Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

CTCP Thương mại - Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
15,500.0 +0.0    +0.00%
17/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TMC5 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 15,500.0 - 15,500.0
XNK Thủ Đức 15,500.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 1W Hiện tại
Hanging Man 1W Hiện tại
Dragonfly Bearish 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Deliberation Bearish 1M 2 4/22
Doji Star Bearish 1M 2 4/22
Tri-Star Bullish 1W 3 22/05/2022
Tri-Star Bearish 30 3 08/06/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 3 08/06/2022 13:15
Tri-Star Bearish 5H 5 02/06/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 5 02/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 6 02/06/2022 14:15
Belt Hold Bullish 1W 7 24/04/2022
Tri-Star Bullish 1D 7 19/05/2022
Three Outside Up 1M 8 10/21
Bullish Engulfing 1M 9 9/21
Tri-Star Bearish 1D 10 05/05/2022
Doji Star Bearish 1W 11 27/03/2022
Harami Bearish 1W 11 27/03/2022
Harami Cross Bearish 1W 11 27/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 11 16/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 12 12/05/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 12 16/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 12 16/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 14 12/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1D 15 26/04/2022
Bullish Engulfing 1D 15 26/04/2022
Tri-Star Bullish 15 15 12/05/2022 13:15
Deliberation Bearish 1W 17 13/02/2022
Doji Star Bearish 1W 17 13/02/2022
Harami Bearish 1M 19 11/20
Belt Hold Bullish 5H 19 26/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 19 26/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 21 26/04/2022 14:00
Harami Bullish 5H 22 20/04/2022 14:00
Harami Cross 5H 22 20/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 22 27/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 23 26/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 23 27/04/2022 14:15
Belt Hold Bullish 1D 24 07/04/2022
Tri-Star Bullish 15 24 26/04/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1D 25 06/04/2022
Engulfing Bearish 1D 25 06/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 25 19/04/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 25 21/04/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 25 26/04/2022 11:15
Harami Bullish 1H 26 20/04/2022 14:00
Harami Cross 1H 26 20/04/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 27 20/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 27 21/04/2022 09:30
Tri-Star Bullish 15 27 21/04/2022 10:45
Doji Star Bearish 1W 29 14/11/2021
Harami Bullish 5H 30 13/04/2022 12:00
Harami Cross 5H 30 13/04/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 30 21/04/2022 09:30
Hanging Man 1W 31 31/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 31 13/04/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 31 19/04/2022 10:00
Harami Bullish 1D 32 28/03/2022
Harami Cross 1D 32 28/03/2022
Doji Star Bearish 30 33 19/04/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 34 20/04/2022 13:30
Bullish Hammer 1M 35 5/19
Three Outside Up 1M 36 4/19
Belt Hold Bullish 5H 36 07/04/2022 06:00
Harami Cross Bearish 1H 36 15/04/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 36 19/04/2022 14:45
Belt Hold Bullish 1M 37 3/19
Bullish Engulfing 1M 37 3/19
Belt Hold Bearish 5H 37 06/04/2022 10:00
Engulfing Bearish 5H 37 06/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 38 05/04/2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 38 05/04/2022 09:00
Morning Doji Star 5H 38 05/04/2022 09:00
Morning Star 5H 38 05/04/2022 09:00
Three Inside Up 5H 38 05/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 38 18/04/2022 13:30
Dragonfly Doji 1D 39 17/03/2022
Harami Bullish 5H 39 04/04/2022 13:00
Harami Cross 5H 39 04/04/2022 13:00
Harami Bullish 1H 39 13/04/2022 14:00
Harami Cross 1H 39 13/04/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1D 40 16/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 40 16/03/2022
Engulfing Bearish 1H 40 13/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 40 13/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 41 18/04/2022 13:45
Belt Hold Bullish 1W 43 08/08/2021
Three Inside Up 1D 43 11/03/2022
Tri-Star Bearish 15 43 18/04/2022 10:15
Harami Bullish 1D 44 10/03/2022
Harami Cross 1D 44 10/03/2022
Harami Cross Bearish 30 44 15/04/2022 11:00
Harami Cross Bearish 1M 45 7/18
Belt Hold Bearish 1D 45 09/03/2022
Tri-Star Bearish 15 47 15/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 48 06/04/2022 14:00
Doji Star Bearish 1M 49 3/18
Tri-Star Bearish 30 49 13/04/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 49 15/04/2022 10:30
Harami Bullish 5H 50 25/03/2022 13:00
Harami Cross 5H 50 25/03/2022 13:00
Engulfing Bearish 1W 51 13/06/2021
Bullish Hammer 1M 52 12/17
Doji Star Bearish 1D 52 28/02/2022
Bullish Hammer 1M 53 11/17
Dragonfly Doji 1W 53 30/05/2021
Tri-Star Bearish 15 53 13/04/2022 10:45
Dragonfly Doji 1M 54 10/17
Bullish doji Star 1H 54 04/04/2022 14:00
Harami Bullish 1H 54 04/04/2022 14:00
Harami Cross 1H 54 04/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 54 08/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1M 56 8/17
Bullish Engulfing 1M 56 8/17
Engulfing Bearish 5H 56 22/03/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 57 21/02/2022
Tri-Star Bullish 30 57 07/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 57 12/04/2022 09:45
Belt Hold Bullish 1M 58 6/17
Hanging Man 1D 58 18/02/2022
Harami Cross Bearish 5H 58 21/03/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 58 08/04/2022 09:15
Three Outside Down 1H 59 31/03/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 59 06/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 60 06/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 61 07/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 63 16/03/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 63 06/04/2022 14:00
Harami Bearish 1W 64 14/03/2021
Hanging Man 1W 64 14/03/2021
Tri-Star Bearish 15 64 06/04/2022 13:15
Dark Cloud Cover 1M 65 11/16
Doji Star Bearish 1D 65 08/02/2022
Three Inside Up 1W 66 28/02/2021
Three Inside Up 1D 66 07/02/2022
Harami Cross Bearish 5H 66 14/03/2022 07:00
Three Inside Up 1M 67 9/16
Bullish Hammer 1W 67 21/02/2021
Harami Bullish 1D 67 28/01/2022
Harami Cross 1D 67 28/01/2022
Separating Lines Bullish 5H 67 11/03/2022 09:00
Bullish doji Star 30 67 04/04/2022 10:30
Harami Bullish 1M 68 8/16
Harami Cross 1M 68 8/16
Belt Hold Bearish 1D 68 27/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 68 10/03/2022 13:00
Doji Star Bearish 1D 69 26/01/2022
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TMC

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Thương mại - Xuất nhập khẩu Thủ Đức
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
 • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
 • Cảnh báo theo thời gian thực
 • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
 • Cảnh báo cá nhân hóa
 • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email