Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
42,000.0 -300.0    -0.71%
25/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000LGC4 
 • Khối lượng: 600
 • Giá Mua/Bán: 40,000.0 / 42,100.0
 • Biên độ ngày: 40,000.0 - 42,000.0
Cầu đường CII 42,000.0 -300.0 -0.71%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 1 4/22
Belt Hold Bullish 1D 1 24/05/2022
Belt Hold Bullish 30 1 25/05/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 1 25/05/2022 13:45
Bullish Engulfing 1M 3 02/22
Belt Hold Bullish 5H 4 20/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 5 24/05/2022 09:00
Doji Star Bearish 1D 6 12/05/2022
Hanging Man 1D 6 12/05/2022
Dragonfly Bearish 1D 6 12/05/2022
Belt Hold Bullish 1H 6 20/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 6 24/05/2022 09:30
Belt Hold Bullish 30 7 20/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 7 24/05/2022 09:30
Belt Hold Bullish 30 8 18/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 30 9 17/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 30 9 17/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 9 20/05/2022 14:30
Belt Hold Bearish 5H 10 12/05/2022 06:00
Abandoned Baby Bearish 1W 11 06/03/2022
Harami Cross Bearish 1D 11 29/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 11 11/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 11 18/05/2022 14:30
Abandoned Baby Bullish 1M 12 5/21
Bullish doji Star 1H 12 12/05/2022 11:00
Harami Bullish 1H 12 12/05/2022 11:00
Harami Cross 1H 12 12/05/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1D 13 25/04/2022
Belt Hold Bullish 15 13 17/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 15 13 17/05/2022 14:30
Belt Hold Bearish 1M 14 3/21
Dark Cloud Cover 1M 14 3/21
Belt Hold Bullish 1W 14 13/02/2022
Belt Hold Bullish 1W 15 06/02/2022
Bullish Engulfing 1D 15 21/04/2022
Belt Hold Bearish 1H 15 11/05/2022 14:00
Three Inside Up 30 15 12/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 5H 16 29/04/2022 08:00
Tri-Star Bullish 1H 16 10/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1D 17 19/04/2022
Belt Hold Bearish 30 17 12/05/2022 10:30
Engulfing Bearish 30 17 12/05/2022 10:30
Doji Star Bearish 5H 18 28/04/2022 07:00
Three Inside Down 1W 19 02/01/2022
Harami Cross 1H 19 06/05/2022 13:00
Harami Bullish 1H 19 06/05/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 19 06/05/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 20 12/05/2022 14:45
Bullish Engulfing 1W 21 19/12/2021
Harami Cross Bearish 1D 21 13/04/2022
Belt Hold Bearish 30 21 11/05/2022 14:30
Engulfing Bearish 30 21 11/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 5H 22 21/04/2022 10:00
Abandoned Baby Bullish 1M 23 6/20
Belt Hold Bullish 1W 23 05/12/2021
Belt Hold Bullish 15 24 12/05/2022 10:45
Belt Hold Bullish 5H 26 19/04/2022 08:00
Bullish doji Star 30 26 06/05/2022 13:30
Harami Bullish 30 26 06/05/2022 13:30
Harami Cross 30 26 06/05/2022 13:30
Doji Star Bearish 1H 27 28/04/2022 09:00
Three Outside Up 1H 27 28/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 5H 28 15/04/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 28 25/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 28 25/04/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1D 29 31/03/2022
Bullish Engulfing 1D 30 29/03/2022
Engulfing Bearish 1H 31 25/04/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1H 31 25/04/2022 09:00
Engulfing Bearish 1M 32 9/19
Doji Star Bearish 5H 32 12/04/2022 11:00
Harami Cross Bearish 1H 32 22/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 32 29/04/2022 09:30
Belt Hold Bearish 15 32 11/05/2022 14:30
Engulfing Bearish 15 32 11/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1D 33 24/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 33 12/04/2022 06:00
Bullish Engulfing 5H 33 12/04/2022 06:00
Three Outside Up 1H 33 21/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 33 29/04/2022 09:00
Three White Soldiers 1M 34 7/19
Belt Hold Bullish 1H 34 21/04/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 34 21/04/2022 13:00
Morning Doji Star 1H 34 21/04/2022 13:00
Morning Star 1H 34 21/04/2022 13:00
Three Inside Up 1H 34 21/04/2022 13:00
Three Outside Up 1M 35 6/19
Abandoned Baby Bullish 1W 35 12/09/2021
Belt Hold Bullish 1W 35 12/09/2021
Harami Cross 1H 35 21/04/2022 11:00
Harami Bullish 1H 35 21/04/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 35 21/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 35 10/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 1M 36 5/19
Bullish doji Star 1W 36 05/09/2021
Three Outside Down 1M 37 4/19
Abandoned Baby Bearish 1W 37 29/08/2021
Evening Doji Star 1W 37 29/08/2021
Evening Star 1W 37 29/08/2021
Homing Pigeon 1D 37 18/03/2022
Belt Hold Bearish 1M 38 3/19
Engulfing Bearish 1M 38 3/19
Doji Star Bearish 1W 38 22/08/2021
Deliberation Bearish 30 39 28/04/2022 09:00
Doji Star Bearish 30 39 28/04/2022 09:00
Bullish doji Star 15 39 06/05/2022 13:30
Harami Bullish 15 39 06/05/2022 13:30
Harami Cross 15 39 06/05/2022 13:30
Doji Star Bearish 1M 40 12/18
Three Outside Up 1M 40 12/18
Three Outside Up 30 40 25/04/2022 14:30
Bullish Engulfing 1M 41 11/18
Three White Soldiers 1W 41 01/08/2021
Bullish Engulfing 5H 41 04/04/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 41 25/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 41 25/04/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1M 42 10/18
Engulfing Bearish 1M 42 10/18
Tri-Star Bullish 1D 42 11/03/2022
Tri-Star Bullish 30 43 25/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 44 19/04/2022 09:00
Deliberation Bearish 30 47 21/04/2022 14:30
Doji Star Bearish 30 47 21/04/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 47 29/04/2022 09:15
Downside Gap Three Methods 1M 48 4/18
Bullish Engulfing 1M 48 4/18
Belt Hold Bullish 1W 48 06/06/2021
Bullish Engulfing 1W 48 06/06/2021
Harami Cross Bearish 1D 48 02/03/2022
Hanging Man 5H 48 29/03/2022 07:00
Dragonfly Bearish 5H 48 29/03/2022 07:00
Three Outside Up 30 48 21/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 48 29/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 49 21/04/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 49 21/04/2022 13:30
Bullish Engulfing 1W 50 23/05/2021
Belt Hold Bullish 1W 50 23/05/2021
Tri-Star Bearish 1H 51 15/04/2022 09:00
Bullish doji Star 30 51 21/04/2022 11:00
Harami Bullish 30 51 21/04/2022 11:00
Harami Cross 30 51 21/04/2022 11:00
Bullish Hammer 1M 52 12/17
Tri-Star Bullish 1H 52 14/04/2022 14:00
Doji Star Bearish 1D 53 22/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 53 24/03/2022 07:00
Tri-Star Bearish 30 53 21/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 54 18/04/2021
Three Outside Up 1D 55 18/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 56 14/02/2022
Bullish Engulfing 1D 56 14/02/2022
Harami Bullish 1H 56 12/04/2022 11:00
Harami Cross 1H 56 12/04/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 57 12/04/2022 10:00
Doji Star Bearish 15 57 25/04/2022 14:45
Belt Hold Bullish 1H 58 12/04/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 58 12/04/2022 09:00
Three Black Crows 1W 59 14/03/2021
Bullish Engulfing 1D 60 07/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 60 07/02/2022
Engulfing Bearish 1M 61 3/17
Belt Hold Bearish 1W 61 28/02/2021
Engulfing Bearish 1W 61 28/02/2021
Belt Hold Bullish 5H 61 17/03/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 62 21/01/2022
Bullish Engulfing 1D 62 21/01/2022
Harami Cross Bearish 1H 62 08/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 62 25/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 63 25/04/2022 09:45
Harami Cross Bearish 1D 65 14/01/2022
Tri-Star Bearish 15 65 22/04/2022 14:45
Doji Star Bearish 5H 66 14/03/2022 12:00
Belt Hold Bullish 30 66 19/04/2022 09:00
Harami Bearish 1M 67 9/16
Bullish Engulfing 1D 67 11/01/2022
Deliberation Bearish 15 67 21/04/2022 14:30
Doji Star Bearish 15 67 21/04/2022 14:30
Three Outside Up 1W 69 20/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 69 06/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 69 10/03/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 69 21/04/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 69 21/04/2022 13:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận LGC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email