Sysco Corporation (SYY)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
69.52
-1.07
(-1.52%)
Đóng cửa
69.45
-0.07
(-0.10%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
69.49
70.59
Biên độ 52 tuần
68.18
87.41
Khối lượng
2,384,426

Bình luận SYY