CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH)

Hà Nội
29,900
+3,900(+15.00%)
 • Khối lượng:
  100
 • Giá Mua/Bán:
  0/0
 • Biên độ ngày:
  29,900 - 29,900

Bình luận MTH

Bạn cảm thấy thế nào về Môi trường Đô thị Hà Đông?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(1)
 • Tôi muốn bán cổ phiếu
  0