Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (GTA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
15,200.0 +0.0    +0.00%
25/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000GTA1 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 14,000.0 / 15,200.0
 • Biên độ ngày: 15,200.0 - 15,200.0
Gỗ Thuận An 15,200.0 +0.0 +0.00%

Mô hình Nến GTA

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Hanging Man 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1M 1 4/23
Bullish Engulfing 1M 2 3/23
Belt Hold Bearish 1D 2 22/05/2023
Belt Hold Bearish 1H 2 24/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 1H 2 24/05/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 2 25/05/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1D 3 19/05/2023
Bullish Engulfing 1D 3 19/05/2023
Belt Hold Bearish 5H 4 22/05/2023 06:00
Doji Star Bearish 30 4 24/05/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 4 25/05/2023 13:00
Three Outside Up 5H 5 19/05/2023 13:00
Abandoned Baby Bullish 1H 5 22/05/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 5 24/05/2023 14:30
Belt Hold Bullish 5H 6 19/05/2023 08:00
Bullish Engulfing 5H 6 19/05/2023 08:00
Belt Hold Bearish 1H 7 22/05/2023 09:00
Belt Hold Bearish 1M 8 9/22
Engulfing Bearish 1M 8 9/22
Belt Hold Bullish 30 8 22/05/2023 13:30
Bullish Engulfing 30 8 22/05/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1D 9 09/05/2023
Tri-Star Bearish 15 9 24/05/2023 13:15
Doji Star Bearish 1H 10 19/05/2023 11:00
Harami Cross Bearish 1D 11 05/05/2023
Harami Bullish 30 11 22/05/2023 09:30
Harami Cross 30 11 22/05/2023 09:30
Doji Star Bearish 15 11 22/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 1W 12 26/02/2023
Bullish Engulfing 1D 12 04/05/2023
Three Inside Up 1D 12 04/05/2023
Belt Hold Bearish 30 12 22/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 15 12 22/05/2023 13:45
Bullish Engulfing 15 12 22/05/2023 13:45
Harami Cross 1D 13 27/04/2023
Harami Bullish 1D 13 27/04/2023
Harami Bullish 5H 13 10/05/2023 14:00
Harami Cross 5H 13 10/05/2023 14:00
Bullish doji Star 15 14 22/05/2023 13:15
Harami Bullish 15 14 22/05/2023 13:15
Harami Cross 15 14 22/05/2023 13:15
Bullish doji Star 1W 15 05/02/2023
Doji Star Bearish 1D 15 25/04/2023
Doji Star Bearish 30 15 19/05/2023 11:00
Belt Hold Bullish 5H 16 09/05/2023 08:00
Doji Star Bearish 1H 16 18/05/2023 09:00
Bullish Engulfing 30 16 19/05/2023 10:30
Belt Hold Bullish 30 16 19/05/2023 10:30
Three Inside Up 1H 17 17/05/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1M 18 11/21
Dark Cloud Cover 1M 18 11/21
Harami Bullish 1H 18 17/05/2023 11:00
Harami Cross 1H 18 17/05/2023 11:00
Harami Bullish 15 18 22/05/2023 09:15
Harami Cross 15 18 22/05/2023 09:15
Belt Hold Bearish 1H 19 16/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 15 19 22/05/2023 09:00
Doji Star Bearish 1M 20 9/21
Inverted Hammer 1W 20 01/01/2023
Belt Hold Bearish 5H 21 04/05/2023 13:00
Doji Star Bearish 30 22 17/05/2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 22 19/05/2023 13:45
Belt Hold Bullish 1D 23 31/03/2023
Bullish Engulfing 1D 23 31/03/2023
Harami Bullish 5H 23 27/04/2023 11:00
Harami Cross 5H 23 27/04/2023 11:00
Three Inside Up 30 23 17/05/2023 13:00
Evening Doji Star 1D 24 30/03/2023
Evening Star 1D 24 30/03/2023
Engulfing Bearish 1D 24 30/03/2023
Belt Hold Bearish 1D 24 30/03/2023
Abandoned Baby Bearish 1D 24 30/03/2023
Harami Bullish 30 24 17/05/2023 11:00
Harami Cross 30 24 17/05/2023 11:00
Doji Star Bearish 15 24 19/05/2023 11:00
Doji Star Bearish 1D 25 28/03/2023
Belt Hold Bearish 30 25 16/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 30 25 16/05/2023 14:00
Evening Doji Star 30 25 16/05/2023 14:00
Evening Star 30 25 16/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 15 25 19/05/2023 10:45
Bullish Engulfing 15 25 19/05/2023 10:45
Doji Star Bearish 5H 26 25/04/2023 09:00
Thrusting Bearish 1W 27 13/11/2022
Belt Hold Bullish 5H 27 24/04/2023 13:00
Bullish Engulfing 5H 27 24/04/2023 13:00
Bullish doji Star 1H 27 10/05/2023 14:00
Harami Bullish 1H 27 10/05/2023 14:00
Harami Cross 1H 27 10/05/2023 14:00
Harami Cross Bearish 1D 29 20/03/2023
Belt Hold Bullish 1D 30 15/03/2023
Bullish Engulfing 1D 30 15/03/2023
Tri-Star Bearish 1D 31 14/03/2023
Three Outside Up 1M 32 9/20
Belt Hold Bullish 1H 34 09/05/2023 09:00
Doji Star Bearish 15 34 17/05/2023 13:15
Doji Star Bearish 5H 35 03/04/2023 12:00
Three Outside Up 1H 35 08/05/2023 13:00
Three Inside Up 15 35 17/05/2023 13:00
Three Inside Up 1M 36 5/20
Belt Hold Bullish 1H 36 08/05/2023 10:00
Bullish Engulfing 1H 36 08/05/2023 10:00
Harami Bullish 15 36 17/05/2023 11:15
Harami Cross 15 36 17/05/2023 11:15
Harami Bullish 1M 37 4/20
Harami Cross 1M 37 4/20
Belt Hold Bearish 1W 37 04/09/2022
Doji Star Bearish 1D 37 23/02/2023
Doji Star Bearish 5H 37 31/03/2023 14:00
Bullish doji Star 30 37 10/05/2023 13:30
Harami Bullish 30 37 10/05/2023 13:30
Harami Cross 30 37 10/05/2023 13:30
Belt Hold Bearish 15 37 16/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 15 37 16/05/2023 14:00
Evening Doji Star 15 37 16/05/2023 14:00
Evening Star 15 37 16/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 15 38 16/05/2023 13:30
Bullish Engulfing 1M 39 02/20
Doji Star Bearish 1D 39 21/02/2023
Belt Hold Bearish 5H 39 30/03/2023 13:00
Engulfing Bearish 5H 39 30/03/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1H 40 04/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 40 04/05/2023 13:00
Hanging Man 1W 41 07/08/2022
Tri-Star Bearish 30 41 10/05/2023 10:00
Tri-Star Bearish 5H 43 27/03/2023 05:00
Bullish Engulfing 1H 43 04/05/2023 09:00
Bullish doji Star 1H 45 27/04/2023 13:00
Harami Bullish 1H 45 27/04/2023 13:00
Harami Cross 1H 45 27/04/2023 13:00
Deliberation Bearish 30 45 09/05/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1H 46 26/04/2023 14:00
Engulfing Bearish 1H 46 26/04/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 47 09/05/2023 09:00
Harami Cross Bearish 5H 48 20/03/2023 13:00
Harami Bullish 1M 49 4/19
Bullish Hammer 1W 49 12/06/2022
Belt Hold Bullish 1D 50 06/02/2023
Bullish Engulfing 1D 50 06/02/2023
Three Inside Up 1D 50 06/02/2023
Tri-Star Bullish 5H 50 15/03/2023 08:00
Belt Hold Bullish 30 50 08/05/2023 10:30
Bullish Engulfing 30 50 08/05/2023 10:30
Harami Bullish 1D 51 03/02/2023
Harami Cross 1D 51 03/02/2023
Tri-Star Bearish 5H 51 14/03/2023 12:00
Tri-Star Bullish 30 51 08/05/2023 10:00
Harami Bearish 1M 53 12/18
Doji Star Bearish 1H 53 24/04/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1H 54 24/04/2023 13:00
Bullish Engulfing 1H 54 24/04/2023 13:00
Bullish doji Star 15 55 10/05/2023 13:15
Harami Cross 1W 56 24/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 56 28/02/2023 08:00
Engulfing Bearish 30 56 04/05/2023 13:30
Belt Hold Bearish 30 56 04/05/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1D 58 18/01/2023
Harami Bullish 5H 58 23/02/2023 08:00
Harami Cross 5H 58 23/02/2023 08:00
Harami Bullish 1M 59 6/18
Belt Hold Bearish 5H 59 22/02/2023 12:00
Dark Cloud Cover 5H 59 22/02/2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 59 10/05/2023 10:15
Tri-Star Bullish 1H 60 19/04/2023 10:00
Bullish Engulfing 1M 61 4/18
Doji Star Bearish 30 61 04/05/2023 09:30
Dark Cloud Cover 1W 62 13/03/2022
Doji Star Bearish 1H 62 13/04/2023 14:00
Bullish Engulfing 30 62 04/05/2023 09:00
Harami Bullish 1D 63 09/01/2023
Harami Cross 1D 63 09/01/2023
Belt Hold Bearish 5H 63 20/02/2023 10:00
Engulfing Bearish 5H 63 20/02/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1H 63 13/04/2023 13:00
Bullish Engulfing 1H 63 13/04/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1D 64 06/01/2023
Tri-Star Bullish 30 64 27/04/2023 13:30
Tri-Star Bearish 30 65 26/04/2023 14:30
Bullish Engulfing 1M 66 11/17
Belt Hold Bullish 15 66 09/05/2023 09:00
Abandoned Baby Bullish 5H 67 15/02/2023 10:00
Belt Hold Bearish 15 67 08/05/2023 13:45
Evening Doji Star 1M 68 9/17
Bullish Hammer 1W 68 23/01/2022
Bullish doji Star 5H 68 15/02/2023 05:00
Tri-Star Bullish 1H 68 07/04/2023 14:00
Deliberation Bearish 1M 69 8/17
Doji Star Bearish 1M 69 8/17
Three Outside Down 1W 69 16/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 69 07/04/2023 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GTA

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email