Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay
Đóng

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Dữ liệu lịch sử của Xi măng Sài Sơn, để có dữ liệu thời gian thực, xin thử một tìm kiếm khác
2,300 0    0.00%
16/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000SCJ3 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 2,300 / 2,500
 • Biên độ ngày: 2,300 - 2,300
Xi măng Sài Sơn 2,300 0 0.00%

Bảng Cân đối Kế toán SCJ

 
Được hiển thị ở đây là Bảng Cân Đối Kế Toán đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, trong đó tóm tắt tình hình tài chính của công ty bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông trong từng kỳ trong số 4 kỳ với ngày tháng kết thúc gần đây nhất (theo quý hoặc theo năm).
Cuối Kỳ: 2018
31/12
2018
30/09
2018
30/06
2018
31/03
Tổng tài sản lưu động 420622.76 370724.26 345766.54 239345.51
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 1601.53 2996.81 513.22 792.25
Tiền mặt - - - -
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 1601.53 2996.81 513.22 792.25
Đầu tư ngắn hạn - - - -
Tổng khoản phải thu, Ròng 166853.65 175096.92 194472.4 165659.01
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 104105.12 124845.36 126941.4 102353.74
Tổng số hàng trữ 54198.86 52054.46 51658.48 51143.14
Chi phí trả trước 197968.72 140576.07 99122.44 21751.1
Tài sản lưu động khác, Tổng số - - - -
Tổng tài sản 1318981.46 1295008.66 1268683.3 1127690.78
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 877883.83 886449.25 895160.86 850217.6
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 1043564.74 1038663.14 1038663.14 456035.21
Khấu hao tích lũy, Tổng số -170342.04 -157703.63 -144874.17 -131990.82
Lợi thế thương mại, Ròng - - - -
Vô hình, Ròng - - - -
Đầu tư dài hạn 20000 19533.48 19538.48 19826
Thương phiếu phải thu - Dài hạn - 18301.67 7473.38 18301.67
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 474.87 - 744.05 -
Tài sản khác, Tổng số - - - -
Tổng nợ ngắn hạn 339588.66 335305.62 312477.48 338322.97
Nợ phải trả 64772.91 163035.74 100945.65 146167.04
Khoản phải trả/Dồn tích - - - -
Chi phí trích trước 25535.8 19656.1 33142.46 10017.81
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn 140643.67 - - -
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 2476.78 144755.98 154192.96 164482.78
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 106159.51 7857.79 24196.42 17655.34
Tổng nợ phải trả 858207.63 1018245.75 992844.92 861646.04
Tổng nợ dài hạn 387917.83 512401.12 429418.97 247816.53
Nợ dài hạn 387917.83 512401.12 429418.97 247816.53
Nghĩa vụ cho thuê vốn - - - -
Thuế thu nhập bị hoãn lại - - - -
Quyền lợi thiểu số - - - -
Nợ phải trả khác, Tổng số 130701.14 170539.02 250948.47 275506.54
Tổng vốn sở hữu 460773.83 276762.9 275838.38 266044.75
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số - - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - - - -
Cổ phiếu thường, Tổng số 378390 195160 195160 195160
Vốn đã góp bổ sung 7815.71 7815.71 7815.71 7815.71
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 15182.84 14401.92 13477.39 3683.77
Cổ phiếu quỹ - Loại thường - - - -
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy - - - -
Vốn sở hữu khác, Tổng số 59385.27 59385.27 59385.27 59385.27
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 1318981.46 1295008.66 1268683.3 1127690.78
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 37.84 19.52 19.52 19.52
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - - - -
* Trong Hàng Triệu VND (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SCJ

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email