PHP/EGP - Đồng Peso Philippine Đồng Bảng Ai Cập

Ngoại hối thời gian thực
0.3422
-0.0003(-0.08%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.3425
 • Giá Mua/Bán:
  0.3417/0.3428
 • Biên độ ngày:
  0.3415 - 0.3425
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Philippine
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Ai Cập

Thảo luận PHP/EGP

Bạn cảm thấy thế nào về PHP/EGP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ