Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
13,400.0 0.0    0.00%
10:04:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TTC0 
 • Khối lượng: 200
 • Giá Mua/Bán: 12,300.0 / 13,400.0
 • Biên độ ngày: 12,300.0 - 13,400.0
Gạch men Thanh Thanh 13,400.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1W Hiện tại
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Tri-Star Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 15 1 07/07/2022 09:45
Belt Hold Bullish 1W 2 19/06/2022
Bullish Engulfing 1W 2 19/06/2022
Bullish Hammer 1D 2 05/07/2022
Bullish Hammer 5H 3 05/07/2022 10:00
Bullish Engulfing 1M 4 3/22
Belt Hold Bullish 1W 4 05/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 4 05/07/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 4 05/07/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 4 05/07/2022 14:45
Harami Bullish 5H 5 01/07/2022 11:00
Harami Cross 5H 5 01/07/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 5 05/07/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 5 05/07/2022 13:45
Harami Cross 1M 6 01/22
Belt Hold Bullish 1D 6 28/06/2022
Bullish Engulfing 1D 6 28/06/2022
Belt Hold Bullish 1W 7 15/05/2022
Harami Cross Bearish 1D 7 27/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 7 04/07/2022 10:00
Deliberation Bearish 1M 8 11/21
Belt Hold Bullish 1D 8 22/06/2022
Bullish Engulfing 1D 8 22/06/2022
Tri-Star Bullish 5H 8 28/06/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 8 04/07/2022 09:00
Advance Block Bearish 1M 9 10/21
Tri-Star Bullish 30 9 04/07/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 9 04/07/2022 10:15
Harami Cross Bearish 5H 10 27/06/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 10 04/07/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 10 04/07/2022 09:45
Bullish doji Star 1D 11 17/06/2022
Belt Hold Bullish 5H 11 22/06/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 11 22/06/2022 12:00
Deliberation Bearish 15 12 30/06/2022 14:45
Tri-Star Bullish 1D 14 07/06/2022
Bullish doji Star 5H 15 17/06/2022 12:00
Tri-Star Bullish 1H 15 28/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 17 27/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 18 28/06/2022 14:00
Tri-Star Bullish 5H 19 07/06/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 19 28/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 20 27/06/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 21 18/05/2022
Tri-Star Bearish 15 21 27/06/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1M 22 9/20
Engulfing Bearish 1M 22 9/20
Bullish Engulfing 1W 23 09/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 23 16/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 25 10/05/2022
Doji Star Bearish 5H 26 18/05/2022 12:00
Bullish Engulfing 1W 27 12/12/2021
Bullish doji Star 30 27 17/06/2022 14:00
Bullish Hammer 1D 28 27/04/2022
Bullish Hammer 1M 29 02/20
Belt Hold Bullish 1W 29 28/11/2021
Belt Hold Bullish 1D 29 26/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 29 07/06/2022 13:00
Bullish doji Star 15 29 17/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 1M 31 12/19
Harami Bullish 1D 32 21/04/2022
Harami Cross 1D 32 21/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 33 10/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 35 02/06/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 35 07/06/2022 13:45
Doji Star Bearish 1H 36 18/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 37 02/06/2022 14:15
Bullish Hammer 5H 38 27/04/2022 06:00
Doji Star Bearish 1H 38 17/05/2022 14:00
Harami Cross 1M 39 4/19
Harami Bullish 1M 39 4/19
Bullish doji Star 1M 39 4/19
Three Inside Down 1W 39 19/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 39 26/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 39 26/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 39 24/05/2022 14:30
Harami Bearish 1W 40 12/09/2021
Homing Pigeon 1M 41 02/19
Harami Cross 1M 41 02/19
Tri-Star Bullish 30 41 18/05/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 41 24/05/2022 14:45
Belt Hold Bullish 5H 42 22/04/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 42 16/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 43 18/05/2022 09:45
Engulfing Bearish 1W 44 15/08/2021
Tri-Star Bearish 15 44 18/05/2022 09:00
Engulfing Bearish 1D 45 31/03/2022
Belt Hold Bullish 1H 45 10/05/2022 14:00
Three Inside Down 1M 46 9/18
Harami Bearish 1M 47 8/18
Inverted Hammer 1W 47 25/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 47 29/03/2022
Tri-Star Bullish 30 47 16/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 47 17/05/2022 13:00
Harami Bullish 5H 49 14/04/2022 13:00
Harami Cross 5H 49 14/04/2022 13:00
Three Outside Up 1D 50 24/03/2022
Tri-Star Bullish 15 50 16/05/2022 13:15
Three Outside Down 1M 51 4/18
Belt Hold Bullish 1D 51 23/03/2022
Bullish Engulfing 1D 51 23/03/2022
Engulfing Bearish 1M 52 3/18
Gravestone Doji 1W 52 20/06/2021
Belt Hold Bullish 30 52 10/05/2022 14:00
Harami Cross 1W 53 13/06/2021
Harami Bullish 1W 53 13/06/2021
Bullish doji Star 1W 53 13/06/2021
Harami Cross Bearish 1D 53 21/03/2022
Harami Bullish 5H 53 12/04/2022 11:00
Harami Cross 5H 53 12/04/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1H 55 26/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 55 26/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 56 10/05/2022 14:00
Harami Cross 5H 57 07/04/2022 11:00
Harami Bullish 5H 57 07/04/2022 11:00
Belt Hold Bearish 5H 58 07/04/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 58 07/04/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1H 58 22/04/2022 10:00
Separating Lines Bullish 5H 59 06/04/2022 10:00
Homing Pigeon 1W 60 25/04/2021
Harami Bullish 1D 60 09/03/2022
Harami Cross 1D 60 09/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 60 06/04/2022 05:00
Three Inside Up 1M 61 6/17
Engulfing Bearish 1W 61 18/04/2021
Belt Hold Bearish 1D 61 08/03/2022
Dark Cloud Cover 1D 61 08/03/2022
Three Outside Up 30 62 27/04/2022 09:00
Harami Cross Bearish 15 62 28/04/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 63 20/04/2022 09:00
Abandoned Baby Bearish 1W 65 21/03/2021
Belt Hold Bullish 5H 65 01/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 66 18/04/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 66 22/04/2022 10:00
Bullish doji Star 5H 67 31/03/2022 14:00
Harami Bullish 1H 68 14/04/2022 14:00
Harami Cross 1H 68 14/04/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 68 27/04/2022 09:00
Three Outside Up 15 68 27/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 69 20/04/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 69 26/04/2022 14:15
Bullish Engulfing 15 69 26/04/2022 14:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TTC

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Gạch men Thanh Thanh
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
 • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
 • Cảnh báo theo thời gian thực
 • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
 • Cảnh báo cá nhân hóa
 • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email