ABB Ltd (ABB)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
392.4
+5.1
(+1.32%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
385.8
392.6
Biên độ 52 tuần
269.1
429.7
Khối lượng
261,410
Giá đ.cửa hôm trước
387.3
Giá mở cửa
387.3
Biên độ ngày
385.8-392.6
Biên độ 52 tuần
269.1-429.7
Khối lượng
261,410
KLTB (3 thg)
635,025
Thay đổi 1 năm
39.83%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,855,384,691
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

92.67
NOVN
-0.34%
110.45
CFR
-0.32%
15.222
ENI
+0.29%
22.525
CRDI
-0.16%
647.4
NOVOb
-0.42%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về ABB?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B