ICE Dutch TTF Natural Gas Futures - 01/24 (TFMBMc1)

ICE
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
40.655
+1.342(+3.41%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Thảo luận ICE Dutch TTF Natural Gas Futures