CTCP Xe khách Sài Gòn (BSG)

Hà Nội
11,200
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    10,600 - 13,900

Dữ liệu Lịch sử BSG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/11/2022 - 04/12/2022
13,10013,10013,10013,1000.10K-1.50%
13,30012,00013,40011,30025.90K+4.72%
12,70012,80012,80011,9007.50K-7.97%
13,80012,10013,80011,7007.50K+0.73%
13,70011,30013,90011,30014.90K+16.10%
11,80012,20014,00011,60013.40K-7.09%
12,70012,90012,90011,3008.10K-1.55%
12,90011,20013,40010,70018.90K-2.27%
13,20012,10013,20010,70019.40K+10.92%
11,90011,20012,10010,1008.70K+7.21%
11,10011,60011,70011,1001.20K-9.02%
12,20010,30012,60010,3003.10K0.00%
12,20010,10012,20010,1001.50K+8.93%
11,20013,90013,90010,60038.80K-6.67%
12,00012,70012,70012,0000.70K-12.41%
13,70013,80013,80011,60012.00K0.00%
13,70011,50013,70011,20014.20K+3.01%
13,30013,40013,40011,7009.70K-2.21%
13,60012,10013,70010,70011.50K+7.94%
12,60011,80012,60011,2007.20K-2.33%
12,90011,60013,40011,6004.30K-3.01%
Cao nhất: 14,000Thấp nhất: 10,100Chênh lệch: 3,900Trung bình: 12,743% Thay đổi: -2