Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
12,100.0 0.0    0.00%
06/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TMC5 
 • Khối lượng: 400
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 11,900.0 - 12,200.0
XNK Thủ Đức 12,100.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Separating Lines Bullish 5H Hiện tại
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Tri-Star Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1M 2 10/21
Bullish Engulfing 1M 3 9/21
Doji Star Bearish 1W 3 14/11/2021
Tri-Star Bearish 15 3 03/12/2021 13:30
Hanging Man 1W 5 31/10/2021
Downside Gap Three Methods 1D 7 24/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 7 29/11/2021 07:00
Doji Star Bearish 5H 8 26/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 9 03/12/2021 09:45
Engulfing Bearish 15 9 03/12/2021 09:45
Three Inside Up 5H 10 24/11/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 10 02/12/2021 13:00
Harami Bullish 5H 11 23/11/2021 11:00
Harami Cross 5H 11 23/11/2021 11:00
Bullish doji Star 5H 11 23/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1H 11 29/11/2021 10:00
Harami Bearish 1M 13 11/20
Belt Hold Bearish 1D 13 16/11/2021
Dark Cloud Cover 1D 13 16/11/2021
Belt Hold Bullish 30 13 30/11/2021 13:30
Tri-Star Bearish 15 13 01/12/2021 14:45
Tri-Star Bullish 30 14 29/11/2021 10:00
Evening Doji Star 1D 15 12/11/2021
Evening Star 1D 15 12/11/2021
Engulfing Bearish 1D 15 12/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 15 12/11/2021
Tri-Star Bearish 30 15 29/11/2021 09:30
Doji Star Bearish 15 15 30/11/2021 14:00
Three Outside Up 15 15 30/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 1D 16 11/11/2021
Belt Hold Bullish 1W 17 08/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 17 26/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 5H 18 17/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 1H 18 24/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 18 29/11/2021 10:15
Tri-Star Bearish 15 19 29/11/2021 09:30
Three Outside Up 1D 20 05/11/2021
Hanging Man 1D 20 05/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 20 05/11/2021
Doji Star Bearish 1D 20 05/11/2021
Harami Bullish 5H 20 16/11/2021 14:00
Harami Cross 5H 20 16/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 20 26/11/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1D 21 04/11/2021
Bullish Engulfing 1D 21 04/11/2021
Three Outside Up 5H 22 15/11/2021 13:00
Harami Bullish 1H 22 23/11/2021 10:00
Harami Cross 1H 22 23/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 22 24/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 22 26/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1D 23 02/11/2021
Bullish Engulfing 5H 23 15/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1D 24 01/11/2021
Engulfing Bearish 1D 24 01/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 24 12/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 24 26/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 1W 25 13/06/2021
Hanging Man 1D 25 29/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 25 29/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 25 19/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 25 26/11/2021 09:00
Doji Star Bearish 5H 26 11/11/2021 09:00
Deliberation Bearish 5H 26 11/11/2021 09:00
Dragonfly Doji 1W 27 30/05/2021
Doji Star Bearish 1D 27 27/10/2021
Gravestone Doji 1D 27 27/10/2021
Tri-Star Bullish 30 27 23/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 1D 28 26/10/2021
Bullish Hammer 1M 29 5/19
Doji Star Bearish 1D 29 25/10/2021
Hanging Man 1D 29 25/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 29 25/10/2021
Separating Lines Bullish 5H 29 09/11/2021 12:00
Three Outside Up 1M 30 4/19
Bullish Engulfing 1M 31 3/19
Belt Hold Bullish 1M 31 3/19
Three Inside Up 1D 31 21/10/2021
Tri-Star Bearish 30 31 19/11/2021 14:00
Harami Bullish 1D 32 20/10/2021
Harami Cross 1D 32 20/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 32 17/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 33 23/11/2021 10:00
Harami Bullish 1H 34 16/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 34 16/11/2021 14:00
Harami Bullish 1D 35 14/10/2021
Harami Cross 1D 35 14/10/2021
Dragonfly Bearish 5H 35 04/11/2021 12:00
Hanging Man 5H 35 04/11/2021 12:00
Doji Star Bearish 5H 35 04/11/2021 12:00
Engulfing Bearish 1D 36 13/10/2021
Evening Doji Star 1D 36 13/10/2021
Evening Star 1D 36 13/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 36 04/11/2021 07:00
Deliberation Bearish 1D 37 12/10/2021
Doji Star Bearish 1D 37 12/10/2021
Gravestone Doji 1D 37 12/10/2021
Tri-Star Bearish 15 37 19/11/2021 14:15
Hanging Man 1W 38 14/03/2021
Harami Bearish 1W 38 14/03/2021
Three Outside Up 1D 38 11/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 38 03/11/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 38 03/11/2021 06:00
Belt Hold Bearish 1H 38 16/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 38 16/11/2021 09:00
Harami Cross Bearish 1M 39 7/18
Belt Hold Bullish 1D 39 08/10/2021
Bullish Engulfing 1D 39 08/10/2021
Bullish doji Star 5H 39 02/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 39 17/11/2021 13:00
Three Inside Up 1W 40 28/02/2021
Belt Hold Bearish 5H 40 01/11/2021 09:00
Homing Pigeon 5H 40 01/11/2021 09:00
Bullish Hammer 1W 41 21/02/2021
Belt Hold Bearish 5H 41 29/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 5H 41 29/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 41 16/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 1H 42 15/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 42 16/11/2021 13:30
Doji Star Bearish 1M 43 3/18
Harami Cross Bearish 1D 43 04/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 43 27/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 43 12/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 5H 45 26/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 45 17/11/2021 13:15
Bullish Hammer 1M 46 12/17
Belt Hold Bullish 30 46 16/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 46 16/11/2021 10:00
Bullish Hammer 1M 47 11/17
Bullish Engulfing 1D 47 28/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 47 25/10/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 47 16/11/2021 09:30
Dragonfly Doji 1M 48 10/17
Dragonfly Doji 1D 48 27/09/2021
Tri-Star Bullish 15 48 16/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 49 15/11/2021 13:30
Belt Hold Bullish 1M 50 8/17
Bullish Engulfing 1M 50 8/17
Harami Cross Bearish 1D 50 23/09/2021
Bullish Engulfing 1D 51 22/09/2021
Doji Star Bearish 5H 51 21/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 51 16/11/2021 11:15
Belt Hold Bullish 1M 52 6/17
Hanging Man 1D 52 21/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 52 21/09/2021
Dragonfly Doji 1D 52 21/09/2021
Three Inside Up 5H 53 20/10/2021 12:00
Harami Bullish 5H 54 20/10/2021 07:00
Harami Cross 5H 54 20/10/2021 07:00
Belt Hold Bullish 15 54 16/11/2021 10:15
Bullish Engulfing 15 54 16/11/2021 10:15
Homing Pigeon 1W 55 06/09/2020
Doji Star Bearish 1D 55 15/09/2021
Tri-Star Bullish 30 55 15/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 55 16/11/2021 09:45
Harami Cross Bearish 5H 56 18/10/2021 05:00
Tri-Star Bearish 30 56 12/11/2021 14:30
Dragonfly Doji 1W 57 16/08/2020
Belt Hold Bullish 5H 57 15/10/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 57 15/10/2021 12:00
Harami Bullish 1D 58 10/09/2021
Harami Cross 1D 58 10/09/2021
Three Outside Up 15 58 15/11/2021 13:30
Doji Star Bearish 15 58 15/11/2021 13:30
Dark Cloud Cover 1M 59 11/16
Harami Cross Bearish 1W 59 02/08/2020
Engulfing Bearish 1D 59 09/09/2021
Belt Hold Bullish 15 59 15/11/2021 13:15
Bullish Engulfing 15 59 15/11/2021 13:15
Belt Hold Bullish 5H 60 14/10/2021 06:00
Three Inside Up 1M 61 9/16
Belt Hold Bullish 1W 61 21/06/2020
Bullish Engulfing 1W 61 21/06/2020
Harami Bullish 1M 62 8/16
Harami Cross 1M 62 8/16
Dark Cloud Cover 1M 64 6/16
Belt Hold Bearish 1M 64 6/16
Hanging Man 1D 64 19/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 64 19/08/2021
Gravestone Doji 5H 64 11/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 64 04/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 64 15/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 15 64 15/11/2021 10:00
Three Inside Up 1M 65 5/16
Tri-Star Bullish 30 65 10/11/2021 10:30
Harami Bullish 1M 66 4/16
Harami Cross Bearish 5H 66 08/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 66 04/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1M 67 3/16
Downside Gap Three Methods 5H 67 08/10/2021 05:00
Belt Hold Bullish 5H 67 08/10/2021 05:00
Bullish Engulfing 5H 67 08/10/2021 05:00
Tri-Star Bearish 1H 67 03/11/2021 14:00
Hanging Man 1M 68 02/16
Bullish doji Star 1W 68 26/04/2020
Harami Bullish 1W 68 26/04/2020
Harami Cross 1W 68 26/04/2020
Tri-Star Bullish 15 68 15/11/2021 09:00
Three Outside Down 5H 69 06/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 69 09/11/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 69 12/11/2021 14:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TMC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thủ Đức
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email