Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Spindex Industries Ltd (SNEX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
1.330 0.000    0.00%
25/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1G32866137 
S/N:  564
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 1.260 / 1.330
 • Biên độ ngày: 1.330 - 1.340
Spindex Industries Ltd 1.330 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bearish 1W Hiện tại
Doji Star Bearish 1W Hiện tại
Harami Cross Bearish 1W Hiện tại
Doji Star Bearish 1D Hiện tại
Harami Bearish 1D Hiện tại
Harami Cross Bearish 1D Hiện tại
Evening Doji Star 1H Hiện tại
Evening Doji Star 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Deliberation Bearish 1M 1 9/21
Doji Star Bearish 1M 1 9/21
Bullish Engulfing 1D 1 22/10/2021
Doji Star Bearish 1H 1 25/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 1 25/10/2021 10:00
Three Outside Up 1M 2 8/21
Belt Hold Bullish 1W 2 10/10/2021
Harami Cross Bearish 1D 2 21/10/2021
Bullish Engulfing 1M 3 7/21
Engulfing Bearish 5H 3 22/10/2021 09:00
Dragonfly Doji 1W 4 26/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 5 21/10/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1H 6 22/10/2021 12:00
Harami Bearish 1W 8 29/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 8 11/10/2021
Harami Cross Bearish 30 8 22/10/2021 12:30
Belt Hold Bullish 15 8 22/10/2021 13:30
Tri-Star Bullish 1H 9 22/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 1M 10 12/20
Tri-Star Bullish 30 11 22/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 15 11 22/10/2021 10:15
Doji Star Bearish 1D 12 27/09/2021
Hanging Man 1D 12 27/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 12 27/09/2021
Dragonfly Doji 1D 12 27/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 12 13/10/2021 05:00
Three Outside Up 1W 13 25/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 13 21/09/2021
Bullish Engulfing 1D 13 21/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 13 12/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 1H 13 20/10/2021 08:00
Harami Cross Bearish 1D 14 20/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 15 11/10/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 15 21/10/2021 14:15
Tri-Star Bullish 30 16 20/10/2021 08:00
Harami Bullish 1W 17 27/06/2021
Harami Cross 1W 17 27/06/2021
Tri-Star Bullish 1D 17 10/09/2021
Engulfing Bearish 1W 18 20/06/2021
Belt Hold Bearish 1W 18 20/06/2021
Three Inside Up 1W 19 13/06/2021
Belt Hold Bearish 1H 19 13/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 19 20/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 1M 20 02/20
Belt Hold Bearish 5H 20 27/09/2021 09:00
Engulfing Bearish 5H 20 27/09/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 20 12/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 1H 21 12/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 22 02/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 22 21/09/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 22 12/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 22 13/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1W 23 16/05/2021
Bullish Engulfing 1W 23 16/05/2021
Tri-Star Bearish 5H 23 20/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1H 23 12/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 24 12/10/2021 14:30
Tri-Star Bearish 15 25 13/10/2021 08:15
Tri-Star Bearish 5H 26 15/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 26 12/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 5H 27 10/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1H 27 11/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1W 28 11/04/2021
Three Outside Up 1W 28 11/04/2021
Tri-Star Bullish 15 28 12/10/2021 14:30
Belt Hold Bullish 1W 29 04/04/2021
Bullish Engulfing 1W 29 04/04/2021
Tri-Star Bearish 5H 29 08/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 29 12/10/2021 10:45
Belt Hold Bullish 1M 30 4/19
Engulfing Bearish 1W 30 28/03/2021
Tri-Star Bullish 15 30 12/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 31 11/10/2021 08:30
Tri-Star Bearish 15 31 12/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 5H 33 02/09/2021 14:00
Bullish doji Star 30 33 05/10/2021 15:00
Harami Bullish 30 33 05/10/2021 15:00
Harami Cross 30 33 05/10/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1D 34 12/08/2021
Tri-Star Bullish 15 34 11/10/2021 09:45
Belt Hold Bullish 1D 35 11/08/2021
Tri-Star Bearish 15 35 11/10/2021 08:45
Tri-Star Bearish 1H 36 27/09/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1D 37 06/08/2021
Harami Cross Bearish 5H 37 30/08/2021 06:00
Tri-Star Bullish 15 37 05/10/2021 15:00
Evening Doji Star 1W 38 31/01/2021
Tri-Star Bearish 1D 38 05/08/2021
Doji Star Bearish 1W 39 24/01/2021
Three Inside Up 5H 39 26/08/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 39 04/10/2021 08:30
Bullish Hammer 1M 40 5/18
Harami Bullish 5H 40 26/08/2021 07:00
Harami Cross 5H 40 26/08/2021 07:00
Tri-Star Bearish 30 40 27/09/2021 12:30
Tri-Star Bearish 1H 41 20/09/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1D 42 22/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 44 15/09/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 44 21/09/2021 09:30
Tri-Star Bullish 1H 45 10/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 45 04/10/2021 08:30
Tri-Star Bearish 15 46 27/09/2021 12:30
Harami Bullish 1M 47 10/17
Tri-Star Bearish 1H 47 08/09/2021 14:00
Three Outside Up 1W 48 15/11/2020
Tri-Star Bearish 30 48 15/09/2021 15:30
Abandoned Baby Bullish 1W 49 08/11/2020
Bullish Engulfing 1W 49 08/11/2020
Tri-Star Bullish 30 49 10/09/2021 12:00
Bullish doji Star 1W 50 01/11/2020
Belt Hold Bullish 5H 50 12/08/2021 13:00
Harami Bearish 1M 51 6/17
Belt Hold Bullish 1H 51 02/09/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 51 02/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 30 51 08/09/2021 14:30
Belt Hold Bullish 5H 52 11/08/2021 07:00
Tri-Star Bearish 15 52 20/09/2021 15:30
Tri-Star Bullish 30 53 06/09/2021 11:30
Tri-Star Bullish 5H 55 06/08/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 55 15/09/2021 15:45
Tri-Star Bullish 30 56 02/09/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 56 10/09/2021 12:15
Bullish Engulfing 1M 57 12/16
Tri-Star Bullish 1D 57 07/06/2021
Doji Star Bearish 5H 57 29/07/2021 04:00
Tri-Star Bearish 30 57 01/09/2021 15:30
Inverted Hammer 1M 58 11/16
Tri-Star Bearish 15 58 08/09/2021 14:30
Belt Hold Bearish 1W 59 23/08/2020
Harami Bullish 1M 60 9/16
Inverted Hammer 1M 60 9/16
Harami Bullish 1D 60 02/06/2021
Harami Cross 1D 60 02/06/2021
Tri-Star Bullish 15 60 06/09/2021 11:45
Doji Star Bearish 1W 61 09/08/2020
Hanging Man 1W 61 09/08/2020
Dragonfly Bearish 1W 61 09/08/2020
Tri-Star Bullish 5H 61 22/07/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 61 03/09/2021 13:45
Bullish Engulfing 1W 62 02/08/2020
Tri-Star Bullish 1H 62 26/08/2021 15:00
Harami Bearish 1M 63 6/16
Tri-Star Bullish 1W 63 26/07/2020
Harami Cross Bearish 5H 63 16/07/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 63 31/08/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 64 16/07/2021 06:00
Tri-Star Bearish 1H 64 26/08/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 64 02/09/2021 15:00
Belt Hold Bearish 1D 65 20/05/2021
Tri-Star Bullish 1H 65 25/08/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 65 01/09/2021 15:30
Three Outside Up 1M 66 3/16
Deliberation Bearish 1D 66 19/05/2021
Doji Star Bearish 1D 66 19/05/2021
Bullish Engulfing 1M 67 02/16
Doji Star Bearish 30 67 27/08/2021 14:30
Bullish doji Star 1H 68 25/08/2021 12:00
Harami Bullish 1H 68 25/08/2021 12:00
Harami Cross 1H 68 25/08/2021 12:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SNEX

Viết cảm nghĩ của bạn về Spindex Industries Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email