Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Amgen Inc (AMGN)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
3,920.00 +0.00    +0.00%
01/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MXN ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Mexico
Mã ISIN:  US0311621009 
S/N:  031162100
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 3,920.00 - 3,920.00
Amgen 3,920.00 +0.00 +0.00%

Mô hình Nến AMGN

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Amgen Inc và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bullish 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1W 2 14/05/2023
Three Outside Down 1M 9 9/22
Engulfing Bearish 1M 10 8/22
Tri-Star Bullish 5H 10 09/05/2023 23:00
Tri-Star Bullish 1H 10 18/05/2023 02:00
Tri-Star Bearish 1D 12 18/04/2023
Tri-Star Bullish 1H 12 10/05/2023 02:00
Tri-Star Bullish 30 13 18/05/2023 02:30
Belt Hold Bearish 1M 15 3/22
Tri-Star Bullish 1D 15 10/03/2023
Tri-Star Bearish 5H 15 18/04/2023 22:00
Tri-Star Bearish 30 17 04/05/2023 02:00
Belt Hold Bullish 1H 18 27/04/2023 22:00
Tri-Star Bullish 5H 19 08/03/2023 01:00
Tri-Star Bullish 1D 20 27/02/2023
Tri-Star Bullish 15 20 04/05/2023 02:45
Belt Hold Bearish 1W 21 30/10/2022
Tri-Star Bearish 15 21 04/05/2023 02:15
Hanging Man 1W 22 23/10/2022
Dragonfly Bearish 1W 22 23/10/2022
Tri-Star Bullish 1D 22 23/02/2023
Tri-Star Bearish 1H 22 19/04/2023 02:00
Tri-Star Bullish 5H 24 28/02/2023 03:00
Tri-Star Bullish 1D 25 03/02/2023
Tri-Star Bullish 5H 26 23/02/2023 23:00
Belt Hold Bullish 30 26 27/04/2023 22:30
Morning Star 1W 28 04/09/2022
Morning Doji Star 1W 28 04/09/2022
Tri-Star Bullish 1H 28 08/03/2023 02:00
Three Inside Up 1M 29 01/21
Bullish doji Star 1W 29 28/08/2022
Harami Bullish 1W 29 28/08/2022
Harami Cross 1W 29 28/08/2022
Harami Bullish 1M 30 12/20
Tri-Star Bullish 5H 30 03/02/2023 23:00
Tri-Star Bullish 1W 31 14/08/2022
Tri-Star Bearish 30 32 19/04/2023 02:30
Tri-Star Bullish 1H 33 28/02/2023 03:00
Tri-Star Bullish 1H 35 24/02/2023 02:00
Tri-Star Bullish 1W 37 12/06/2022
Tri-Star Bearish 1D 37 03/11/2022
Tri-Star Bearish 1H 38 08/02/2023 00:00
Hanging Man 1D 39 25/10/2022
Dragonfly Bearish 1D 39 25/10/2022
Belt Hold Bullish 15 39 27/04/2023 22:30
Abandoned Baby Bearish 1M 41 01/20
Evening Doji Star 1M 41 01/20
Evening Star 1M 41 01/20
Tri-Star Bullish 1W 41 08/05/2022
Tri-Star Bearish 1D 41 10/10/2022
Harami Bullish 5H 41 17/11/2022 20:00
Harami Cross 5H 41 17/11/2022 20:00
Deliberation Bearish 1M 42 12/19
Doji Star Bearish 1M 42 12/19
Tri-Star Bearish 1W 42 01/05/2022
Tri-Star Bullish 1H 44 02/02/2023 00:00
Tri-Star Bullish 30 44 28/02/2023 03:30
Tri-Star Bearish 1D 45 19/09/2022
Tri-Star Bearish 5H 45 04/11/2022 02:00
Belt Hold Bearish 1W 46 06/03/2022
Engulfing Bearish 1W 46 06/03/2022
Tri-Star Bullish 30 46 24/02/2023 02:30
Doji Star Bearish 5H 47 31/10/2022 18:00
Tri-Star Bearish 1H 48 25/01/2023 23:00
Tri-Star Bullish 15 48 21/04/2023 00:45
Belt Hold Bearish 5H 49 25/10/2022 17:00
Engulfing Bearish 5H 49 25/10/2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 49 08/02/2023 00:00
Bullish doji Star 1D 50 24/08/2022
Tri-Star Bearish 5H 51 10/10/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 51 03/02/2023 03:30
Tri-Star Bullish 1D 52 19/08/2022
Tri-Star Bullish 1H 52 18/01/2023 23:00
Three Outside Down 1M 53 01/19
Belt Hold Bearish 1M 54 12/18
Engulfing Bearish 1M 54 12/18
Harami Cross Bearish 1W 54 19/12/2021
Tri-Star Bullish 1D 54 02/08/2022
Tri-Star Bullish 1H 54 24/12/2022 03:00
Tri-Star Bearish 5H 55 19/09/2022 21:00
Tri-Star Bearish 1D 56 15/07/2022
Bullish doji Star 1H 56 23/12/2022 03:00
Tri-Star Bullish 5H 58 27/08/2022 03:00
Harami Bullish 1H 58 17/11/2022 22:00
Harami Cross 1H 58 17/11/2022 22:00
Harami Cross Bearish 1D 59 07/07/2022
Tri-Star Bullish 30 59 02/02/2023 00:00
Deliberation Bearish 1M 60 6/18
Shooting Star 1M 60 6/18
Harami Bullish 1W 60 07/11/2021
Harami Cross 1W 60 07/11/2021
Tri-Star Bullish 15 60 08/03/2023 02:45
Belt Hold Bearish 1W 61 31/10/2021
Tri-Star Bullish 1D 61 14/06/2022
Belt Hold Bullish 1W 62 24/10/2021
Bullish Engulfing 1W 62 24/10/2021
Bullish doji Star 5H 62 24/08/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 62 26/01/2023 01:30
Tri-Star Bearish 1H 63 04/11/2022 02:00
Doji Star Bearish 1M 65 01/18
Gravestone Doji 1M 65 01/18
Tri-Star Bullish 5H 65 19/08/2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 65 28/02/2023 03:45
Tri-Star Bullish 1D 66 12/05/2022
Evening Star 1M 67 11/17
Tri-Star Bearish 1D 67 04/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 67 02/08/2022 23:00
Tri-Star Bullish 15 67 24/02/2023 02:30
Tri-Star Bearish 5H 69 16/07/2022 01:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AMGN

Viết cảm nghĩ của bạn về Amgen Inc
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
hugo vietnam
hugo vietnam 02/12/2021 18:10
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
thường mỗi con có môt tin, còn này thi đợi tin gi????
hugo vietnam
hugo vietnam 02/12/2021 18:08
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
con này chả biet tin gi có thể kéo nó lên đuoc hả mn???
Ducanh Nguyen
Ducanh Nguyen 01/12/2021 21:39
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Chán vơis em này
Ducanh Nguyen
Ducanh Nguyen 29/11/2021 21:32
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Ai có thông tin con này k ah
Thu Hiền Bùi
Thu Hiền Bùi 29/11/2021 21:32
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Chẳng hiểu kiểu gì mà cứ giảm miết
Ducanh Nguyen
Ducanh Nguyen 29/11/2021 21:32
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Thu Hiền Bùi đang âm vì em này .mong nó lên lại quá
Thu Hiền Bùi
Thu Hiền Bùi 29/11/2021 21:32
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Ducanh Nguyen mi tu, mình mua từ tận 235
hugo vietnam
hugo vietnam 19/11/2021 12:37
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
con này sao giảm dữ vay, ai biết không
hugo vietnam
hugo vietnam 19/11/2021 12:37
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
con này sao giảm dữ vay, ai biết không
hugo vietnam
hugo vietnam 19/11/2021 12:37
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
con này sao giảm dữ vay, ai biết không
Tổng hợp Mỗi ngày
Tổng hợp Mỗi ngày 15/11/2021 22:18
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Minhbdang gia 213 có nên bán lỗ ko mn
Chuyen Ngo
Chuyen Ngo 06/11/2021 18:00
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
mua con nay gia nao hop ly vây cả nha
anh kiệt nguyễn
anh kiệt nguyễn 05/11/2021 8:13
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
giá này mua vào là hợp lí nhỉ
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email