Adobe Systems Incorporated (ADBE)

6,592.390
+7.390(+0.11%)
 • Khối lượng:
  9,865
 • Giá Mua/Bán:
  6,540.000/6,999.970
 • Biên độ ngày:
  6,592.120 - 6,601.000
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Adobe đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử ADBE

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 05/12/2022
6,592.3906,601.0006,601.0006,592.1209.87K+0.11%
6,592.3906,601.0006,601.0006,592.1209.87K+0.11%
6,585.0006,478.2106,606.7306,478.2100.05K+1.95%
6,585.0006,478.2106,606.7306,478.2100.05K+1.95%
6,459.0006,459.0006,459.0006,459.0000.06K+2.65%
6,459.0006,459.0006,459.0006,459.0000.06K+2.65%
6,292.0006,292.0006,292.0006,292.0000.34K-1.44%
6,292.0006,292.0006,292.0006,292.0000.34K-1.44%
6,384.0006,578.5906,578.5906,384.0000.08K-2.07%
6,384.0006,578.5906,578.5906,384.0000.08K-2.07%
6,519.0006,509.0006,519.0006,509.0003.10K+2.66%
6,519.0006,509.0006,519.0006,509.0003.10K+2.66%
6,350.0106,300.0006,409.0306,300.0000.08K-1.26%
6,350.0106,300.0006,409.0306,300.0000.08K-1.26%
6,430.9106,440.0006,440.0006,430.8901.04K-1.53%
6,430.9106,440.0006,440.0006,430.8901.04K-1.53%
6,531.0006,470.0006,575.6206,470.0000.14K-0.34%
6,531.0006,470.0006,575.6206,470.0000.14K-0.34%
6,553.0006,557.0006,557.0006,553.0001.34K-2.29%
6,553.0006,557.0006,557.0006,553.0001.34K-2.29%
6,706.6606,715.0006,759.0006,691.0001.14K+0.70%
6,706.6606,715.0006,759.0006,691.0001.14K+0.70%
6,660.0006,600.0006,660.0006,600.0000.04K+0.30%
6,660.0006,600.0006,660.0006,600.0000.04K+0.30%
6,640.0006,357.6306,660.0006,357.6301.94K+4.44%
6,640.0006,357.6306,660.0006,357.6301.94K+0.72%
6,357.6306,280.0006,357.6306,280.0000.95K+8.07%
5,883.0005,883.0005,883.0005,883.0000.02K-0.52%
5,914.0005,940.2305,940.2305,914.0000.06K+1.84%
5,807.0005,793.8905,807.0005,793.8900.26K+4.33%
Cao nhất: 6,759.000Thấp nhất: 5,793.890Chênh lệch: 965.110Trung bình: 6,445.586% Thay đổi: 18.442
 • Mịa báo cáo tc tăng mà cp lại giảm.
  0
  • Bạn choi cp này lâu chưa sao bc tavwg mà cp giảm
   0
  • Do nó mua lại cong ty Figma với giá 20 Billiions .
   0
  • Và lý do 21/9 FORM rất quan trọng lên chưa thể phục hồi đợi họp xong mới biết .
   0