Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

China Petroleum & Chemical Corp Class H (SNPMF)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.44 0.00    0.00%
23/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  CNE1000002Q2 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 0.44 - 0.44
China Petrol & Chemical H 0.44 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Homing Pigeon 1W 2 05/06/2022
Tri-Star Bearish 1D 2 10/06/2022
Tri-Star Bearish 5H 2 10/06/2022 20:00
Tri-Star Bearish 1H 2 10/06/2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 2 10/06/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 2 10/06/2022 20:30
Belt Hold Bullish 1W 6 08/05/2022
Bullish doji Star 1D 6 02/06/2022
Bullish doji Star 5H 6 02/06/2022 17:00
Bullish doji Star 1H 6 02/06/2022 20:00
Bullish doji Star 30 6 02/06/2022 20:30
Homing Pigeon 1W 7 01/05/2022
Belt Hold Bullish 15 7 31/05/2022 23:45
Harami Cross 1D 8 27/05/2022
Harami Bullish 1D 8 27/05/2022
Harami Bullish 5H 8 27/05/2022 16:00
Harami Cross 5H 8 27/05/2022 16:00
Belt Hold Bearish 1D 9 26/05/2022
Belt Hold Bearish 5H 9 27/05/2022 01:00
Belt Hold Bullish 1H 9 31/05/2022 20:00
Belt Hold Bullish 30 9 31/05/2022 20:30
Harami Bullish 1H 10 27/05/2022 20:00
Harami Cross 1H 10 27/05/2022 20:00
Harami Bullish 30 10 27/05/2022 20:30
Harami Cross 30 10 27/05/2022 20:30
Belt Hold Bullish 15 10 31/05/2022 20:45
Belt Hold Bearish 1H 11 27/05/2022 02:00
Belt Hold Bearish 30 11 27/05/2022 02:30
Harami Cross 15 11 27/05/2022 20:45
Harami Bullish 15 11 27/05/2022 20:45
Belt Hold Bearish 15 12 27/05/2022 02:30
Morning Doji Star 1W 13 20/03/2022
Morning Star 1W 13 20/03/2022
Three Inside Up 1W 13 20/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 13 13/05/2022
Tri-Star Bullish 1D 14 05/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 14 13/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 5H 16 05/05/2022 19:00
Tri-Star Bullish 1H 16 14/05/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 16 14/05/2022 02:00
Harami Bullish 1W 17 20/02/2022
Harami Cross 1W 17 20/02/2022
Tri-Star Bullish 15 17 14/05/2022 02:15
Belt Hold Bearish 1W 18 06/02/2022
Deliberation Bearish 1W 19 16/01/2022
Doji Star Bearish 1W 19 16/01/2022
Tri-Star Bullish 30 19 03/05/2022 21:00
Tri-Star Bearish 1H 20 03/05/2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 20 03/05/2022 21:00
Tri-Star Bullish 1H 21 03/05/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 21 03/05/2022 02:30
Tri-Star Bearish 15 21 03/05/2022 20:45
Morning Doji Star 1D 22 22/03/2022
Morning Star 1D 22 22/03/2022
Three Inside Up 1D 22 22/03/2022
Tri-Star Bullish 15 22 03/05/2022 02:45
Tri-Star Bullish 30 24 26/04/2022 20:30
Doji Star Bearish 5H 25 29/03/2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 25 26/04/2022 20:30
Tri-Star Bullish 1D 26 07/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 26 13/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 26 13/04/2022 22:30
Tri-Star Bullish 15 27 13/04/2022 22:30
Tri-Star Bearish 15 28 05/04/2022 01:15
Harami Bullish 1D 29 23/02/2022
Harami Cross 1D 29 23/02/2022
Belt Hold Bearish 1D 30 11/02/2022
Tri-Star Bearish 5H 30 09/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 30 30/03/2022 00:00
Doji Star Bearish 1D 31 18/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 31 07/03/2022 20:00
Doji Star Bearish 1D 33 11/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 33 02/03/2022 00:00
Tri-Star Bullish 1H 33 16/03/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 34 16/03/2022 20:30
Harami Bullish 5H 35 23/02/2022 18:00
Harami Cross 5H 35 23/02/2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 35 11/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 35 16/03/2022 20:30
Belt Hold Bearish 5H 36 11/02/2022 21:00
Tri-Star Bearish 1H 36 10/03/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 36 11/03/2022 22:30
Doji Star Bearish 5H 37 18/01/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1H 37 07/03/2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 37 10/03/2022 02:30
Tri-Star Bullish 15 37 11/03/2022 22:45
Tri-Star Bullish 30 38 07/03/2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 38 10/03/2022 02:45
Tri-Star Bullish 1H 39 02/03/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 39 07/03/2022 21:30
Tri-Star Bullish 30 40 02/03/2022 01:00
Harami Bullish 1H 41 23/02/2022 22:00
Harami Cross 1H 41 23/02/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 41 02/03/2022 01:00
Belt Hold Bearish 1H 42 11/02/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1D 43 26/11/2021
Tri-Star Bearish 30 43 11/02/2022 22:30
Tri-Star Bearish 15 44 11/02/2022 22:45
Tri-Star Bearish 1D 45 19/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 48 14/12/2021 17:00
Tri-Star Bearish 5H 52 27/11/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 53 30/12/2021 03:15
Tri-Star Bearish 5H 54 19/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 1H 55 14/12/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 55 15/12/2021 02:15
Tri-Star Bullish 30 56 15/12/2021 02:00
Tri-Star Bearish 15 56 14/12/2021 21:45
Tri-Star Bearish 30 57 14/12/2021 21:30
Tri-Star Bullish 15 57 06/12/2021 21:30
Tri-Star Bearish 15 58 27/11/2021 00:30
Tri-Star Bearish 1H 59 27/11/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 59 23/11/2021 00:30
Tri-Star Bullish 1H 60 23/11/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 60 19/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 1H 61 19/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 30 61 27/11/2021 00:30
Tri-Star Bullish 30 62 23/11/2021 00:30
Tri-Star Bearish 30 63 19/11/2021 22:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 0386

Viết cảm nghĩ của bạn về China Petroleum & Chemical Corp
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
 • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
 • Cảnh báo theo thời gian thực
 • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
 • Cảnh báo cá nhân hóa
 • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email