Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

American Express Co BDR (AXPB34)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
73.69 +1.38    +1.91%
02:54:53 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo BRL ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Brazil
Mã ISIN:  BRAXPBBDR007 
 • Khối lượng: 18
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 72.38 - 73.69
American Express Co BDR 73.69 +1.38 +1.91%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Morning Star 1D Hiện tại
Evening Doji Star 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 1W 2 12/06/2022
Three Black Crows 1D 2 29/06/2022
Doji Star Bearish 30 2 02/07/2022 01:30
Falling Three Methods 1W 3 05/06/2022
Three Outside Down 1D 3 28/06/2022
Belt Hold Bullish 30 3 02/07/2022 01:00
Bullish Engulfing 30 3 02/07/2022 01:00
Belt Hold Bearish 1D 4 27/06/2022
Engulfing Bearish 1D 4 27/06/2022
Doji Star Bearish 1H 4 01/07/2022 22:00
Downside Gap Three Methods 1W 5 22/05/2022
Doji Star Bearish 15 6 02/07/2022 01:15
Belt Hold Bullish 15 7 02/07/2022 01:00
Bullish Engulfing 15 7 02/07/2022 01:00
Engulfing Bearish 1M 8 11/21
Belt Hold Bearish 1D 8 21/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 8 30/06/2022 06:00
Doji Star Bearish 30 9 01/07/2022 22:00
Bullish Engulfing 1W 10 17/04/2022
Upside Gap Three Methods 5H 11 27/06/2022 17:00
Engulfing Bearish 5H 11 27/06/2022 17:00
Belt Hold Bearish 5H 11 27/06/2022 17:00
Bullish doji Star 1H 12 30/06/2022 00:00
Harami Bullish 1H 12 30/06/2022 00:00
Harami Cross 1H 12 30/06/2022 00:00
Falling Three Methods 1W 13 27/03/2022
Doji Star Bearish 30 13 01/07/2022 20:00
Three Outside Up 30 13 01/07/2022 20:00
Belt Hold Bullish 30 14 01/07/2022 02:30
Bullish Engulfing 30 14 01/07/2022 02:30
Bullish doji Star 1H 16 29/06/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 16 30/06/2022 06:30
Tri-Star Bearish 30 17 30/06/2022 03:00
Bullish doji Star 1H 18 29/06/2022 01:00
Harami Bullish 1H 18 29/06/2022 01:00
Harami Cross 1H 18 29/06/2022 01:00
Harami Bearish 1M 19 12/20
Harami Cross Bearish 1M 19 12/20
Doji Star Bearish 15 19 01/07/2022 22:00
Advance Block Bearish 1W 20 06/02/2022
Doji Star Bearish 5H 20 21/06/2022 16:00
Belt Hold Bullish 15 20 01/07/2022 21:45
Bullish Engulfing 15 20 01/07/2022 21:45
Tri-Star Bullish 1H 21 28/06/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1H 22 28/06/2022 03:00
Bullish doji Star 30 24 29/06/2022 23:30
Harami Bullish 30 24 29/06/2022 23:30
Harami Cross 30 24 29/06/2022 23:30
Three Outside Up 1M 26 5/20
Bullish doji Star 5H 26 14/06/2022 19:00
Bullish doji Star 30 26 29/06/2022 22:30
Harami Bullish 30 26 29/06/2022 22:30
Harami Cross 30 26 29/06/2022 22:30
Bullish Engulfing 1M 27 4/20
Three Outside Down 1H 27 27/06/2022 22:00
Belt Hold Bearish 30 27 29/06/2022 22:00
Engulfing Bearish 30 27 29/06/2022 22:00
Doji Star Bearish 15 27 01/07/2022 20:00
Three Outside Up 15 27 01/07/2022 20:00
Belt Hold Bearish 1H 28 27/06/2022 21:00
Engulfing Bearish 1H 28 27/06/2022 21:00
Tri-Star Bullish 30 30 29/06/2022 20:30
Bullish doji Star 15 30 01/07/2022 02:15
Harami Bullish 15 30 01/07/2022 02:15
Harami Cross 15 30 01/07/2022 02:15
Bullish doji Star 5H 31 09/06/2022 19:00
Bullish doji Star 30 32 29/06/2022 02:30
Harami Bullish 30 32 29/06/2022 02:30
Harami Cross 30 32 29/06/2022 02:30
Tri-Star Bullish 15 32 30/06/2022 06:30
Tri-Star Bearish 15 33 30/06/2022 03:00
Doji Star Bearish 1H 34 24/06/2022 22:00
Bullish doji Star 30 35 29/06/2022 01:00
Harami Bullish 30 35 29/06/2022 01:00
Harami Cross 30 35 29/06/2022 01:00
Bullish Hammer 1D 36 09/05/2022
Belt Hold Bearish 30 36 29/06/2022 00:30
Engulfing Bearish 30 36 29/06/2022 00:30
Harami Bearish 1W 37 10/10/2021
Harami Bullish 1H 37 23/06/2022 05:00
Harami Cross 1H 37 23/06/2022 05:00
Belt Hold Bearish 1H 38 23/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 1H 38 23/06/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 40 28/06/2022 22:30
Three Inside Up 1M 41 02/19
Three Inside Up 1W 41 12/09/2021
Dragonfly Doji 1D 41 02/05/2022
Bullish doji Star 1D 41 02/05/2022
Tri-Star Bearish 30 41 28/06/2022 03:00
Harami Bullish 1M 42 01/19
Three Black Crows 1M 43 12/18
Belt Hold Bullish 1H 45 22/06/2022 02:00
Bullish Engulfing 1H 45 22/06/2022 02:00
Morning Doji Star 1H 45 22/06/2022 02:00
Morning Star 1H 45 22/06/2022 02:00
Three Inside Up 1H 45 22/06/2022 02:00
Belt Hold Bearish 5H 46 01/06/2022 01:00
Harami Cross 1H 46 22/06/2022 01:00
Harami Bullish 1H 46 22/06/2022 01:00
Bullish doji Star 1H 46 22/06/2022 01:00
Bullish doji Star 15 47 29/06/2022 23:30
Harami Bullish 15 47 29/06/2022 23:30
Harami Cross 15 47 29/06/2022 23:30
Advance Block Bearish 1M 48 6/18
Harami Bullish 1H 49 21/06/2022 22:00
Harami Cross 1H 49 21/06/2022 22:00
Belt Hold Bearish 1W 50 11/07/2021
Dark Cloud Cover 1W 50 11/07/2021
Evening Doji Star 1H 50 21/06/2022 21:00
Evening Star 1H 50 21/06/2022 21:00
Abandoned Baby Bearish 1H 50 21/06/2022 21:00
Engulfing Bearish 1H 50 21/06/2022 21:00
Belt Hold Bearish 1H 50 21/06/2022 21:00
Doji Star Bearish 1H 51 21/06/2022 20:00
Bullish doji Star 30 51 27/06/2022 22:00
Harami Bullish 30 51 27/06/2022 22:00
Harami Cross 30 51 27/06/2022 22:00
Bullish doji Star 15 51 29/06/2022 22:30
Harami Bullish 15 51 29/06/2022 22:30
Harami Cross 15 51 29/06/2022 22:30
Bullish Engulfing 1D 52 13/04/2022
Downside Gap Three Methods 1D 52 13/04/2022
Belt Hold Bullish 1D 52 13/04/2022
Three Outside Down 30 52 27/06/2022 21:30
Falling Three Methods 30 52 27/06/2022 21:30
Belt Hold Bearish 15 52 29/06/2022 22:15
Engulfing Bearish 15 52 29/06/2022 22:15
Harami Bearish 1M 53 01/18
Advance Block Bearish 1H 53 18/06/2022 01:00
Doji Star Bearish 1H 53 18/06/2022 01:00
Belt Hold Bearish 30 53 27/06/2022 21:00
Engulfing Bearish 30 53 27/06/2022 21:00
Harami Bearish 1M 55 11/17
Harami Bullish 30 55 25/06/2022 02:30
Harami Cross 30 55 25/06/2022 02:30
Belt Hold Bullish 1W 56 30/05/2021
Belt Hold Bearish 30 56 25/06/2022 02:00
Belt Hold Bullish 1D 57 06/04/2022
Harami Cross Bearish 5H 57 24/05/2022 03:00
Belt Hold Bullish 30 57 25/06/2022 01:30
Bullish Engulfing 30 57 25/06/2022 01:30
Tri-Star Bullish 15 59 29/06/2022 20:30
Bullish Hammer 5H 60 21/05/2022 00:00
Harami Bearish 1M 61 5/17
Bullish doji Star 5H 62 20/05/2022 04:00
Harami Bullish 5H 62 20/05/2022 04:00
Harami Cross 5H 62 20/05/2022 04:00
Bullish doji Star 15 63 29/06/2022 02:15
Harami Bullish 15 63 29/06/2022 02:15
Harami Cross 15 63 29/06/2022 02:15
Bullish Hammer 1D 64 28/03/2022
Bullish doji Star 5H 64 19/05/2022 18:00
Doji Star Bearish 30 64 24/06/2022 22:00
Belt Hold Bearish 15 64 29/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 15 64 29/06/2022 02:00
Morning Doji Star 30 65 24/06/2022 21:30
Morning Star 30 65 24/06/2022 21:30
Three Inside Up 30 65 24/06/2022 21:30
Homing Pigeon 1D 66 24/03/2022
Belt Hold Bearish 1H 66 15/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 1H 66 15/06/2022 02:00
Harami Cross 30 66 24/06/2022 02:30
Harami Bullish 30 66 24/06/2022 02:30
Bullish doji Star 30 66 24/06/2022 02:30
Bullish doji Star 15 68 29/06/2022 01:00
Harami Bullish 15 68 29/06/2022 01:00
Harami Cross 15 68 29/06/2022 01:00
Belt Hold Bearish 1D 69 21/03/2022
Engulfing Bearish 1D 69 21/03/2022
Bullish doji Star 30 69 23/06/2022 02:30
Harami Bullish 30 69 23/06/2022 02:30
Harami Cross 30 69 23/06/2022 02:30
Belt Hold Bearish 15 69 29/06/2022 00:45
Engulfing Bearish 15 69 29/06/2022 00:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AXPB34

Viết cảm nghĩ của bạn về American Express Co BDR
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email