🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50%NHẬN ƯU ĐÃI

Giám đốc điều hành NexPoint Diversified Real Estate Trust mua 23.700 đô la cổ phiếu công ty

Ngày đăng 03:39 25/06/2024
NXDT
-

Matt McGraner, Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc đầu tư và Thư ký của NexPoint Diversified Real Estate Trust (NYSE: NXDT), đã mua thêm cổ phiếu của công ty, theo một hồ sơ SEC gần đây. McGraner đã mua 5.000 cổ phiếu với giá 4,74 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng là 23.700 đô la.

Giao dịch ngày 21/6/2024 nâng tỷ lệ nắm giữ trực tiếp của McGraner lên 63.965 cổ phiếu của NexPoint Diversified Real Estate Trust, như được nêu chi tiết trong hồ sơ Mẫu 4 của SEC. Báo cáo cũng chỉ ra rằng McGraner có quyền sở hữu gián tiếp 707 cổ phiếu thông qua Kế hoạch 401 (k).

Việc mua bán phản ánh một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm từ McGraner trong tương lai của quỹ tín thác đầu tư bất động sản, có trụ sở tại Dallas, Texas. NexPoint Diversified Real Estate Trust, trước đây gọi là Quỹ Cơ hội Chiến lược NexPoint, có lịch sử thay đổi tên, với lần chuyển đổi gần đây nhất xảy ra vào năm 2018.

Các nhà đầu tư thường theo dõi việc mua và bán nội gián vì nó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan điểm của giám đốc điều hành về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty. Vai trò của McGraner với tư cách là một nhân viên của công ty cho thấy các quyết định đầu tư của ông dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về hoạt động và tiềm năng của công ty.

Hồ sơ được ký bởi luật sư thực tế Brian Mitts thay mặt cho Matt McGraner vào ngày 24 tháng 6 năm 2024. Khi thị trường xử lý tầm quan trọng của việc mua nội gián này, các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của NexPoint Diversified Real Estate Trust.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.