SEK/BHD - Đồng Krona Thụy Điển Đồng Dinar Bahrain

Tỷ giá thời gian thực
0.03634
+0.00003(+0.08%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.03631
 • Giá Mua/Bán:
  0.03519/0.03749
 • Biên độ ngày:
  0.03629 - 0.03637
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Bahrain

Thảo luận SEK/BHD

Bạn cảm thấy thế nào về SEK/BHD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ