Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
98.84
+0.25
(+0.25%)
Đóng cửa
99.10
+0.26
(+0.26%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
98.60
100.59
Biên độ 52 tuần
59.43
106.43
Khối lượng
14,981,709
Giá đ.cửa hôm trước
98.59
Giá mở cửa
98.68
Biên độ ngày
98.6-100.59
Biên độ 52 tuần
59.43-106.43
Khối lượng
14,981,709
KLTB (3 thg)
11,260,423
Thay đổi 1 năm
4.32%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
25,932,070,992
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Tin tức Taiwan Semiconductor Manufacturing

Phân tích Taiwan Semiconductor Manufacturing