😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Ngân hàng cần đẩy mạnh phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong ba năm tới?

Ngày đăng 09:47 18/06/2024
© Reuters

Theo Lan Nha

Investing.com – Báo cáo ngành ngân hàng mới đây từ VIS Rating cho thấy, tăng trưởng tiền gửi chậm lại do điều kiện kinh doanh suy giảm trong giai đoạn 2021 - 2022 đã thúc đẩy hoạt động huy động vốn trái phiếu để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, theo VietnamBiz.

Các ngân hàng đã phát hành tổng cộng 196.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023, cao hơn đáng kể mức 104.000 tỷ đồng của năm 2019. Trong đó, trái phiếu tăng vốn cấp 2 đóng góp 35% tổng giá trị phát hành.

Tính đến cuối năm 2023, 72% trái phiếu tăng vốn cấp 2 đang lưu hành được phát hành bởi các ngân hàng quốc doanh, trong khi 98% trái phiếu thường (senior), không có tài sản đảm bảo được phát hành bởi các ngân hàng cổ phần tư nhân.

Hoạt động phát hành trái phiếu trong 5 năm của ngân hàng

Nguồn: HNX, Vietnam Investors Service

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng duy trì một số tỷ lệ an toàn tài chính như vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (SMLR), cho vay trên tiền gửi (LDR) và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trong ngưỡng quy định.

Theo quy định hiện tại, trái phiếu tăng vốn cấp 2 được sử dụng như vốn bổ sung để bảo đảm khả năng thanh toán cho ngân hàng. Ngân hàng thường bù đắp chi phí vốn cao của trái phiếu tăng vốn cấp 2 bằng cách đẩy mạnh cho vay và đầu tư tài sản có kỳ hạn dài.

Trước khi triển khai các quy định về tỷ lệ SMLR, các ngân hàng chủ yếu sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, tình trạng này dẫn đến chênh lệch về thanh khoản. VIS Rating dự báo những ngân hàng tăng trưởng mạnh cho vay và có tỷ lệ SMLR tiệm cận mức trần 30% sẽ đẩy mạnh huy động nguồn vốn trái phiếu dài hạn.

Trái phiếu tăng vốn cấp 2 là cấu phần quan trọng để ngân hàng đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn (Dữ liệu trong 6 tháng năm 2023)

Nguồn: HNX, Vietnam Investors Service

VIS Rating cũng kỳ vọng một số ngân hàng có tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng vốn huy động tiệm cận mức trần 85% của tỷ lệ LDR theo quy định sẽ cần phát hành trái phiếu. Hầu hết các ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ đều dựa vào trái phiếu tăng vốn cấp 2 để khắc phục những hạn chế trong huy động vốn mới.

Bên cạnh đó, các ngân hàng quốc doanh cũng nhận thấy việc huy động vốn cấp 2 mới sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với việc huy động vốn cổ phần mới.

Dự báo sẽ các ngân hàng sẽ phát hành hơn 283.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong ba năm tới

VIS Rating dự báo, khi tăng trưởng tín dụng hồi phục trong một đến ba năm tới, các ngân hàng sẽ cần hơn 283.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, để bổ sung nguồn vốn nội bộ và duy trì CAR.

Các chuyên gia phân tích đánh giá lợi nhuận ngân hàng sẽ dần được cải thiện, nhưng nếu không có tăng vốn cổ phần mới, CAR sẽ giảm dần đặc biệt đối với nhóm ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng tư nhân.

Ngành ngân hàng cần hơn 283.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong giai đoạn từ 2024-2026

Nguồn: HNX, Vietnam Investors Service

Hệ số CAR của một số ngân hàng sẽ giảm đáng kể nếu không tăng vốn cổ phần hay phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới

Nguồn: HNX, Vietnam Investors Service

Theo quy định hiện hành, giá trị mệnh giá phiếu tăng vốn cấp 2 đang lưu hành được ghi nhận vào vốn tự có sẽ bị khấu trừ 20% mỗi năm trong 5 năm cuối của kỳ hạn trái phiếu.

Các ngân hàng đang gặp vấn đề về rủi ro tài sản hoặc không thể huy động vốn cổ phần mới sẽ cần phát hành thêm trái phiếu tăng vốn cấp 2. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới sẽ giúp thay thế những trái phiếu hiện có đang bị khấu trừ hoặc bị mua lại sớm và/hoặc bù đắp sự tăng trưởng của tài sản có trọng số rủi ro.

Trong ba năm tới, các chuyên viên gia phân tích dự kiến gần 55% trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới sẽ được phát hành bởi nhóm ngân hàng quốc doanh do trái phiếu đang lưu hành của nhóm này sẽ bị giảm đáng kể do bị khấu trừ.

Một vài ngân hàng tư nhân nhỏ có khả năng sinh lời yếu sẽ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 để hỗ trợ từ 3 đến 4% tỷ lệ an toàn vốn. Ngoài ra, một số ngân hàng tư nhân quy mô vừa và lớn sẽ sử dụng trái phiếu tăng vốn cấp 2 để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao.

Cùng với đó, VIS Rating kỳ vọng nhu cầu đầu tư trái phiếu tăng vốn cấp 2 của các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì ở mức cao .

Trái phiếu tăng vốn cấp 2 đang lưu hành thường được phát hành thông qua phương thức chào bán ra công chúng, chủ yếu do lợi suất mà các trái phiếu này mang lại cao hơn so với tiền gửi ngân hàng và trái phiếu thường.

Nhà đầu tư cá nhân nắm giữ 63% lượng trái phiếu tăng vốn cấp 2 được chào bán ra công chúng

Nguồn: HNX, Vietnam Investors Service

Lãi suất coupon cao hơn so với trái phiếu thường

Nguồn: HNX, Vietnam Investors Service

Các ngân hàng thường nắm giữ một lượng lớn trái phiếu do các ngân hàng khác phát hành. Tuy nhiên, một số ngân hàng thường có ít động lực để đầu tư vào trái phiếu tăng vốn cấp 2 của ngân hàng khác do những khoản đầu tư này bị loại trừ ra khỏi vốn tự có theo quy định.

Trước đây, trái phiếu ngân hàng hầu hết được phát hành riêng lẻ từ đó cho phép tổ chức phát hành có thể huy động vốn trong một khoảng thời gian ngắn với các yêu cầu tối thiểu về hồ sơ và tài liệu quy định.

Các chuyên gia dự báo sẽ có nhiều trái phiếu tăng vốn cấp 2 hơn được phát hành dưới hình thức chào bán ra công chúng để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân. Nguyên nhân là do theo Nghị định 65, tổ chức phát hành không còn được phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân mà không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân cho trái phiếu tăng vốn cấp 2 sẽ được hỗ trợ một phần bởi việc chưa có trường hợp trái phiếu ngân hàng nào bị chậm trả gốc/lãi trong bối cảnh tỷ lệ chậm trả gốc/lãi trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng cao.

Trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kỳ hạn dài hơn, lãi suất cao hơn và thời gian thanh toán lãi coupon sẽ có thể bị chậm hơn

Nguồn: HNX, Vietnam Investors Service

Bạn chưa biết cách phân tích và định giá doanh nghiệp dựa trên các thông tin về lợi nhuận và doanh thu? Đừng lo, chúng tôi có công cụ định giá và phân tích cho bạn. InvestingPro giúp bạn biết giá hợp lý để mua và bán cổ phiếu. Dễ sử dụng với mọi thông tin có sẵn cho nhà đầu tư không chuyên, InvestingPro còn có chi phí hấp dẫn (chỉ trong năm nay). Hãy tìm hiểu về công cụ này tại đây để nhận được ưu đãi từ mã chiết khấu:

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.