CTCP Sài Gòn Hỏa xa (SHX)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
1,800
-1,100(-37.93%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
1,8001,800
Biên độ 52 tuần
1,8003,400
Giá đ.cửa hôm trước
12,000
Giá mở cửa
1,800
Biên độ ngày
1,800-1,800
Biên độ 52 tuần
1,800-3,400
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
300
Thay đổi 1 năm
-55%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
-
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về SHX?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc