Hợp đồng Tương lai WIG20 - 12/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo PLN
Miễn trừ Trách nhiệm
2,292.00
+71.00(+3.20%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2,224.002,298.00
Biên độ 52 tuần
1,643.002,298.00
Giá đ.cửa hôm trước
2,292
Giá mở cửa
2,230
Biên độ ngày
2,224-2,298
Biên độ 52 tuần
1,643-2,298
Thay đổi 1 năm
31.95%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
zł20 x WIG20
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:WIG20

Mọi Người Cũng Xem

16,441.5
DE30
-0.13%
10,167.0
ES35
+0.93%
10,910.0
SWI20
+0.95%
772.38
N25
+0.80%
1,858.3
US2000
-0.23%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FW2020c1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc