Hợp đồng Tương lai SMI - 12/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo CHF
Miễn trừ Trách nhiệm
10,910.0
+103.0(+0.95%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
10,861.010,945.0
Biên độ 52 tuần
10,263.011,622.0
Giá đ.cửa hôm trước
10,910
Giá mở cửa
10,887
Biên độ ngày
10,861-10,945
Biên độ 52 tuần
10,263-11,622
Thay đổi 1 năm
-0.72%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
10 CHF x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:SMI

Mọi Người Cũng Xem

16,437.0
DE30
-0.15%
4,424
EU50
-0.14%
10,167.0
ES35
+0.93%
7,349.1
F40
-0.26%
7,537.0
UK100
-0.09%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FSMIc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc