
12,000
Giá mở cửa
12,000
Biên độ ngày
12,000-12,000
Biên độ 52 tuần
10,900-28,900
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
267
Thay đổi 1 năm
-59.73%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
4,787,910
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về MTH?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động cung cấp các dịch vụ môi trường. Công ty tham gia thu gom, vận tải và xử lý thường xuyên chất thải rắn, độc hại và công nghiệp tại quận Hà Đông, Hà Nội. Các hoạt động kinh doanh thường xuyên khác của Công ty bao gồm quản lý và vận hành hệ thống nước thải đô thị và hệ thống chiếu sáng công cộng, cũng như bảo trì và trang trí công viên, vườn hoa công cộng và đường phố. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các dịch vụ vệ sinh theo hợp đồng, cùng với vận chuyển hàng hoá và hành khách bằng đường bộ, cũng như quản lý các nghĩa trang ở địa phương.