CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,900.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
12,700.013,000.0
Biên độ 52 tuần
7,500.018,000.0
Giá đ.cửa hôm trước
12,900
Giá mở cửa
12,900
Biên độ ngày
12,700-13,000
Biên độ 52 tuần
7,500-18,000
Khối lượng
8,069
KLTB (3 thg)
92,868
Thay đổi 1 năm
55.42%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
44,962,864
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TVD?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực than. Công ty tham gia khai thác, xử lý và kinh doanh nhiều loại than. Các sản phẩm của Công ty bao gồm than cuội, than bụi, than bùn và nhiều loại khoáng sản khác. Công ty cũng tham gia xây dựng các công trình khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. Các hoạt động khác của Công ty bao gồm chất dỡ và vận tải than, đồng thời sửa chữa thiết bị và phương tiện khai thác. Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, 90,73% doanh thu của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh than. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Ngành
Than
Lĩnh vực
Năng lượng
Nhân viên
5618
Thị trường
Việt Nam