Adobe Systems Incorporated (ADBE)

343.86
0.00(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  276.00/0.00
 • Biên độ ngày:
  343.86 - 343.86

Dữ liệu Lịch sử ADBE

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/11/2021 - 29/01/2023
343.86343.86343.86343.860.07K+0.37%
343.86343.86343.86343.860.07K+0.37%
342.60342.60342.60342.600.01K+0.56%
340.70340.70340.70340.700.03K+21.77%
279.80279.80279.80279.800.01K-2.17%
286.00291.00291.00286.000.02K-10.45%
319.38319.38319.38319.380.10K+5.28%
303.36303.36303.36303.360.15K+9.96%
275.87275.87275.87275.870.04K-6.20%
294.10294.10294.10294.100.01K-5.21%
310.25309.10310.25309.100.03K-17.60%
376.50376.50376.50376.500.02K-0.58%
378.70378.70378.70378.700.30K-13.94%
440.03440.03440.03440.030.03K-2.22%
450.00450.00450.00450.000.03K+6.70%
421.75421.75421.75421.750.05K+13.99%
370.00370.00370.00370.000.02K-11.57%
418.40418.40418.40418.400.07K+2.19%
409.45409.45409.45409.450.10K+0.53%
407.30404.30407.30404.300.06K-11.75%
461.55461.55461.55461.550.02K+5.63%
436.95436.95436.95436.950.01K-3.16%
451.20451.20451.20451.200.01K-7.61%
488.35488.35488.35488.350.00K-2.33%
500.00516.35516.35500.000.05K-3.80%
519.77520.33520.33519.770.05K-6.21%
554.18551.15554.18551.150.18K-8.56%
606.07609.85609.85606.070.02K-6.77%
650.10650.10650.10650.100.03K-3.19%
671.50673.55673.55671.500.08K+95.28%
Cao nhất: 673.55Thấp nhất: 275.87Chênh lệch: 397.68Trung bình: 415.05% Thay đổi: 0.37
 • Mịa báo cáo tc tăng mà cp lại giảm.
  0
  • Bạn choi cp này lâu chưa sao bc tavwg mà cp giảm
   0
  • Do nó mua lại cong ty Figma với giá 20 Billiions .
   0
  • Và lý do 21/9 FORM rất quan trọng lên chưa thể phục hồi đợi họp xong mới biết .
   0