SEK/BHD - Đồng Krona Thụy Điển Đồng Dinar Bahrain

Tỷ giá thời gian thực
0.03642
-0.00012(-0.33%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.03654
 • Giá Mua/Bán:
  0.03616/0.03669
 • Biên độ ngày:
  0.03637 - 0.03647
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Bahrain

Phân tích SEK/BHD

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ