Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (PPG)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Dữ liệu lịch sử của Phu Phong, để có dữ liệu thời gian thực, xin thử một tìm kiếm khác
1,600 0    0.00%
16/06 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PPG7 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 1,600 / 1,700
 • Biên độ ngày: 1,600 - 1,600
Phu Phong 1,600 0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1M 2 8/18
Harami Cross Bearish 1M 3 6/18
Three Outside Up 1W 3 09/09/2018
Three Outside Up 1D 3 14/09/2018
Three Outside Up 5H 3 14/09/2018 10:00
Belt Hold Bullish 1W 4 02/09/2018
Bullish Engulfing 1W 4 02/09/2018
Belt Hold Bullish 1D 4 07/09/2018
Bullish Engulfing 1D 4 07/09/2018
Tri-Star Bullish 1H 5 07/09/2018 13:00
Bullish doji Star 1W 6 19/08/2018
Bullish doji Star 1D 6 24/08/2018
Bullish doji Star 5H 6 24/08/2018 09:00
Bullish doji Star 1M 7 02/18
Harami Bullish 1M 7 02/18
Harami Cross 1M 7 02/18
Belt Hold Bearish 1W 7 12/08/2018
Engulfing Bearish 1W 7 12/08/2018
Belt Hold Bearish 1D 7 17/08/2018
Engulfing Bearish 1D 7 17/08/2018
Belt Hold Bearish 5H 7 17/08/2018 07:00
Engulfing Bearish 5H 7 17/08/2018 07:00
Harami Bullish 1H 7 17/08/2018 10:00
Harami Cross 1H 7 17/08/2018 10:00
Belt Hold Bearish 1H 8 17/08/2018 09:00
Tri-Star Bullish 1W 9 29/07/2018
Tri-Star Bullish 1D 9 03/08/2018
Tri-Star Bullish 1H 9 03/08/2018 10:00
Bullish doji Star 1M 10 11/17
Tri-Star Bearish 1W 10 17/06/2018
Tri-Star Bearish 1D 10 22/06/2018
Tri-Star Bullish 5H 10 03/08/2018 08:00
Tri-Star Bullish 1H 10 20/04/2018 13:00
Tri-Star Bearish 5H 11 22/06/2018 11:00
Tri-Star Bullish 1H 11 23/03/2018 14:00
Dragonfly Doji 1M 13 8/17
Tri-Star Bullish 1H 13 16/03/2018 09:00
Tri-Star Bullish 1H 15 23/02/2018 14:00
Tri-Star Bullish 1W 17 11/03/2018
Tri-Star Bullish 1D 17 16/03/2018
Tri-Star Bullish 5H 17 23/03/2018 10:00
Tri-Star Bullish 1H 17 12/01/2018 14:00
Harami Cross Bearish 1M 18 3/17
Tri-Star Bullish 5H 19 16/03/2018 08:00
Tri-Star Bullish 1H 20 29/12/2017 10:00
Harami Cross 1W 21 07/01/2018
Harami Bullish 1W 21 07/01/2018
Bullish doji Star 1W 21 07/01/2018
Bullish doji Star 1D 21 12/01/2018
Harami Bullish 1D 21 12/01/2018
Harami Cross 1D 21 12/01/2018
Tri-Star Bullish 1H 22 01/12/2017 14:00
Tri-Star Bullish 5H 23 12/01/2018 10:00
Belt Hold Bullish 1W 25 26/11/2017
Belt Hold Bullish 1D 25 01/12/2017
Tri-Star Bullish 1H 25 24/11/2017 11:00
Belt Hold Bullish 1W 26 19/11/2017
Belt Hold Bullish 1D 26 24/11/2017
Belt Hold Bullish 1W 28 05/11/2017
Belt Hold Bullish 1D 28 10/11/2017
Belt Hold Bullish 5H 28 01/12/2017 13:00
Tri-Star Bullish 1H 28 10/11/2017 14:00
Belt Hold Bullish 1W 29 29/10/2017
Belt Hold Bullish 1D 29 03/11/2017
Bullish Engulfing 5H 29 24/11/2017 11:00
Belt Hold Bullish 5H 29 24/11/2017 11:00
Tri-Star Bearish 5H 30 24/11/2017 06:00
Bullish doji Star 1H 31 03/11/2017 11:00
Belt Hold Bearish 1H 32 27/10/2017 13:00
Engulfing Bearish 1H 32 27/10/2017 13:00
Tri-Star Bearish 1W 33 01/10/2017
Tri-Star Bearish 1D 33 06/10/2017
Doji Star Bearish 1W 35 10/09/2017
Doji Star Bearish 1D 35 15/09/2017
Belt Hold Bullish 1W 36 03/09/2017
Belt Hold Bullish 1D 36 08/09/2017
Tri-Star Bullish 1H 36 13/10/2017 11:00
Dragonfly Doji 1W 38 13/08/2017
Belt Hold Bullish 5H 38 13/10/2017 09:00
Tri-Star Bearish 1H 38 06/10/2017 09:00
Harami Cross Bearish 1W 39 16/07/2017
Tri-Star Bearish 5H 39 06/10/2017 07:00
Morning Doji Star 1W 40 18/06/2017
Dragonfly Doji 1D 40 18/08/2017
Doji Star Bearish 1H 40 15/09/2017 14:00
Bullish doji Star 1W 41 11/06/2017
Tri-Star Bearish 1D 41 21/07/2017
Doji Star Bearish 5H 41 15/09/2017 11:00
Belt Hold Bullish 1H 41 08/09/2017 14:00
Belt Hold Bullish 5H 42 08/09/2017 14:00
Bullish doji Star 1W 43 21/05/2017
Harami Bullish 1W 43 21/05/2017
Harami Cross 1W 43 21/05/2017
Tri-Star Bullish 1D 43 22/06/2017
Tri-Star Bullish 1H 43 18/08/2017 14:00
Belt Hold Bullish 5H 44 18/08/2017 13:00
Hanging Man 1W 45 07/05/2017
Dragonfly Bearish 1W 45 07/05/2017
Dragonfly Doji 1W 45 07/05/2017
Tri-Star Bullish 1D 45 19/06/2017
Tri-Star Bullish 5H 45 18/08/2017 08:00
Tri-Star Bearish 1D 46 16/06/2017
Tri-Star Bearish 5H 46 21/07/2017 10:00
Tri-Star Bullish 1D 47 15/06/2017
Tri-Star Bearish 1H 47 21/07/2017 10:00
Shooting Star 1M 48 9/14
Tri-Star Bullish 1W 49 09/04/2017
Bullish Engulfing 1M 50 7/14
Morning Doji Star 1M 50 7/14
Three Inside Up 1M 50 7/14
Tri-Star Bullish 1D 50 01/06/2017
Tri-Star Bearish 5H 50 21/06/2017 10:00
Bullish doji Star 1M 51 6/14
Harami Bullish 1M 51 6/14
Harami Cross 1M 51 6/14
Harami Cross Bearish 1W 51 26/03/2017
Dragonfly Doji 1W 51 26/03/2017
Belt Hold Bullish 1W 52 19/03/2017
Bullish Engulfing 1W 52 19/03/2017
Tri-Star Bearish 5H 52 16/06/2017 10:00
Tri-Star Bullish 5H 53 15/06/2017 09:00
Harami Bullish 1W 54 05/03/2017
Harami Cross 1W 54 05/03/2017
Abandoned Baby Bearish 1W 55 26/02/2017
Engulfing Bearish 1W 55 26/02/2017
Evening Doji Star 1W 55 26/02/2017
Evening Star 1W 55 26/02/2017
Deliberation Bearish 1W 56 19/02/2017
Doji Star Bearish 1W 56 19/02/2017
Gravestone Doji 1W 56 19/02/2017
Harami Cross Bearish 1D 56 16/05/2017
Dragonfly Doji 1D 56 16/05/2017
Tri-Star Bullish 5H 56 01/06/2017 10:00
Belt Hold Bullish 1D 57 11/05/2017
Gravestone Doji 1W 59 29/01/2017
Engulfing Bearish 1W 61 15/01/2017
Bullish doji Star 5H 61 19/05/2017 07:00
Harami Bullish 5H 61 19/05/2017 07:00
Harami Cross 5H 61 19/05/2017 07:00
Tri-Star Bullish 1D 63 24/04/2017
Tri-Star Bullish 5H 63 18/05/2017 06:00
Tri-Star Bearish 1D 64 21/04/2017
Dragonfly Doji 5H 64 16/05/2017 09:00
Tri-Star Bullish 1D 65 20/04/2017
Doji Star Bearish 5H 65 11/05/2017 14:00
Belt Hold Bullish 5H 66 11/05/2017 09:00
Tri-Star Bullish 1D 67 18/04/2017
Harami Cross 1M 69 12/12
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PPG

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
 • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
 • Cảnh báo theo thời gian thực
 • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
 • Cảnh báo cá nhân hóa
 • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email