Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Aerodrome Group Ltd (ARDM)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
62.4 -0.3    -0.48%
11/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo ILS ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Israel
Mã ISIN:  IL0003630105 
S/N:  363010
 • Khối lượng: 469,246
 • Giá Mua/Bán: 63.0 / 63.2
 • Biên độ ngày: 59.1 - 65.9
Aerodrome Group Ltd 62.4 -0.3 -0.48%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1M Hiện tại
Three Inside Up 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 1 31/07/2022
Harami Cross 1W 1 31/07/2022
Doji Star Bearish 1D 2 09/08/2022
Kicking Bearish 30 2 11/08/2022 20:00
Belt Hold Bullish 15 2 11/08/2022 20:45
Harami Bullish 1W 4 10/07/2022
Harami Cross 1W 4 10/07/2022
Belt Hold Bearish 30 4 11/08/2022 19:00
Harami Cross 1M 5 3/22
Harami Bullish 1M 5 3/22
Bullish Hammer 1H 5 11/08/2022 16:00
Doji Star Bearish 30 5 11/08/2022 18:30
Downside Gap Three Methods 1W 6 26/06/2022
Bullish Engulfing 1W 6 26/06/2022
Belt Hold Bullish 1D 6 02/08/2022
Bullish Engulfing 1D 6 02/08/2022
Belt Hold Bearish 1H 7 11/08/2022 14:00
Kicking Bearish 30 7 11/08/2022 17:30
Belt Hold Bearish 15 7 11/08/2022 19:00
Downside Gap Three Methods 1D 8 31/07/2022
Inverted Hammer 1D 8 31/07/2022
Thrusting Bearish 1H 8 10/08/2022 21:00
Doji Star Bearish 15 8 11/08/2022 18:30
Morning Doji Star 5H 9 08/08/2022 14:00
Three Inside Up 5H 9 08/08/2022 14:00
Falling Three Methods 1D 10 27/07/2022
Harami Bullish 5H 10 08/08/2022 09:00
Harami Cross 5H 10 08/08/2022 09:00
Falling Three Methods 30 11 11/08/2022 15:30
Bullish doji Star 1M 12 8/21
Bullish doji Star 1W 12 15/05/2022
Harami Bullish 30 12 11/08/2022 15:00
Harami Cross 30 12 11/08/2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 12 11/08/2022 17:30
Three Outside Down 1D 13 24/07/2022
Dragonfly Doji 1D 13 24/07/2022
Belt Hold Bearish 30 13 11/08/2022 14:00
Engulfing Bearish 1D 14 21/07/2022
Thrusting Bearish 30 14 10/08/2022 21:00
Harami Cross Bearish 15 14 11/08/2022 17:00
Harami Cross 1D 15 20/07/2022
Falling Three Methods 1D 16 19/07/2022
Bullish Engulfing 30 16 10/08/2022 20:00
Three Inside Up 30 16 10/08/2022 20:00
Belt Hold Bullish 5H 17 02/08/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 17 02/08/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 17 09/08/2022 21:00
Harami Bullish 30 17 10/08/2022 19:30
Harami Cross 30 17 10/08/2022 19:30
Bullish Hammer 15 17 11/08/2022 16:00
Harami Bullish 5H 20 31/07/2022 16:00
Harami Cross 5H 20 31/07/2022 16:00
Three Outside Up 30 20 10/08/2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 21 11/08/2022 14:15
Bullish doji Star 5H 22 28/07/2022 18:00
Kicking Bearish 30 22 10/08/2022 17:00
Gravestone Doji 1H 24 09/08/2022 14:00
Harami Bullish 30 24 10/08/2022 15:30
Harami Cross 30 24 10/08/2022 15:30
Bullish doji Star 1W 25 13/02/2022
Harami Bullish 1D 26 05/07/2022
Harami Cross 1D 26 05/07/2022
Doji Star Bearish 5H 26 26/07/2022 21:00
Harami Cross Bearish 15 26 10/08/2022 20:30
Dragonfly Doji 15 26 10/08/2022 20:30
Bullish Engulfing 15 27 10/08/2022 20:15
Bullish doji Star 1W 28 23/01/2022
Falling Three Methods 1W 29 16/01/2022
Harami Cross Bearish 5H 29 25/07/2022 20:00
Belt Hold Bullish 30 29 09/08/2022 21:00
Harami Bullish 1M 31 01/20
Harami Cross 1M 31 01/20
Belt Hold Bearish 5H 31 25/07/2022 10:00
Falling Three Methods 1M 32 12/19
Shooting Star 1H 33 08/08/2022 14:00
Inverted Hammer 1H 33 08/08/2022 14:00
Harami Cross Bearish 15 33 10/08/2022 18:45
Tri-Star Bullish 1H 34 08/08/2022 13:00
Deliberation Bearish 30 34 09/08/2022 18:30
Doji Star Bearish 30 34 09/08/2022 18:30
Bullish Hammer 1D 35 22/06/2022
Bullish doji Star 5H 35 21/07/2022 16:00
Falling Three Methods 1D 36 21/06/2022
Three Inside Up 15 36 10/08/2022 17:30
Belt Hold Bullish 15 36 10/08/2022 17:30
Bullish Engulfing 15 36 10/08/2022 17:30
Inverted Hammer 1M 37 7/19
Bullish doji Star 15 37 10/08/2022 17:15
Harami Bullish 15 37 10/08/2022 17:15
Harami Cross 15 37 10/08/2022 17:15
Kicking Bearish 15 38 10/08/2022 17:00
Gravestone Doji 5H 39 20/07/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 39 04/08/2022 17:00
Belt Hold Bullish 1H 39 04/08/2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 41 04/08/2022 15:00
Harami Bullish 15 41 10/08/2022 15:30
Harami Cross 15 41 10/08/2022 15:30
Three Outside Up 1W 42 17/10/2021
Falling Three Methods 15 42 10/08/2022 15:15
Bullish Engulfing 1W 43 10/10/2021
Harami Cross Bearish 30 44 08/08/2022 21:00
Falling Three Methods 30 47 08/08/2022 19:30
Harami Bullish 1H 48 03/08/2022 16:00
Harami Cross 1H 48 03/08/2022 16:00
Bullish doji Star 15 50 09/08/2022 21:00
Inverted Hammer 5H 52 12/07/2022 17:00
Bullish Hammer 15 53 09/08/2022 20:15
Shooting Star 30 54 08/08/2022 16:00
Homing Pigeon 15 55 09/08/2022 19:30
Belt Hold Bullish 1H 56 01/08/2022 21:00
Engulfing Bearish 30 57 08/08/2022 14:30
Bullish Hammer 5H 58 10/07/2022 10:00
Three Black Crows 5H 58 10/07/2022 10:00
Hanging Man 30 58 08/08/2022 14:00
Dragonfly Bearish 30 58 08/08/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 59 08/08/2022 13:30
Deliberation Bearish 15 59 09/08/2022 18:15
Doji Star Bearish 15 59 09/08/2022 18:15
Engulfing Bearish 1W 60 13/06/2021
Belt Hold Bearish 5H 60 07/07/2022 12:00
Bullish Engulfing 1H 60 01/08/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 60 01/08/2022 14:00
Inverted Hammer 5H 61 06/07/2022 21:00
Three Outside Up 1M 62 6/17
Deliberation Bearish 1W 62 30/05/2021
Doji Star Bearish 1W 62 30/05/2021
Bullish Engulfing 1D 62 15/05/2022
Doji Star Bearish 30 62 04/08/2022 20:00
Three Outside Up 30 62 04/08/2022 20:00
Bullish Engulfing 1M 63 5/17
Kicking Bearish 15 63 09/08/2022 16:00
Downside Gap Three Methods 1W 64 16/05/2021
Harami Bullish 1D 64 11/05/2022
Harami Cross 1D 64 11/05/2022
Three Inside Up 5H 65 05/07/2022 15:00
Harami Cross Bearish 30 65 04/08/2022 18:30
Doji Star Bearish 1M 66 02/17
Three Outside Up 1M 66 02/17
Harami Bullish 5H 66 05/07/2022 10:00
Three Inside Up 30 66 04/08/2022 17:30
Morning Star 30 66 04/08/2022 17:30
Morning Doji Star 30 66 04/08/2022 17:30
Bullish Engulfing 1M 67 01/17
Belt Hold Bearish 1H 67 31/07/2022 14:00
Bullish doji Star 30 67 04/08/2022 17:00
Harami Bullish 30 67 04/08/2022 17:00
Harami Cross 30 67 04/08/2022 17:00
Harami Cross Bearish 1H 68 28/07/2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 69 04/08/2022 15:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận ARDM

Viết cảm nghĩ của bạn về Aerodrome Group Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email