Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
66,400.0 +2000.0    +3.11%
21/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TAC0 
 • Khối lượng: 1,600
 • Giá Mua/Bán: 63,200.0 / 66,400.0
 • Biên độ ngày: 63,100.0 - 67,300.0
Dầu Tường An 66,400.0 +2000.0 +3.11%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1W 1 09/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 1 21/01/2022 05:00
Belt Hold Bullish 30 2 21/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1D 3 18/01/2022
Harami Bullish 1H 3 21/01/2022 10:00
Harami Cross 1H 3 21/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 4 21/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 4 21/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 15 4 21/01/2022 13:45
Tri-Star Bullish 15 5 21/01/2022 13:30
Harami Cross Bearish 1D 6 13/01/2022
Doji Star Bearish 5H 6 18/01/2022 12:00
Harami Bullish 30 6 21/01/2022 10:00
Harami Cross 30 6 21/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 6 21/01/2022 13:15
Abandoned Baby Bearish 30 7 21/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 30 7 21/01/2022 09:30
Engulfing Bearish 30 7 21/01/2022 09:30
Evening Doji Star 30 7 21/01/2022 09:30
Evening Star 30 7 21/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 1D 8 11/01/2022
Doji Star Bearish 30 8 21/01/2022 09:00
Three Outside Up 30 8 21/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 5H 9 17/01/2022 06:00
Bullish Engulfing 5H 9 17/01/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1H 9 20/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 9 20/01/2022 14:30
Bullish Engulfing 30 9 20/01/2022 14:30
Bullish doji Star 1D 11 06/01/2022
Dragonfly Doji 1D 11 06/01/2022
Belt Hold Bullish 1H 11 19/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 11 19/01/2022 13:00
Bullish doji Star 30 11 20/01/2022 13:30
Harami Bullish 30 11 20/01/2022 13:30
Harami Cross 30 11 20/01/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 11 21/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 1M 12 01/21
Tri-Star Bullish 1H 12 19/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 12 21/01/2022 09:45
Three Outside Up 1W 14 10/10/2021
Inverted Hammer 1D 14 31/12/2021
Deliberation Bearish 5H 14 12/01/2022 06:00
Doji Star Bearish 5H 14 12/01/2022 06:00
Bullish Engulfing 1W 15 03/10/2021
Morning Doji Star 1W 15 03/10/2021
Harami Bullish 30 15 20/01/2022 10:00
Harami Cross 30 15 20/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 15 15 20/01/2022 14:45
Bullish doji Star 1W 16 26/09/2021
Harami Bullish 1H 16 18/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 16 18/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 16 20/01/2022 14:30
Bullish Engulfing 15 16 20/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 30 17 20/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 18 18/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 18 18/01/2022 09:00
Doji Star Bearish 1W 19 05/09/2021
Harami Bearish 1W 19 05/09/2021
Harami Cross Bearish 1W 19 05/09/2021
Three Outside Down 1H 19 17/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 19 20/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 1W 20 29/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 20 17/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 20 17/01/2022 13:00
Downside Gap Three Methods 1M 21 4/20
Dragonfly Doji 1W 21 22/08/2021
Tri-Star Bearish 15 21 20/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 22 19/01/2022 10:30
Belt Hold Bullish 5H 23 05/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 5H 23 05/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 23 17/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 23 17/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 23 19/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1M 24 01/20
Hanging Man 1H 24 14/01/2022 14:00
Dragonfly Bearish 1H 24 14/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1M 25 12/19
Bullish Hammer 5H 25 04/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 27 14/01/2022 10:00
Harami Cross 15 27 20/01/2022 09:45
Harami Bullish 15 27 20/01/2022 09:45
Belt Hold Bullish 5H 29 30/12/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 29 30/12/2021 13:00
Bullish Engulfing 1M 30 7/19
Belt Hold Bullish 1D 30 08/12/2021
Inverted Hammer 5H 30 30/12/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 30 18/01/2022 09:00
Inverted Hammer 30 30 18/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 30 20/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 31 29/12/2021 12:00
Harami Cross 30 31 17/01/2022 14:30
Bullish doji Star 30 31 17/01/2022 14:30
Harami Bullish 30 31 17/01/2022 14:30
Tri-Star Bearish 1H 32 12/01/2022 11:00
Three Outside Down 30 32 17/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 33 17/01/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 33 17/01/2022 13:30
Three Inside Up 1M 34 3/19
Harami Bullish 1M 35 02/19
Belt Hold Bearish 1H 35 11/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 35 11/01/2022 14:00
Evening Doji Star 1H 35 11/01/2022 14:00
Evening Star 1H 35 11/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 35 17/01/2022 10:00
Deliberation Bearish 30 35 17/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 1W 36 09/05/2021
Upside Gap Three Methods 1W 36 09/05/2021
Belt Hold Bullish 5H 36 27/12/2021 05:00
Deliberation Bearish 1H 36 11/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 1H 36 11/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 37 17/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 37 19/01/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1H 38 11/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 38 19/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 39 11/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 39 14/01/2022 14:00
Three Inside Down 1W 40 11/04/2021
Three Inside Up 1H 40 10/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 41 10/01/2022 13:00
Harami Cross 1H 41 10/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 41 14/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 41 14/01/2022 13:00
Evening Doji Star 30 41 14/01/2022 13:00
Evening Star 30 41 14/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 42 22/11/2021
Stick Sandwich 1H 42 10/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 43 14/01/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 43 14/01/2022 10:30
Evening Doji Star 1M 44 5/18
Morning Star 15 44 18/01/2022 10:45
Three Inside Up 15 44 18/01/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 44 18/01/2022 10:45
Morning Doji Star 15 44 18/01/2022 10:45
Belt Hold Bullish 15 44 18/01/2022 10:45
Deliberation Bearish 1M 45 4/18
Doji Star Bearish 1M 45 4/18
Belt Hold Bullish 1D 45 17/11/2021
Three Inside Up 5H 45 17/12/2021 05:00
Bullish doji Star 15 45 18/01/2022 10:30
Harami Bullish 15 45 18/01/2022 10:30
Harami Cross 15 45 18/01/2022 10:30
Harami Bullish 5H 46 16/12/2021 14:00
Harami Cross 5H 46 16/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 48 07/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 48 07/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 49 15/12/2021 08:00
Abandoned Baby Bearish 15 49 18/01/2022 09:30
Evening Doji Star 15 49 18/01/2022 09:30
Doji Star Bearish 5H 50 14/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 30 50 12/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 50 12/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 50 18/01/2022 09:15
Gravestone Doji 15 50 18/01/2022 09:15
Three Black Crows 1W 51 24/01/2021
Tri-Star Bearish 30 51 12/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 51 18/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 52 06/01/2022 11:00
Falling Three Methods 1H 53 06/01/2022 10:00
Bullish doji Star 15 53 17/01/2022 14:15
Harami Bullish 15 53 17/01/2022 14:15
Harami Cross 15 53 17/01/2022 14:15
Belt Hold Bearish 1D 54 04/11/2021
Engulfing Bearish 1D 54 04/11/2021
Bullish doji Star 5H 54 10/12/2021 13:00
Three Outside Down 15 54 17/01/2022 14:00
Harami Bullish 1M 55 6/17
Harami Cross 1M 55 6/17
Harami Cross 5H 55 10/12/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1H 55 05/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 15 55 17/01/2022 13:30
Belt Hold Bearish 15 55 17/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1H 56 05/01/2022 13:00
Homing Pigeon 30 56 11/01/2022 14:30
Belt Hold Bearish 30 57 11/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 57 11/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1M 59 02/17
Doji Star Bearish 30 59 11/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 59 17/01/2022 09:45
Belt Hold Bearish 1D 60 27/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 61 07/12/2021 05:00
Bullish Hammer 1H 61 04/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 30 61 11/01/2022 10:30
Thrusting Bearish 5H 62 06/12/2021 14:00
Harami Bullish 1H 62 04/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 62 04/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 62 11/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 62 11/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 62 17/01/2022 09:00
Harami Bearish 1M 63 10/16
Harami Cross Bearish 1M 63 10/16
Falling Three Methods 1H 64 04/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 64 11/01/2022 09:00
Inverted Hammer 5H 65 03/12/2021 06:00
Hanging Man 30 65 10/01/2022 14:30
Dragonfly Bearish 30 65 10/01/2022 14:30
Dragonfly Doji 30 65 10/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 5H 66 02/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 5H 66 02/12/2021 10:00
Deliberation Bearish 15 66 14/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 66 14/01/2022 14:00
Three Outside Up 15 67 14/01/2022 13:45
Bullish doji Star 30 68 10/01/2022 13:00
Harami Bullish 30 68 10/01/2022 13:00
Harami Cross 30 68 10/01/2022 13:00
Abandoned Baby Bullish 15 68 14/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 68 14/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 68 14/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1H 69 31/12/2021 09:00
Bullish doji Star 15 69 14/01/2022 13:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TAC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email