Hợp đồng Tương lai Nước Cam - 01/24 (OJF4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
401.00
-13.15(-3.18%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
401.00408.55
Biên độ 52 tuần
197.60431.95
Giá đ.cửa hôm trước
414.15
Giá mở cửa
413.05
Biên độ ngày
401-408.55
Biên độ 52 tuần
197.6-431.95
Thay đổi 1 năm
99.8%
Tháng
Tháng 1 24
Quy mô HĐ
15.000 Pao
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp
Đơn vị:1 cân Anh

Mọi Người Cũng Xem

219.90
FC
-0.52%
170.93
LCc1
-0.57%
1,022.03
PA
+0.64%
380.40
O
+1.98%
4,276.00
CC
+0.07%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về OJc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc