Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT)

Hà Nội
7,300
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    12,600/12,700
  • Biên độ ngày:
    7,000 - 8,200

Dữ liệu Lịch sử VGT

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
10,80010,50010,80010,100427.58K+5.88%
10,2009,50010,2009,500388.71K+6.25%
9,6009,7009,8009,200341.44K0.00%
9,60010,10010,1009,600258.20K-5.88%
10,20010,10010,4009,900538.04K0.00%
10,2009,20010,3009,200662.45K+10.87%
9,2009,0009,7008,500898.80K+4.55%
8,8008,2008,8008,2001.01M+4.76%
8,4007,2008,4006,6001.27M+15.07%
7,3008,2008,2007,0001.49M-10.98%
8,2007,5008,5007,5001.22M-3.53%
8,5008,3008,9008,300895.30K+2.41%
8,3009,2009,7008,3001.45M-14.43%
9,7009,6009,9009,100663.50K+1.04%
9,6009,7009,8009,100656.71K-1.03%
9,70010,80011,2009,700783.70K-12.61%
11,10011,90011,90010,800557.80K-5.13%
11,70011,80012,00011,700330.31K-0.85%
11,80012,30012,30011,800359.80K-2.48%
12,10012,20012,30011,900382.60K+0.83%
12,00012,30012,50011,700208.50K-2.44%
12,30012,10012,60012,100420.51K0.00%
Cao nhất: 12,600Thấp nhất: 6,600Chênh lệch: 6,000Trung bình: 9,968% Thay đổi: -12