Sibanye Gold Ltd ADR (SBSW)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
8.32
-0.21
(-2.46%)
Đóng cửa
8.38
+0.06
(+0.72%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
8.26
8.51
Biên độ 52 tuần
7.82
17.71
Khối lượng
4,128,684
Giá đ.cửa hôm trước
8.53
Giá mở cửa
8.48
Biên độ ngày
8.26-8.51
Biên độ 52 tuần
7.82-17.71
Khối lượng
4,128,684
KLTB (3 thg)
3,806,398
Thay đổi 1 năm
-48.74%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,830,567,264
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Tin tức Sibanye Gold Ltd ADR

Phân tích Sibanye Gold Ltd ADR