Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

AIMS AMP Capital Industrial REIT (AIMA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
1.400 +0.020    +1.45%
16:15:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG2D63974620 
S/N:  O5RU
 • Khối lượng: 2,305,800
 • Giá Mua/Bán: 1.390 / 1.400
 • Biên độ ngày: 1.370 - 1.400
AIMS AMP Capital 1.400 +0.020 +1.45%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Three Outside Up 5H Hiện tại
Doji Star Bearish 5H Hiện tại
Hanging Man 5H Hiện tại
Dragonfly Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 2 10/21
Harami Bullish 1W 2 14/11/2021
Bullish Engulfing 5H 2 03/12/2021 06:00
Three Inside Up 5H 2 03/12/2021 06:00
Belt Hold Bearish 1H 2 03/12/2021 14:00
Stick Sandwich 1H 2 03/12/2021 14:00
Harami Bullish 5H 3 02/12/2021 15:00
Harami Cross 5H 3 02/12/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1H 3 03/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 3 03/12/2021 15:30
Engulfing Bearish 15 3 03/12/2021 15:30
Harami Bearish 1M 4 8/21
Bullish doji Star 1D 4 29/11/2021
Dragonfly Doji 1D 4 29/11/2021
Harami Bullish 1D 4 29/11/2021
Harami Cross 1D 4 29/11/2021
Evening Star 1H 4 03/12/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 4 03/12/2021 12:00
Evening Doji Star 1H 4 03/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 4 03/12/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 4 03/12/2021 14:00
Three Inside Down 1W 5 24/10/2021
Engulfing Bearish 1D 5 26/11/2021
Doji Star Bearish 1H 5 03/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 5 03/12/2021 13:30
Bullish Engulfing 30 5 03/12/2021 13:30
Harami Cross Bearish 15 5 03/12/2021 15:00
Harami Bearish 1W 6 17/10/2021
Bullish doji Star 1D 6 25/11/2021
Harami Bullish 1D 6 25/11/2021
Harami Cross 1D 6 25/11/2021
Bullish Engulfing 5H 6 01/12/2021 14:00
Harami Cross Bearish 30 6 03/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 6 03/12/2021 14:45
Belt Hold Bearish 1D 7 24/11/2021
Belt Hold Bullish 30 7 03/12/2021 12:30
Belt Hold Bearish 15 7 03/12/2021 14:30
Stick Sandwich 15 7 03/12/2021 14:30
Belt Hold Bearish 1H 8 03/12/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 8 03/12/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 8 03/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 30 8 03/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 15 8 03/12/2021 14:15
Dragonfly Doji 5H 9 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 9 03/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 15 9 03/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1D 10 19/11/2021
Engulfing Bearish 5H 10 30/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 10 03/12/2021 10:30
Three Outside Down 1W 11 12/09/2021
Harami Cross Bearish 15 11 03/12/2021 13:30
Engulfing Bearish 1W 12 05/09/2021
Harami Bullish 1H 12 02/12/2021 14:00
Harami Cross 1H 12 02/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 12 03/12/2021 13:15
Bullish Engulfing 15 12 03/12/2021 13:15
Three Inside Up 1W 13 29/08/2021
Stick Sandwich 5H 13 29/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 13 02/12/2021 13:00
Three Outside Down 1H 13 02/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 13 03/12/2021 09:00
Stick Sandwich 30 13 03/12/2021 09:00
Harami Cross Bearish 15 13 03/12/2021 13:00
Harami Bullish 1W 14 22/08/2021
Harami Bullish 1D 14 15/11/2021
Harami Cross 1D 14 15/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 14 26/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 14 02/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 14 02/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 30 14 03/12/2021 08:30
Belt Hold Bullish 15 14 03/12/2021 12:45
Bullish Engulfing 15 14 03/12/2021 12:45
Stick Sandwich 1D 15 12/11/2021
Belt Hold Bearish 30 15 03/12/2021 08:00
Engulfing Bearish 30 15 03/12/2021 08:00
Harami Cross Bearish 15 15 03/12/2021 12:30
Harami Bullish 1W 16 08/08/2021
Stick Sandwich 1H 16 02/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 16 03/12/2021 12:15
Harami Cross Bearish 5H 17 25/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 17 02/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 15 17 03/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 15 17 03/12/2021 12:00
Evening Doji Star 1W 19 18/07/2021
Engulfing Bearish 1D 19 08/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 19 08/11/2021
Deliberation Bearish 1W 20 11/07/2021
Doji Star Bearish 1W 20 11/07/2021
Hanging Man 1D 20 05/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 20 05/11/2021
Bullish doji Star 5H 20 24/11/2021 12:00
Doji Star Bearish 1H 20 01/12/2021 16:00
Belt Hold Bearish 5H 21 24/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 15 21 03/12/2021 10:15
Morning Doji Star 1D 22 02/11/2021
Morning Star 1D 22 02/11/2021
Stick Sandwich 1H 22 01/12/2021 14:00
Bullish doji Star 30 22 02/12/2021 13:30
Harami Bullish 30 22 02/12/2021 13:30
Harami Cross 30 22 02/12/2021 13:30
Harami Cross 1D 23 01/11/2021
Bullish doji Star 1D 23 01/11/2021
Harami Bullish 1D 23 01/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 23 23/11/2021 11:00
Dragonfly Doji 5H 23 23/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 23 01/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 23 02/12/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 23 02/12/2021 13:00
Separating Lines Bullish 5H 24 23/11/2021 06:00
Dragonfly Doji 1D 25 28/10/2021
Belt Hold Bearish 30 25 02/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 30 25 02/12/2021 12:00
Evening Doji Star 30 25 02/12/2021 12:00
Evening Star 30 25 02/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 26 01/12/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 26 02/12/2021 11:30
Belt Hold Bearish 15 26 03/12/2021 09:00
Harami Bullish 1M 27 9/19
Belt Hold Bullish 30 27 02/12/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 27 03/12/2021 08:45
Bullish Engulfing 15 27 03/12/2021 08:45
Engulfing Bearish 1M 28 8/19
Dragonfly Doji 1D 28 25/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 28 19/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 28 02/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1W 29 09/05/2021
Engulfing Bearish 1W 29 09/05/2021
Three Inside Up 5H 29 19/11/2021 07:00
Belt Hold Bullish 30 29 02/12/2021 09:30
Bullish Engulfing 30 29 02/12/2021 09:30
Bullish doji Star 5H 30 18/11/2021 16:00
Harami Bullish 5H 30 18/11/2021 16:00
Harami Cross 5H 30 18/11/2021 16:00
Engulfing Bearish 15 30 03/12/2021 08:00
Belt Hold Bearish 15 30 03/12/2021 08:00
Belt Hold Bearish 5H 31 18/11/2021 11:00
Separating Lines Bullish 5H 32 18/11/2021 06:00
Hanging Man 1W 33 11/04/2021
Belt Hold Bearish 15 33 02/12/2021 15:45
Engulfing Bearish 15 33 02/12/2021 15:45
Doji Star Bearish 30 34 01/12/2021 16:00
Belt Hold Bearish 15 35 02/12/2021 15:15
Engulfing Bearish 15 35 02/12/2021 15:15
Hanging Man 1D 36 13/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 36 13/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 37 30/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 37 30/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 38 01/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 38 01/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1H 40 29/11/2021 16:00
Harami Bullish 5H 41 15/11/2021 03:00
Harami Cross 5H 41 15/11/2021 03:00
Belt Hold Bullish 30 41 01/12/2021 12:30
Harami Bullish 15 42 02/12/2021 13:30
Harami Cross 15 42 02/12/2021 13:30
Dark Cloud Cover 1M 43 5/18
Belt Hold Bullish 1H 43 29/11/2021 13:00
Harami Bullish 30 43 01/12/2021 11:30
Harami Cross 30 43 01/12/2021 11:30
Belt Hold Bearish 15 43 02/12/2021 13:15
Separating Lines Bullish 1M 44 4/18
Evening Doji Star 1W 44 24/01/2021
Evening Star 1W 44 24/01/2021
Belt Hold Bearish 1H 44 29/11/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 44 29/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 44 01/12/2021 10:30
Engulfing Bearish 30 44 01/12/2021 10:30
Belt Hold Bearish 15 44 02/12/2021 13:00
Stick Sandwich 15 44 02/12/2021 13:00
Doji Star Bearish 1W 45 17/01/2021
Belt Hold Bullish 15 45 02/12/2021 12:45
Bullish Hammer 1M 46 02/18
Dragonfly Doji 1M 46 02/18
Harami Cross Bearish 1H 46 29/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 46 02/12/2021 12:30
Stick Sandwich 15 46 02/12/2021 12:30
Belt Hold Bullish 5H 47 11/11/2021 04:00
Belt Hold Bullish 15 47 02/12/2021 12:15
Belt Hold Bearish 15 48 02/12/2021 12:00
Engulfing Bearish 15 48 02/12/2021 12:00
Harami Cross Bearish 1W 49 20/12/2020
Deliberation Bearish 1D 49 24/09/2021
Doji Star Bearish 1D 49 24/09/2021
Gravestone Doji 1D 49 24/09/2021
Bullish Engulfing 5H 49 10/11/2021 08:00
Three Inside Up 5H 49 10/11/2021 08:00
Harami Bullish 5H 50 10/11/2021 03:00
Harami Cross 5H 50 10/11/2021 03:00
Tri-Star Bearish 30 50 01/12/2021 07:30
Harami Cross Bearish 15 50 02/12/2021 10:45
Belt Hold Bullish 15 51 02/12/2021 10:30
Abandoned Baby Bullish 5H 52 09/11/2021 07:00
Morning Doji Star 5H 52 09/11/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1H 52 26/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 52 02/12/2021 10:15
Engulfing Bearish 15 52 02/12/2021 10:15
Bullish doji Star 1D 53 20/09/2021
Harami Bullish 1D 53 20/09/2021
Harami Cross 1D 53 20/09/2021
Bullish doji Star 5H 53 08/11/2021 16:00
Engulfing Bearish 30 53 30/11/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 53 30/11/2021 15:00
Inverted Hammer 1D 54 17/09/2021
Three Outside Down 5H 54 08/11/2021 11:00
Dragonfly Doji 1H 54 26/11/2021 12:00
Harami Cross Bearish 30 54 30/11/2021 14:30
Belt Hold Bearish 15 54 02/12/2021 09:45
Stick Sandwich 15 54 02/12/2021 09:45
Stick Sandwich 1D 55 16/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 55 08/11/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 55 08/11/2021 06:00
Three Inside Up 30 55 30/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 55 02/12/2021 09:30
Bullish doji Star 1W 56 01/11/2020
Tri-Star Bullish 5H 56 05/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 56 26/11/2021 10:00
Harami Bullish 30 56 30/11/2021 13:30
Harami Cross 30 56 30/11/2021 13:30
Belt Hold Bearish 15 56 02/12/2021 09:15
Stick Sandwich 15 56 02/12/2021 09:15
Tri-Star Bearish 5H 57 05/11/2021 08:00
Dragonfly Doji 5H 57 05/11/2021 08:00
Bullish doji Star 1H 57 26/11/2021 09:00
Harami Bullish 1H 57 26/11/2021 09:00
Harami Cross 1H 57 26/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 57 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 57 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 57 02/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1H 58 26/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 58 26/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 30 58 30/11/2021 12:30
Belt Hold Bearish 15 58 02/12/2021 08:45
Engulfing Bearish 15 58 02/12/2021 08:45
Three Inside Up 1M 59 01/17
Bullish Engulfing 1W 59 11/10/2020
Three Black Crows 1D 59 10/09/2021
Tri-Star Bullish 15 59 02/12/2021 08:30
Harami Bullish 1M 60 12/16
Three Black Crows 1D 60 09/09/2021
Tri-Star Bullish 30 60 30/11/2021 11:30
Belt Hold Bearish 1D 61 08/09/2021
Bullish Engulfing 5H 61 03/11/2021 06:00
Tri-Star Bullish 15 61 02/12/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 62 02/12/2021 07:45
Harami Bullish 1M 63 9/16
Hanging Man 1D 63 06/09/2021
Belt Hold Bearish 30 63 30/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 63 30/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 1M 64 8/16
Harami Cross Bearish 1D 64 03/09/2021
Harami Cross Bearish 15 64 01/12/2021 15:45
Gravestone Doji 5H 65 01/11/2021 14:00
Harami Cross Bearish 1H 65 25/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 66 25/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 1H 66 25/11/2021 10:00
Hanging Man 1D 67 31/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 67 01/11/2021 04:00
Bullish Engulfing 5H 67 01/11/2021 04:00
Morning Doji Star 5H 67 01/11/2021 04:00
Morning Star 5H 67 01/11/2021 04:00
Three Inside Up 5H 67 01/11/2021 04:00
Harami Cross Bearish 1H 67 25/11/2021 09:00
Bullish doji Star 5H 68 29/10/2021 16:00
Harami Bullish 5H 68 29/10/2021 16:00
Harami Cross 5H 68 29/10/2021 16:00
Doji Star Bearish 30 68 29/11/2021 16:00
Harami Cross Bearish 1D 69 27/08/2021
Belt Hold Bearish 15 69 01/12/2021 14:30
Engulfing Bearish 15 69 01/12/2021 14:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AIMA

Viết cảm nghĩ của bạn về AIMS AMP Capital Industrial REIT
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email