ICE Dutch TTF Natural Gas Futures - 10/23 (TFMBMc1)

ICE
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
38.555
0.000
(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
35.000
39.450
Biên độ 52 tuần
22.855
212.415
Thay đổi 1 năm
-80.72%
Ngày Thanh toán
28/09/2023

Phân tích ICE Dutch TTF Natural Gas Futures