TotalEnergies SE DRC (TTE)

5,153.50
+100.50(+1.99%)
  • Khối lượng:
    33
  • Giá Mua/Bán:
    5,116.00/5,153.50
  • Biên độ ngày:
    5,087.00 - 5,159.50

Dữ liệu Lịch sử TTE

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 11/08/2022
5,153.505,087.005,159.505,087.000.03K+1.99%
5,053.005,005.505,053.004,964.500.08K+0.95%
5,005.505,020.505,055.005,000.000.06K+4.35%
4,797.004,824.004,830.004,750.000.26K+0.36%
4,780.004,900.004,900.004,780.000.06K-1.22%
4,839.004,731.504,839.004,707.500.04K+0.90%
4,796.004,820.004,820.004,663.001.97K+2.04%
4,700.004,604.004,760.004,604.000.08K-1.26%
4,760.004,791.504,791.504,604.000.17K-2.80%
4,897.005,218.005,218.004,844.500.06K-3.67%
5,083.505,629.005,629.005,020.000.86K-9.69%
5,629.005,595.005,660.005,595.000.32K+2.74%
5,479.005,562.005,562.005,479.000.75K+1.65%
5,390.005,403.505,410.005,390.000.50K+1.23%
5,324.505,387.505,387.505,324.500.01K-3.99%
5,546.005,381.005,546.005,381.000.04K+7.38%
5,165.005,165.005,165.005,165.000.03K+0.01%
5,164.505,172.005,172.005,079.000.02K+4.44%
4,945.005,009.005,009.004,945.000.02K+2.60%
4,819.504,705.504,819.504,705.501.74K+4.73%
4,602.004,518.504,606.004,489.000.10K-3.07%
4,748.004,720.504,784.004,638.000.61K+1.19%
4,692.004,830.004,830.004,692.000.76K-5.21%
4,950.004,940.005,020.004,841.500.11K-1.00%
Cao nhất: 5,660.00Thấp nhất: 4,489.00Chênh lệch: 1,171.00Trung bình: 5,013.29% Thay đổi: 3.07