Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ)

Hà Nội
2,300
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    2,300/2,500
  • Biên độ ngày:
    2,300 - 2,300

Bình luận SCJ

Bạn cảm thấy thế nào về Xi măng Sài Sơn?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)