Sibanye Gold Ltd ADR (SBSW)

8.35
-0.04(-0.48%)
  • Khối lượng:
    2,360,468
  • Biên độ ngày:
    8.27 - 8.43
  • Biên độ 52 tuần:
    7.82 - 17.71
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử SBSW

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/03/2023 - 29/03/2023
8.358.328.438.272.36M-0.48%
8.398.218.448.193.47M+3.84%
8.088.088.158.032.81M-1.46%
8.208.238.278.103.34M-1.20%
8.308.448.488.194.43M-2.81%
8.548.508.768.475.77M+1.30%
8.438.448.478.333.11M+0.36%
8.408.298.478.196.58M+1.33%
8.298.118.378.045.09M+1.59%
8.168.158.188.033.44M-0.73%
8.228.318.418.095.22M-2.72%
8.458.408.548.324.91M-2.42%
8.668.598.898.566.78M+4.21%
8.318.348.598.256.54M+2.47%
8.118.078.198.065.08M+1.00%
8.038.008.188.003.62M+1.52%
7.918.038.047.826.68M-2.71%
8.138.258.268.045.74M-3.90%
8.468.288.538.235.06M+4.06%
8.138.048.198.024.47M+0.49%
8.098.168.228.045.09M-0.12%
Cao nhất: 8.89Thấp nhất: 7.82Chênh lệch: 1.07Trung bình: 8.27% Thay đổi: 3.09